Home

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen

Geldig van 11 augustus 2020 tot 10 september 2020
Geldig van 11 augustus 2020 tot 10 september 2020

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen

Besluit 2020-15486

Voorafgaande besluiten
2020-15486
Opvolgende besluiten
2020-15486
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 10-09-2020]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

[Nog niet in werking]

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 26 oktober 2001, nr. CPP2001/2904M. Het besluit is aangepast in verband met een wijziging van de adresgegevens van het Aanspreekpunt Vastgoedfondsen en de publicatie van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Daarnaast is de tekst van het besluit verduidelijkt. Het besluit van 26 oktober 2001, nr CPP2001/2904M wordt ingetrokken.

1. Achtergrond instelling Aanspreekpunt Vastgoedfondsen

[Nog niet in werking]

In de praktijk komen regelmatig vragen op over de fiscale behandeling van personen – zowel natuurlijke personen als rechtspersonen – die via een transparant samenwerkingsverband beleggen in vastgoed. Deze vragen zien op de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting of de overdrachtsbelasting. De vragen worden veelal in vooroverleg aan de Belastingdienst gesteld door of namens de beheerder van een dergelijk samenwerkingsverband. Bij samenwerkingsverbanden met een wat grotere omvang is het maken van afspraken op centraal niveau namens de participanten praktisch. Uit het oogpunt van doelmatigheid en de eenheid van beleid en uitvoering bestaat daarom voor dit vooroverleg een Aanspreekpunt Vastgoedfondsen, zodat een eenduidige effectieve behandeling wordt bevorderd.

2. Werkterrein Aanspreekpunt Vastgoedfondsen

3. Samenhang met overig beleid

4. Ingetrokken regeling

5. Inwerkingtreding