Home

Belastingplan 2014

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Belastingplan 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2014 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het regeerakkoord en maatregelen te treffen ter voorkoming van fraude en ontduiking;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

Artikel IVa

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel VIIIa

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XIa

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XIVbis

Artikel XV

Artikel XVa

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIIa

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XX

Artikel XXI

Artikel XXII

Artikel XXIII

Artikel XXIIIa

Artikel XXIIIb

Artikel XXIIIc [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XXIIId

Artikel XXIV

Artikel XXV

Artikel XXVI

Artikel XXVII

Artikel XXVIIa

Artikel XXVIIb

Artikel XXVIII

Artikel XXIX

Artikel XXIXa

Artikel XXX

Artikel XXXI

Artikel XXXII

Artikel XXXIIa

Artikel XXXIII [Vervallen per 12-06-2014]

Artikel XXXIIIa

Artikel XXXIIIb

Artikel XXXIIIc

Artikel XXXIIId

Artikel XXXIIIe

Artikel XXXIV

Artikel XXXV

Artikel XXXVI

Artikel XXXVII

Artikel XXXVIII