Home

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen

Geldig vanaf 30 april 2015
Geldig vanaf 30 april 2015

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-04-2015]

Convention between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to bank taxes

Preambule

The Government of the Kingdom of the Netherlands

and

the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to bank taxes,

Have agreed as follows:

Article 1. Entities covered

This Convention shall apply to entities which are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2. Taxes Covered

Article 3. General Definitions

Article 4. Residence

Article 5. Elimination of Double Taxation

Article 6. Mutual Agreement Procedure

Article 7. Exchange of Information

Article 8. Entry into Force

Article 9. Termination

Protocol to the Convention between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to bank taxes

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen

Preambule

Artikel 1. Entiteiten waarop het Verdrag van toepassing is

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen

Artikel 4. Zetel

Artikel 5. Vermijden van dubbele belasting

Artikel 6. Procedure voor onderling overleg

Artikel 7. Uitwisseling van informatie

Artikel 8. Inwerkingtreding

Artikel 9. Beëindiging

Protocol bij het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen