Home

Regeling gegevensuitvraag loonaangifte

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Regeling gegevensuitvraag loonaangifte

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1. Reikwijdte

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 28 en 28a van de Wet op de loonbelasting 1964.

Hoofdstuk 1a. Gegevensverstrekking

Artikel 1a.1. Gegevens opgave bij aangifte

Artikel 1a.2. Gegevens opgave bij onjuiste of onvolledige aangifte

Artikel 1a.3 [Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel 2.1. Inwerkingtreding

Artikel 2.2. Citeertitel