Home

Gerechtshof Amsterdam, 07-01-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:144, 14/00895

Gerechtshof Amsterdam, 07-01-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:144, 14/00895

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
7 januari 2016
Datum publicatie
27 januari 2016
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2016:144
Zaaknummer
14/00895
Relevante informatie
Wet waardering onroerende zaken [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024] art. 17

Inhoudsindicatie

WOZ. Heffingsambtenaar heeft rekening gehouden met mindere ligging woning door lagere vierkante meterprijs toe te passen. Geringere kwaliteit woning niet aannemelijk gemaakt door belanghebbende. Ook Hof schuift taxatierapport belanghebbende ter zijde. Geringere nut zolderverdieping rechtvaardigt waardevermindering van € 80.000.

Uitspraak

kenmerk 14/00895

7 januari 2016

uitspraak van de derde enkelvoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[de erven X] te [Z] , belanghebbende,

gemachtigde: P.J.M. van Diepen

tegen de uitspraak in de zaak met kenmerk ALK 13/2136 van de rechtbank Noord-Holland (hierna: de rechtbank) van 20 oktober 2014 in het geding tussen

belanghebbende

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Alkmaar, de heffingsambtenaar.

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De heffingsambtenaar heeft bij beschikking krachtens artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met dagtekening 28 februari 2013 de waarde per de waardepeildatum 1 januari 2012 van de onroerende zaak [a-straat] [1] te [Z] voor het jaar 2013 vastgesteld op € 782.000.

1.2.

Na daartegen gemaakt bezwaar heeft de heffingsambtenaar bij uitspraak, gedagtekend 8 november 2013, de bij beschikking vastgestelde waarde verminderd tot € 736.000.

1.3.

Belanghebbenden hebben tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld bij de rechtbank. Bij uitspraak van 20 oktober 2014 heeft de rechtbank het door belanghebbenden ingestelde beroep ongegrond verklaard.

1.4.

Het tegen deze uitspraak ingestelde hoger beroep is bij het Hof ingekomen op 28 november 2014 en aangevuld bij brief van 29 december 2014. De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend.

1.5.

Bij brief van 6 november 2015 hebben belanghebbenden nadere stukken met bijlagen van overgelegd, welke in kopie zijn doorgezonden aan de inspecteur.

1.6.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 november 2015. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat aan partijen is verzonden.

2 Tussen partijen vaststaande feiten

2.1.

Erflater was geheel 2013 eigenaar van de onroerende zaak inclusief bijbehorende garage en berging, gelegen aan het adres [a-straat] [1] te [Z] (hierna: de woning). De woning heeft als bouwjaar 1995 en is vrijstaand. De inhoud van de woning inclusief een aanbouw bedraagt volgens een tot de stukken behorend ‘taxatieverslag woningen’ 780 m³ en het perceeloppervlak bedraagt volgens dat verslag in totaal 747 m².

2.2.

Tot de bij brief van 6 november 2015 door belanghebbenden overgelegde stukken behoort een kopie van de originele bouwtekening van de woning. Daaruit blijkt dat de eerste verdieping bestaat uit een zolder met een schuin dak onder een hoek van circa 35 graden.

2.3.

Uit door de heffingsambtenaar ter zitting overgelegde foto’s van de zolderverdieping van de woning de zolderverdieping van de woning geen ramen heeft.

3 3. Geschil in hoger beroep

In hoger beroep is evenals in eerste aanleg in geschil of de waarde van de woning te hoog is vastgesteld. In het bijzonder is in geschil of daarbij voldoende rekening is gehouden met de ligging en kwaliteit van de woning en met het aantal kubieke meters dat in gebruik is.

4 4. Beoordeling van het geschil

5 5. Kosten

6 Beslissing