Home

Fiscale verzamelwet 2010

Geldig van 23 december 2010 tot 31 december 2010
Geldig van 23 december 2010 tot 31 december 2010

Fiscale verzamelwet 2010

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 31-12-2010 met twk t/m 01-01-2006 ]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II [Nog niet in werking]

Voor het kalenderjaar 2009 wordt in artikel 9.4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat onderdeel luidde in 2009, in plaats van «€ 43» gelezen: € 50.

Artikel III [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IIIA [Nog niet in werking]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]

Artikel VI [Nog niet in werking]

Artikel VII [Nog niet in werking]

Artikel VIII [Nog niet in werking]

Artikel IX [Nog niet in werking]

Artikel X [Nog niet in werking]

Artikel XA [Nog niet in werking]

Artikel XB [Nog niet in werking]

Artikel XC [Nog niet in werking]

Artikel XI [Nog niet in werking]

Artikel XII [Nog niet in werking]

Artikel XIII [Nog niet in werking]

Artikel XIIIA [Nog niet in werking]

Artikel XIV [Nog niet in werking]

Artikel XV [Nog niet in werking]

Artikel XVA [Nog niet in werking]

Artikel XVB [Nog niet in werking]

Artikel XVI [Nog niet in werking]

Artikel XVII [Nog niet in werking]

Artikel XVIII [Nog niet in werking]

Artikel XIX [Nog niet in werking]

Artikel XX [Nog niet in werking]

Artikel XXI [Nog niet in werking]

Artikel XXII [Nog niet in werking]

Artikel XXIII [Nog niet in werking]

Artikel XXIV [Nog niet in werking]

Artikel XXIVA [Nog niet in werking]

Artikel XXV

Artikel XXVI