Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8, 12/00351 LEE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8, 12/00351 LEE

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
7 januari 2014
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2014:8
Zaaknummer
12/00351 LEE

Inhoudsindicatie

Wet WOZ. Waardevaststelling loodsen. Partijen slagen niet in bewijslast. Waardebepaling in goede justitie.

Uitspraak

Afdeling belastingrecht

Locatie Arnhem

nummer 12/00351

uitspraakdatum: 7 januari 2014

Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

en het incidentele hoger beroep van

de heffingsambtenaar van de gemeente Zeewolde (hierna: de heffingsambtenaar)

tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 31 oktober 2012, nummer Awb 12/81, in het geding tussen belanghebbende en de heffingsambtenaar

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De heffingsambtenaar heeft bij in één biljet vervatte beschikkingen ingevolge de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaken [a-straat] 1, [a-straat] 3 en [a-straat] 5 te [Z], voor het kalenderjaar 2011 en naar waardepeildatum 1 januari 2010, vastgesteld op respectievelijk € 2.590.000, € 4.542.000 en € 488.000. Tegelijk met deze beschikkingen zijn de aanslagen onroerende zaakbelasting 2011 (hierna: OZB) vastgesteld.

1.2.

De heffingsambtenaar heeft bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar de bezwaren tegen de vastgestelde waarden ongegrond verklaard.

1.3.

Belanghebbende is tegen de uitspraken op bezwaar in beroep gekomen bij de rechtbank Zwolle-Lelystad (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep betreffende [a-straat] 5 gegrond verklaard, de uitspraak op bezwaar in zoverre vernietigd, de waarde van [a-straat] 5 verminderd tot € 468.000, de aanslag OZB dienovereenkomstig verminderd en het beroep voor het overige ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend. De heffingsambtenaar heeft in zijn verweerschrift incidenteel hoger beroep ingesteld. Belanghebbende heeft het incidentele hoger beroep van de heffingsambtenaar beantwoord.

1.5.

Belanghebbende heeft een nader stuk ingediend, ingekomen bij het Hof op 23 augustus 2013. De heffingsambtenaar heeft een nader stuk ingediend, ingekomen bij het Hof op 28 augustus 2013.

1.6.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 september 2013 te Arnhem. Namens belanghebbende is daar verschenen mr. [A], tot bijstand vergezeld van [B], taxateur. Namens de heffingsambtenaar is verschenen [C]. Ter zitting is met toestemming van partijen eveneens de zaak met nummer 12/00135 behandeld.

1.7.

Belanghebbende heeft ter zitting pleitnota’s voorgedragen en deze aan het Hof en de wederpartij overgelegd.

1.8.

Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Feiten

2.1.

[a-straat] 3 betreft een bedrijfsruimte, die door belanghebbende wordt verhuurd aan [D] (hierna: [D]). Het object bestaat uit twee loodsen met een achtergelegen (onverhard) opslagterrein. De totale oppervlakte van het perceel is 26.360 m². De bestemming voor het gehele perceel is “agrarische opslag”.

2.2.

De eerste loods (hierna: loods 1), bouwjaar 1999/2003, betreft een loods zonder verwarming en is gebouwd voor agrarische doeleinden. In 2009 zijn twee verdiepingsvloeren aangebracht. Op de begane grond en de twee verdiepingen worden caravans, vouwcaravans, vouwwagens en bagagewagens gestald. De oppervlakten van loods 1 zijn:

begane grond 4.620 m²

eerste verdieping 4.300 m²

tweede verdieping 649 m²

2.3.

De tweede loods (hierna: loods 2), bouwjaar 2003, betreft een loods zonder verwarming en is gebouwd voor agrarische doeleinden. In 2009 zijn twee verdiepingsvloeren aangebracht. Op de begane grond en de twee verdiepingen worden caravans, vouwcaravans, vouwwagens en bagagewagens gestald. De oppervlakten van loods 2 zijn:

begane grond 5.040 m²

eerste verdieping 4.800 m²

tweede verdieping 1.527 m²

2.4.

Uit een “Inlichtingenformulier (ver)huurinformatie Niet-woningen” betreffende “Adresaanduiding WOZ-object: [a-straat] 3”, gedateerd 8 juni 2011, blijkt dat de begane grond van 9.660 m2 met ingang van 1 januari 2010 voor vijf jaar wordt verhuurd tegen een jaarhuur van € 250.000.

2.5.

[D] vraagt voor het stallen van een caravan, vouwcaravan, vouwwagen of bagagewagen een vergoeding van € 47,50 (inclusief btw) per strekkende meter.

2.6.

[a-straat] 5 betreft een vrijstaande bedrijfswoning, bouwjaar 2003, met een inhoud van 891 m³, waarvan 141 m³ betrekking heeft op een geïsoleerde inpandige garage. De perceeloppervlakte is 1.000 m².

3 Het geschil, de standpunten en conclusies van partijen

3.1.

In geschil zijn de waarden van [a-straat] 3 en 5 per waardepeildatum 1 januari 2010. Tussen partijen is niet in geschil dat de kapitalisatiefactor 10 is en dat een reële bezettingsgraad van loods 1 en loods 2 (hierna: de loodsen) kan worden gesteld op 80%.

3.2.

Belanghebbende verdedigt voor [a-straat] 3 een waarde van € 2.881.000 en voor [a-straat] 5 een waarde van € 435.000.

3.3.

De heffingsambtenaar verdedigt voor [a-straat] 3 een waarde van € 4.542.000 en voor [a-straat] 5 een waarde van € 488.000.

3.4.

Beide partijen hebben voor hun standpunt voorts aangevoerd wat is vermeld in de van hen afkomstige stukken. Daaraan hebben zij ter zitting toegevoegd hetgeen is vermeld in het aan deze uitspraak gehechte proces-verbaal van de zitting.

3.5.

Belanghebbende concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank, tot vernietiging van de uitspraken op bezwaar en tot vermindering van de vastgestelde waarden tot respectievelijk € 2.881.000 en € 435.000.

3.6.

De heffingsambtenaar concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank en ongegrondverklaring van het beroep.

4 Beoordeling van het geschil

5 Kosten

6 Beslissing