Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Geldig vanaf 1 december 2011
Geldig vanaf 1 december 2011

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-2011]

Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, and Bermuda (as authorised by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) for the Exchange of Information with respect to Taxes

Preambule

The Government of the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba,

and

the Government of Bermuda (as authorised by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes,

Have agreed as follows:

Article 1. Object and scope of the Agreement

1.

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement.

Such information shall include information that is relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8.

The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practices of the requested Party remain applicable.

The rights and safeguards shall not be applied by the requested Party in a manner that unduly prevents or delays effective exchange of information.

2.

As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to Aruba.

Article 2. Jurisdiction

Article 3. Taxes covered

Article 4. Definitions

Article 5. Exchange of information upon request

Article 6. Tax examinations abroad

Article 7. Possibility of declining a request

Article 8. Confidentiality

Article 9. Costs

Article 10. Implementation legislation

Article 11. Language

Article 12. Mutual agreement procedure

Article 13. Entry into force

Article 14. Termination

Protocol between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, and Bermuda (as authorised by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) concerning the interpretation and application of the Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, and Bermuda (as authorised by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) for the Exchange of Information with respect to Taxes

Preambule

Article 1. ( Article 5(7)(e ))

Article 2. ( Article 5 )

Article 3. ( Article 12 )

Article 4

Article 5

Article 6

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Preambule

Artikel 1. Doelstelling en reikwijdte van het Verdrag

Artikel 2. Rechtsmacht

Artikel 3. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

Artikel 4. Begripsomschrijvingen

Artikel 5. Uitwisseling van informatie op verzoek

Artikel 6. Belastingcontrole in het buitenland

Artikel 7. Mogelijkheid een verzoek af te wijzen

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

Artikel 9. Kosten

Artikel 10. Uitvoeringswetgeving

Artikel 11. Taal

Artikel 12. Procedure voor onderling overleg

Artikel 13. Inwerkingtreding

Artikel 14. Beëindiging

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) betreffende de uitlegging en toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Preambule

Artikel 1. ( Artikel 5, zevende lid, onderdeel e )

Artikel 2. ( Artikel 5 )

Artikel 3. ( Artikel 12 )

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6