Home

Gerechtshof Amsterdam, 09-03-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:699, 200.278.982/01

Gerechtshof Amsterdam, 09-03-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:699, 200.278.982/01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
9 maart 2021
Datum publicatie
1 april 2021
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:699
Zaaknummer
200.278.982/01

Inhoudsindicatie

Onvoldoende gesteld voor wijziging kinderalimentatie / geen zorgregeling vastgesteld tussen vader en dochters van 15 en 16 jaar oud.

Uitspraak

Afdeling civiel recht en belastingrecht

Team III (familie- en jeugdrecht)

Zaaknummer: 200.278.982/01

Zaaknummer rechtbank: C/13/669424 / FA RK 19-4295

Beschikking van de meervoudige kamer van 9 maart 2021 inzake

[de man] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker in het principaal hoger beroep,

verweerder in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: de man,

advocaat: mr. A. Tariki te Arnhem,

en

[de vrouw] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster in het principaal hoger beroep,

verzoekster in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. N. Nuwenhoud te Amsterdam.

Als (overige) belanghebbenden zijn aangemerkt:

- de minderjarige [kind 1] (verder te noemen: [kind 1] )

- de minderjarige [kind 2] (verder te noemen: [kind 2] ).

In zijn adviserende taak is in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

gevestigd te Den Haag, locatie Amsterdam,

hierna te noemen: de raad.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) van 4 maart 2020, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

De man is op 2 juni 2020 in hoger beroep gekomen van een gedeelte van voornoemde beschikking van 4 maart 2020.

2.2

De vrouw heeft op 10 juli 2020 een verweerschrift tevens houdende incidenteel hoger beroep ingediend.

2.3

De man heeft op 21 augustus 2020 een verweerschrift op het incidenteel hoger beroep ingediend.

2.4

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

- een journaalbericht van de zijde van de man van 8 juni 2020 met bijlage, ingekomen op dezelfde datum;

- een brief van de zijde van de man van 18 juni 2020 met bijlage, ingekomen op dezelfde datum;

- een journaalbericht van de zijde van de man van 14 september 2020, ingekomen op dezelfde datum;

- een journaalbericht van de zijde van de vrouw van 21 december 2020 met bijlagen, ingekomen op dezelfde datum;

- een brief van de zijde van de man van 24 december 2020 met bijlagen, ingekomen op dezelfde datum.

2.5.

De voorzitter heeft voorafgaand aan de zitting met [kind 1] en [kind 2] gesproken.

2.6

De mondelinge behandeling heeft op 8 januari 2021 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

- de man, bijgestaan door zijn advocaat;

- de vrouw, bijgestaan door haar advocaat;

- de raad, vertegenwoordigd door mevrouw I. Stuifbergen.

De advocaat van de man heeft ter zitting pleitnotities overgelegd.

3 De feiten

3.1

Uit de (in augustus 2009 verbroken) relatie van de vrouw en de man (hierna gezamenlijk te noemen: de ouders) zijn geboren:

- [kind 1] , geboren [in] 2004 te [geboorteplaats] ,

- [kind 2] , geboren [in] 2005 te [geboorteplaats] ,

(hierna gezamenlijk te noemen: de kinderen).

De ouders oefenen gezamenlijk het gezag uit over de kinderen. De man heeft de kinderen erkend. De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de vrouw.

3.2

Bij beschikking van 11 september 2013, die is hersteld bij beschikking van 16 oktober 2013, heeft de rechtbank een zorgregeling vastgesteld, waarbij – kort samengevat – de man de kinderen een zaterdag, twee woensdagen en een weekend per maand bij zich heeft. Sinds december 2013 wordt geen uitvoering meer gegeven aan de zorgregeling en hebben de kinderen geen contact meer met de man.

3.3

Bij beschikking van 8 januari 2014 heeft de rechtbank – conform de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst – bepaald dat de man met ingang van 1 mei 2013 als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (hierna ook: kinderalimentatie) € 50,- per maand zal voldoen aan de vrouw. Deze alimentatie bedraagt met ingang van 1 januari 2021 ingevolge de wettelijke indexering € 57,48 per maand.

3.4

Bij beschikking van 1 mei 2015 zijn de kinderen onder toezicht gesteld van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Regio Amsterdam. De ondertoezichtstelling is geëindigd op 3 november 2018.

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing

6 Beslissing