Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-10-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7556, 200.145.027

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-10-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7556, 200.145.027

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
2 oktober 2014
Datum publicatie
13 oktober 2014
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2014:7556
Zaaknummer
200.145.027

Inhoudsindicatie

Onderbewindstelling; Is het toelaatbaar dat een bewindvoerder een B.V. opricht met als oogmerk hogere AWBZ-bijdragen te voorkomen ten behoeve van de rechthebbende?

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.145.027

(zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen, 2626995 BM 1219)

beschikking van de familiekamer van 2 oktober 2014

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep, verder te noemen: de bewindvoerder,

in haar hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van

[rechthebbende] ,

wonende te [woonplaats], verder te noemen: de rechthebbende,

advocaat: mr. G.W.J. van Dijke te Middelburg,

Als overige belanghebbende is aangemerkt:

[belanghebbende] ,

wonende te[woonplaats],

verder te noemen: de broer.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de kantonrechter in de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen (verder te noemen: de kantonrechter) van 10 januari 2014, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift, ingekomen op 4 april 2014;

- een brief van de broer van 30 april 2014, ingekomen op 6 mei 2014;

- een journaalbericht van mr. Van Dijke van 21 augustus 2014 met bijlagen, ingekomen op

22 augustus 2014.

2.2

De mondelinge behandeling heeft op 2 september 2014 plaatsgevonden.

De bewindvoerder is in persoon verschenen, bijgestaan door haar advocaat. Ook zijn verschenen [A], echtgenoot van de bewindvoerder, en de rechthebbende. De broer is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

3 De vaststaande feiten

3.1

De rechthebbende is geboren op [geboortedatum] 1968. De bewindvoerder is de zus van de rechthebbende.

3.2

Bij beschikking van 7 mei 1997 heeft de kantonrechter te Wageningen een bewind ingesteld over de goederen van de rechthebbende en de zus tot bewindvoerder benoemd.

3.3

Bij brief van 11 december 2013 heeft de bewindvoerder de kantonrechter verzocht om haar machtiging te verlenen voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) en voor de inbreng van een bedrag van € 100.000,- uit het vermogen van betrokkene..

3.4

De kantonrechter heeft de verzoeken van de bewindvoerder bij de bestreden beschikking afgewezen.

4 De omvang van het geschil in hoger beroep

5 De motivering van de beslissing in hoger beroep

6 De beslissing