Home

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2019

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2019

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Artikel I

[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII