Home

Vierde Richtlijn van de Raad van 20 december 1971 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting — Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in Italië (71/401/EEG)

Vierde Richtlijn van de Raad van 20 december 1971 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting — Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in Italië (71/401/EEG)

01971L0401-19720707Vierde Richtlijn van de Raad van 20 december 1971 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting — Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in Italië (71/401/EEG)pdf20-12-1971http://http://