Home

Regeling RDA

Geldig van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016
Geldig van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Regeling RDA

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015 tot 01-01-2016]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2016]

Aanhef

Artikel 1

Een aanvraag voor een RDA-beschikking wordt ingediend bij de Minister van Economische Zaken met gebruikmaking van een formulier, waarvan de inhoud is opgenomen in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling S&O-afdrachtvermindering 2006.

Artikel 1a

De mededeling voor een correctie-RDA-beschikking, bedoeld in artikel 10 van het Besluit RDA, wordt ingediend bij de Minister van Economische Zaken met gebruikmaking van een formulier, waarvan de inhoud is opgenomen in de bijlage.

Artikel 1b

Van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 bedraagt het percentage, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit RDA, 60.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Bijlage , behorende bij artikel 1a