Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-11-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9449, 18/01033 en 18/01034

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-11-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9449, 18/01033 en 18/01034

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
5 november 2019
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2019:9449
Zaaknummer
18/01033 en 18/01034

Inhoudsindicatie

Sociale verzekeringen. Eigenrisicodragerschap WGA. Garantieverklaring niet tijdig overgelegd.

Uitspraak

locatie Arnhem

nummers 18/01033 en 18/01034

uitspraakdatum: 5 november 2019

Uitspraak van de vijfde meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 2 oktober 2018, nummers AWB 17/4299 en 17/4301, in het geding tussen belanghebbende en

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Eindhoven (hierna: de Inspecteur)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De Inspecteur heeft bij beschikkingen van 3 februari 2017 het eigenrisicodragerschap van belanghebbende voor de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (hierna: (de) WGA), met ingang van 1 januari 2017 beëindigd (beschikkingsnummers [00000] en [00001] ).

1.2.

De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar ongegrond verklaard.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2019. Partijen zijn met kennisgeving aan het Hof niet verschenen. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Vaststaande feiten

2.1.

Belanghebbende was vanaf juli 2009 eigenrisicodrager voor de WGA.

Bij brief van 5 juli 2016 is belanghebbende door de Belastingdienst geïnformeerd dat zij, indien zij eigenrisicodrager voor de WGA wenste te blijven, ervoor diende te zorgen dat uiterlijk op 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring was ontvangen door de Belastingdienst.

2.2.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft een wijziging in de Wet beperking

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (hierna: Wet BeZaVa) plaatsgevonden.

Deze wijziging houdt in dat een eigenrisicodrager WGA met ingang van 1 januari 2017 het

risico draagt voor niet alleen personeel met vast dienstverband, maar ook voor personeel met

een flexibel dienstverband.

2.3.

[A] , de verzekeraar van belanghebbende, heeft in december 2016 één USB-stick bij de Belastingdienst aangeleverd met daarop de vereiste garantieverklaringen voor 384 eigenrisicodragers WGA. Door een vergissing is van 11 entiteiten de garantieverklaring niet opgenomen, waaronder die van belanghebbende.

2.4.

[A] heeft op 11 januari 2017 een polisblad opgemaakt.

2.5.

Bij beschikking van 3 februari 2017 heeft de Inspecteur het eigenrisicodragen van

belanghebbende beëindigd.

2.6.

[A] heeft op 13 februari 2017 een garantieverklaring opgemaakt, die op 17

februari 2017 door de Belastingdienst is ontvangen.

3 Geschil

3.1.

In geschil is of het eigenrisicodragerschap voor de WGA terecht per 1 januari 2017 is beëindigd.

4 Beoordeling van het geschil

5 Griffierecht en proceskosten

6 Beslissing