Home

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Geldig van 20 april 2020 tot 9 mei 2020
Geldig van 20 april 2020 tot 9 mei 2020

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Besluit 2020-8499

Voorafgaande besluiten
2020-6767
Opvolgende besluiten
2020-9594
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 22-04-2020]
[Regeling ingetrokken per 09-05-2020]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 14 april 2020, nr. 2020-6767, Stcrt. 22293 . Ten opzichte van het vorige besluit zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Uitstel van betaling van belastingschulden;

 • Betalingsverzuimboeten;

 • Mededelingsplicht bodemrecht;

 • Verklaring betaalgedrag;

 • Melding betalingsonmacht;

 • G-rekening.

Het besluit van 14 april 2020, nr. 2020-6767, Stcrt. 22293 is ingetrokken.

1. Inleiding

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 12, 17, 19 en 27 maart, 2 en 14 april 2020.

In dit beleidsbesluit geef ik uitvoering aan deze fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Daarnaast geef ik een aantal nog niet eerder gecommuniceerde goedkeuringen. Ook geef ik een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en kondig ik wetgeving aan die het inkomen in verband met de TOGS met terugwerkende kracht vrijstelt van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • Verschuldigdheid van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;

 • Invorderingsrente;

 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;

 • Reiskostenvergoeding in de loonheffingen;

 • Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig;

 • Maatregel voor om te bouwen taxi’s;

 • Geldigheid taxatierapport motorrijtuig;

 • Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;

 • Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;

 • Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en ‑apparatuur;

 • Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen;

 • Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen;

 • Uitstel van betaling van belastingschulden;

 • Betalingsverzuimboeten;

 • Mededelingsplicht bodemrecht;

 • Verklaring betaalgedrag;

 • Melding betalingsonmacht;

 • G-rekening.

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op de artikelen 62 tot en met 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Uitstel verschuldigdheid EB en ODE

2.1. Voorschot en eindfactuur per kalendermaand

2.2. Geen voorschot, wel factuur

2.3. Geen voorschot, geen factuur, wel levering

2.4. Geen voorschot, geen factuur, geen levering, wel verbruik

3. Invorderingsrente

4. Loonheffingen

4.1. Versoepeling administratieve verplichtingen

4.2. Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding

5. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

5.1. Vrijstelling kortstondig gebruik

5.2. Maatregel voor om te bouwen taxi’s

5.3. Geldigheid taxatierapport

6. Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer

6.1. Geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer

6.2. Bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing

7. Omzetbelasting

7a. Zorgpersoneel en hulpgoederen

7a.1. Ter beschikking stellen van zorgpersoneel

7a.2. Gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur

7b. Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van diensten door sportscholen en dergelijke ondernemers

8. Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen

9. Verlaging voorlopige aanslag

10. Aankondiging vrijstelling TOGS

11. Uitstel van betaling van belastingschulden

12. Betalingsverzuimboeten

13. Diverse invorderingsonderwerpen

13.1. Meldingsregeling bodemrecht

Goedkeuring 1

13.2. Verklaring betalingsgedrag

13.3. Melding betalingsonmacht

13.4. G-rekening

14. Douane

15. Ingetrokken regeling

16. Inwerkingtreding en vervaldatum

17. Citeertitel

Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19