Home

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964

Geldig vanaf 5 januari 2000
Geldig vanaf 5 januari 2000

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-01-2000]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 4 december 1964, nr. B 4/16765, Directie Wetgeving directe belastingen;

Gelet op de artikelen 54, eerste en tweede lid, 64, vierde lid, 67, 68 en 74, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) en op artikel 70 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ( Stb. 1959, 301);

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 1964, nr. 37);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 17 december 1964, nr. B 4/17303, Directie Wetgeving directe belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Reikwijdte

1.

Dit besluit geeft uitvoering aan het bepaalde in de artikelen 25a, vijfde lid, 45a, derde lid, 67 en 68 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

2.

Dit besluit verstaat hierna onder Wet: Wet op de inkomstenbelasting 1964.

Artikel 1a

Vervallen.

Artikel 1b

Vervallen.

Artikel 2. Berekening fictief rendement

Artikel 3. Tekort aan oudedagsvoorziening

Artikel 3a. Tekort aan opgebouwde nabestaandenvoorzieningen

Artikel 4

Artikel 5. Vervreemding onderling vervangbare aanmerkelijk belang aandelen

Artikel 6

Artikel 7. Natuurschoonwet 1928

Artikel 8

Artikel 9.

Artikel 10. Inwerkingtreding