Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

Geldig vanaf 1 mei 2003
Geldig vanaf 1 mei 2003

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2003]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

de Regering van de Verenigde Staten van Amerika,

Geleid door de wens de betrekkingen tussen de beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen, zijn het volgende overeengekomen :

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

TITEL II. BEPALINGEN INZAKE DE TOEPASSELIJKE WETTEN

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

TITEL III. BEPALINGEN BETREFFENDE UITKERINGEN

HOOFDSTUK A. BEPALINGEN DIE VOOR DE VERENIGDE STATEN GELDEN

Artikel 15

HOOFDSTUK B. BEPALINGEN DIE VOOR NEDERLAND GELDEN

Artikel 16. Invaliditeitsuitkering
Artikel 17. Ouderdomspensioen
Artikel 18. Weduwen- en wezenpensioen

TITEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

TITEL V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

Preambule

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

HOOFDSTUK II. BEPALINGEN INZAKE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 4

HOOFDSTUK III. BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN

Artikel 5

HOOFDSTUK IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11