Home

Wet uitwerking Autobrief II

Geldig van 6 juli 2016 tot 1 januari 2017
Geldig van 6 juli 2016 tot 1 januari 2017

Wet uitwerking Autobrief II

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2017]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen in de sfeer van de autogerelateerde belastingen, in het bijzonder om het fiscale beleid om zuinige auto’s te stimuleren te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]

Artikel VI [Nog niet in werking]

Artikel VII [Nog niet in werking]

Artikel VIII [Nog niet in werking]

Artikel IX [Nog niet in werking]

Artikel X [Nog niet in werking]

Artikel XI [Nog niet in werking]

Artikel XII [Nog niet in werking]

Artikel XIII [Nog niet in werking]

Artikel XIV [Nog niet in werking]

Artikel XV [Nog niet in werking]

Artikel XVI [Nog niet in werking]

Artikel XVII [Nog niet in werking]

Artikel XVIII [Nog niet in werking]

Artikel XIX [Nog niet in werking]

Artikel XX [Nog niet in werking]

Artikel XXI [Nog niet in werking]

Artikel XXII [Nog niet in werking]

Artikel XXIII [Nog niet in werking]

Artikel XXIV [Nog niet in werking]

Artikel XXV [Nog niet in werking]

Artikel XXVI [Nog niet in werking]

Artikel XXVII [Nog niet in werking]

Artikel XXVIII [Nog niet in werking]

Artikel XXIX [Nog niet in werking]

Artikel XXX [Nog niet in werking]

Artikel XXXI [Nog niet in werking]

Artikel XXXII [Nog niet in werking]