Home

Administratief Akkoord voor de toepassing van het op 25 april 1984 te Jeruzalem tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

Geldig vanaf 1 december 2003
Geldig vanaf 1 december 2003

Administratief Akkoord voor de toepassing van het op 25 april 1984 te Jeruzalem tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-2003]

Administrative Arrangement for the application of the Convention on Social Security between the Kingdom of the Netherlands and the State of Israel signed at Jerusalem on 25 April 1984

Preambule

Pursuant to Article 24 of the Convention on Social Security between the Kingdom of the Netherlands and the State of Israel, signed at Jerusalem on 25 April 1984, the competent authorities of the two Contracting Parties, namely:

  • for the Netherlands:

    the Minister for Social Affairs and Employment,

  • for Israel

    the Minister of Labour and Social Affairs

have agreed on the following provisions for the application of the Convention:

CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS

Article 1

Article 2

Article 3

CHAPTER 2. APPLICATION OF THE SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS

Article 4. Sickness, maternity and work injury

Article 5. Control of invalidity

Article 6. Old age and survivors

Article 7. Unemployment

Article 8. Children's allowances

CHAPTER 3. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 9. Forms

Article 10. Medical documents

Article 11. Payments

Article 12. Languages

Article 13. Statistics

Article 14. Entry into force

Administratief Akkoord voor de toepassing van het op 25 april 1984 te Jeruzalem tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

Preambule

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

HOOFDSTUK 2. TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE VERSCHILLENDE SOORTEN PRESTATIES.

Artikel 4. Ziekte, moederschap en arbeidsongevallen

Artikel 5. Controle van invaliditeit

Artikel 6. Ouderdom en nagelaten betrekkingen

Artikel 7. Werkloosheid

Artikel 8. Kinderbijslag

HOOFDSTUK 3. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 9. Formulieren

Artikel 10. Medische documenten

Artikel 11. Betalingen

Artikel 12. Talen

Artikel 13. Statistieken

Artikel 14. Inwerkingtreding