Home

Besluit rechtsherstel box 3

Geldig van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023

Besluit rechtsherstel box 3

Besluit 2022-176296

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2022 tot 01-01-2023]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2023]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1963, bevat dit besluit de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022.

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1963, bevat dit besluit de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022.

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

1.2. Onderbouwing van het rechtsherstel

1.3. Opzet besluit

1.4. Gebruikte afkortingen

2. Doelgroepen rechtsherstel box 3

3. Vormgeving van het rechtsherstel

3.1. Berekening nieuwe voordeel uit sparen en beleggen

3.2. Vermindering of vaststelling van de aanslag

3.2.1. Reeds vastgestelde aanslagen

3.2.2. Aanslagen die nog moeten worden vastgesteld

4. Rechtsbescherming

5. Inwerkingtreding

6. Citeertitel

Bijlage – rekenvoorbeelden