Ga verder naar content

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

Geldig vanaf 1 februari 2005
Geldig vanaf 1 februari 2005

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2005]

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China on the export of social insurance benefits

Preambule

The Government of the Kingdom of the Netherlands (``Netherlands") and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (``Hong Kong") (hereinafter referred to as the ``Contracting Parties"),

Wishing to allow the export and payment of Netherlands' social insurance benefits to persons residing or staying in Hong Kong and to develop co-operation between the two Governments in facilitating the export and payment of these benefits;

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:

  1. ``beneficiary" means a person who applies for or who is entitled to a benefit;

  2. ``benefit" means any cash benefit or pension paid by the Netherlands under the legislation;

  3. ``competent authority" means, in the case of the Netherlands, the Minister of Social Affairs and Employment of the Netherlands; and in the case of Hong Kong, the Secretary for Health, Welfare and Food;

  4. ``competent institution" means, regarding the branches of social insurance mentioned in paragraphs a-c of Article 2: the ``Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen" (Institute for Employee Benefit Schemes); regarding the branches of social insurance mentioned in paragraphs d-f of Article 2: the ``Sociale verzekeringsbank" (Social Insurance Bank), or any institution authorized to perform any function at present exercised by the said institution;

  5. ``Hong Kong agency" means any Hong Kong governmental institution that is involved in the implementation of this Agreement in Hong Kong and includes the registration of persons offices, registries of births, deaths and marriage, tax authorities, educational institutions, police, prison services, immigration offices, social welfare offices, health care authorities, or any institution authorized to perform any function at present exercised by the said institution;

  6. ``member of his family" means a person defined, or recognized as such by the legislation;

  7. ``legislation" means the Netherlands' legislation relating to the branches of social insurance mentioned in Article 2;

  8. ``liaison agent" means the Consulate General of the Netherlands in Hong Kong;

  9. ``stay" means to temporarily reside; and

  10. ``reside" means to ordinarily reside.

Article 2. Material scope

Article 3. Personal scope

Article 4. Export of benefits

Article 5. Identification

Article 6. Verification of applications and payments

Article 7. Assistance

Article 8. Medical examinations

Article 9. Limitations on rendering assistance

Article 10. Payment

Article 11. Refusal to pay, suspension and withdrawal

Article 12. Data protection

Article 13. Implementation of this Agreement

Article 14. Language

Article 15. Settlement of disputes

Article 16. Territorial application

Article 17. Entry into force

Article 18. Termination

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

Preambule

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Export van uitkeringen

Artikel 5. Identificatie

Artikel 6. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 7. Bijstand

Artikel 8. Geneeskundig onderzoek

Artikel 9. Beperkingen ten aanzien van het verlenen van bijstand

Artikel 10. Betaling

Artikel 11. Weigering te betalen, opschorting en intrekking

Artikel 12. Bescherming van gegevens

Artikel 13. Uitvoering van dit Verdrag

Artikel 14. Taal

Artikel 15. Beslechting van geschillen

Artikel 16. Territoriale toepassing

Artikel 17. Inwerkingtreding

Artikel 18. Beëindiging