Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-04-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3327, 21-001433-18

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-04-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3327, 21-001433-18

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
7 april 2021
Datum publicatie
8 april 2021
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:3327
Zaaknummer
21-001433-18

Inhoudsindicatie

Vrijspraak van bedreiging met geweld. Veroordeling ter zake van winkeldiefstal tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 week, met een proeftijd van 2 jaren, en een geldboete van € 200,-, subsidiair 4 dagen vervangende hechtenis.

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001433-18

Uitspraak d.d.: 7 april 2021

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Nederland van 26 februari 2018 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 18-225110-17 en 18-156420-17, en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer 17-085975-12, tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 24 maart 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van de onder parketnummers 18-225110-17 en 18-156420-17 tenlastegelegde feiten tot een taakstraf voor de duur van 80 uren, waarvan 40 uren voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot het achterwege laten van de behandeling van de vordering tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde straf onder parketnummer 17-085975-12, omdat uit het dossier niet blijkt dat de bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd voor het einde van de proeftijd. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en haar raadsvrouw, mr. N. Sprengers, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De tenlastelegging

Vrijspraak

Overweging met betrekking tot het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf en/of maatregel

Vordering tot tenuitvoerlegging

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) week.