Home

Schenk- en erfbelasting, waardering

Geldig van 11 juni 2010 tot 30 april 2015
Geldig van 11 juni 2010 tot 30 april 2015

Schenk- en erfbelasting, waardering

Besluit DGB2010/778M

Voorafgaande besluiten
CPP2006/1958M
Opvolgende besluiten
BLKB2015/488M
Versies van huidig besluit

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 30-04-2015]

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 18 augustus 2006, nr. CPP2006/1958M. Het betreft de waardering op grond van artikel 21 van de Successiewet. De wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van de Successiewet zijn verwerkt. Daarnaast zijn er ook andere redactionele aanpassingen. Die aanpassingen leiden niet tot een inhoudelijke wijziging.

1. Inleiding

In dit besluit is het beleid opgenomen over de waardering op grond van artikel 21 van de Successiewet zoals dat luidt vanaf 2010. Het besluit van 18 augustus 2006, nr. CPP2006/1958M is aangepast aan de herziening van de Successiewet per 2010. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen in het besluit.

Onderdeel 4 (Waardering vruchtgebruik met interingsbevoegdheid) is aangepast. Dit onderdeel was in het vorige besluit opgenomen onder 3. In dat onderdeel werd een vergelijking gemaakt met fideï-commis de residio. Het fideï-commis bestaat sinds 2002 niet meer. De strekking van dit onderdeel verandert daardoor niet. Er is geen aanleiding om bij een vruchtgebruik met interingsbevoegdheid voor de waardering rekening te houden met die interingsbevoegdheid.

Onderdeel 4 oud (Intrekking minnelijke waardering) is niet overgenomen.

Onderdeel 5 oud (Aanwas van een gezamenlijk recht van gebruik en bewoning) is niet meer opgenomen. Dit onderdeel bevatte alleen vragen over wetstoepassing.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Waardering overbedelingsschulden

2.1. Rentepercentage

2.2. Sterftetabellen

Te hanteren sterftetabel

3. Voorwaardelijke ouderlijke boedelverdeling

3.1. Waardering verkrijgingen uit voorwaardelijke ouderlijke boedelverdeling

4. Waardering vruchtgebruik met interingsbevoegdheid

5. Waardering vrijgestelde waarde- en welvaartsvaste pensioen

6. Ingetrokken regeling

7. Inwerkingtreding