Home

Mijnbesluit BES

Geldig vanaf 10 oktober 2010
Geldig vanaf 10 oktober 2010

Mijnbesluit BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-10-2010]

Titel I. Algemeene bepalingen.

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder «Onze Minister»: Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 1a

Waar in dit besluit zonder nadere aanduiding artikelen worden genoemd, worden artikelen van dit besluit zelf bedoeld.

Artikel 1b

Dit besluit berust op artikel 1a, zesde lid, van de Mijnwet BES.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Titel II. Voorschriften tot uitvoering van art.1a, derde en zesde lid der Mijnwet BES.

Hoofdstuk I. Over de vereischten waaraan aanvragers en houders van vergunning tot opsporing moeten voldoen.

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Hoofdstuk II. Over de vereischten waaraan de houders van het recht op concessie en van concessiën tot ontginning moeten voldoen

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk III. Over de vergunningen tot opsporing.

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Hoofdstuk IV. Over de concessiën.

1e Afdeeling. Concessie-aanvragen

Artikel 68
Artikel 69
Artikel 70
Artikel 71
Artikel 72
Artikel 73
Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76
Artikel 77

2e Afdeeling. Overdracht van het recht op concessie.

Artikel 78
Artikel 79

3e Afdeeling. Behandeling van concessie-aanvragen.

Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84
Artikel 85

4e Afdeeling. Het verleenen van concessiën

Artikel 86
Artikel 87
Artikel 88
Artikel 89
Artikel 90
Artikel 91
Artikel 92

5e Afdeeling. Afwijzing van concessie-aanvragen.

Artikel 93
Artikel 94
Artikel 95

6e Afdeeling. Gemengde bepalingen betreffende verleende concessiën.

Artikel 96
Artikel 97
Artikel 98
Artikel 99

Hoofdstuk V. Splitsing van concessieterreinen, verwisseling van gedeelten van aangrenzende concessieterreinen, vereeniging van aan elkander grenzende concessieterreinen en gedeeltelijke intrekking van concessiën.

1e Afdeeling. Splitsing, verwisseling en vereeniging

Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111
Artikel 112

2e Afdeeling. Gedeeltelijke intrekking

Artikel 113
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 119
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122
Artikel 123

Hoofdstuk VI. Het verleenen van concessiën na openbare mededinging.

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Hoofdstuk VII. Over de uitgestrektheid, waarvoor vergunningen tot opsporing en concessiën tot ontginning kunnen worden erlangd.

Artikel 135

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Hoofdstuk VIII. Over de voorwaarden, waaronder vergunning tot opsporing en concessiën tot ontginning kunnen worden erlangd.

Eerste Afdeeling. Algemeene bepalingen.

Artikel 141
Artikel 142
Artikel 143
Artikel 144

2e Afdeeling. Over heffing van vast recht

Artikel 145
Artikel 146
Artikel 147
Artikel 148
Artikel 149
Artikel 150
Artikel 151
Artikel 152
Artikel 153
Artikel 154
Artikel 155
Artikel 156
Artikel 157
Artikel 158
Artikel 159
Artikel 160
Artikel 161

3de Afdeeling. Het mijnrecht of de cijns

Artikel 161a
Artikel 161b
Artikel 161c
Artikel 161d
Artikel 161e
Artikel 161f
Artikel 161g
Artikel 161h
Artikel 161i

Hoofdstuk IX. Over de rechten en verplichtingen uit de vergunningen tot opsporing en de concessiën tot ontginning voortvloeiende

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167

Artikel 168

Artikel 169

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Hoofdstuk X. Over de rechten en verplichtingen van de rechthebbenden op den grond en van derde belanghebbenden, voor het geval ten behoeve van opsporingen of ontginningen over den grond moet worden beschikt en van naburige concessionarissen onderling.

Eerste Afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 173
Artikel 174
Artikel 175
Artikel 176
Artikel 177
Artikel 178
Artikel 179
Artikel 180
Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 184
Artikel 185

Tweede Afdeeling. Beschikking over den grond ten behoeve van mijnbouwkundige opsporingen.

Artikel 186
Artikel 187
Artikel 188
Artikel 189
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193

Derde Afdeeling. Van het geding.

Artikel 194
Artikel 195
Artikel 196
Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200
Artikel 201
Artikel 202
Artikel 203
Artikel 204
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207
Artikel 208
Artikel 209

Vierde Afdeeling. Van de gevolgen van het stellen van zekerheid en de tijdelijke beschikking over den grond ten behoeve van mijnbouwkundige opsporingen

Artikel 210
Artikel 211
Artikel 212

Vijfde Afdeeling. Beschikking over den gronden ten behoeve van ontginningen.

Artikel 213
Artikel 214
Artikel 215
Artikel 216
Artikel 217
Artikel 218
Artikel 219
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225
Artikel 226
Artikel 227
Artikel 228
Artikel 229
Artikel 230
Artikel 231
Artikel 232
Artikel 233
Artikel 234
Artikel 235
Artikel 236

Titel III. Voorschriften ter uitvoering van art. 3, tweede lid der Mijnwet BES

Eenig hoofdstuk. In- en overschrijving van concessiën.

Artikel 237

Artikel 238

Artikel 239

Artikel 240

Artikel 241

Artikel 242

Titel IV. Voorschriften ter uitvoering van art. 5, vierde lid, der Mijnwet BES.

Eenig hoofdstuk. Over de geschillen nopens het voldoen aan de vereischte gesteld in art. 5 der Mijnwet BES.

Artikel 243

Artikel 244

Artikel 245

Artikel 246

Artikel 247

Artikel 248

Artikel 249

Artikel 250

Artikel 251

Artikel 252

Artikel 253

Titel V. Vervallenverklaring van rechten, intrekking van concessiën, en van rechtswege vervallen van het recht op concessie en van concessiën.

Artikel 254

Artikel 255

Artikel 256

Artikel 257

Artikel 258

Artikel 259

Artikel 260

Artikel 261

Artikel 262

Artikel 263

Slotbepalingen.

Artikel 264

Artikel 265

Artikel 266

Artikel 267

Artikel 268