Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-12-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10722, 18/00881

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-12-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10722, 18/00881

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
10 december 2019
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2019:10722
Zaaknummer
18/00881

Inhoudsindicatie

Wet Woz. Waardevaststelling woning.

Uitspraak

locatie Arnhem

nummer 18/00881

uitspraakdatum: 10 december 2019

Uitspraak van de zevende enkelvoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

de heffingsambtenaar van de gemeente Ede (hierna: de heffingsambtenaar)

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 21 augustus 2018, nummer AWB 17/5869, in het geding tussen de heffingsambtenaar en

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak [a-straat] 11 te [Z] per waardepeildatum 1 januari 2016 en naar de toestand op 1 januari 2017, voor het jaar 2017 vastgesteld op € 371.000. In hetzelfde geschrift is de aanslag onroerendezaakbelasting bekendgemaakt.

1.2.

Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de heffingsambtenaar bij uitspraak op bezwaar de beschikking en de daarop gebaseerde aanslag onroerendezaakbelasting gehandhaafd.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, de uitspraak op bezwaar vernietigd, de WOZ-waarde verminderd tot € 345.000 en de heffingsambtenaar gelast het griffierecht en de proceskosten te vergoeden.

1.4.

De heffingsambtenaar heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 november 2019. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Vaststaande feiten

2.1.

Belanghebbende is eigenaar van de onroerende zaak [a-straat] 11 te [Z] (hierna: de onroerende zaak). De onroerende zaak is een vrijstaande woning, type bungalow met een berging en twee garages. De oppervlakte van het perceel is ongeveer 1.113 m2. Het bouwjaar is 1962. Een van de garages is gebouwd in 2009.

3 Geschil

3.1.

In geschil is de vastgestelde waarde van de onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2016 en toestandsdatum 1 januari 2017. Het geschil spitst zich in eerste instantie toe op de vraag of de heffingsambtenaar bij de vaststelling van de waarde van de onroerende zaak is uitgegaan van de juiste inhoud. Voorts is in geschil of de heffingsambtenaar voldoende rekening heeft gehouden met verschillen tussen de onroerende zaak en vergelijkingsobjecten.

3.2.

De heffingsambtenaar beantwoordt de vragen bevestigend en verdedigt een waarde van € 371.000. Belanghebbende bepleit bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank.

4 Beoordeling van het geschil

5 Proceskosten

6 Beslissing