Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-05-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4519, 21-003298-20

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-05-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4519, 21-003298-20

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
11 mei 2021
Datum publicatie
11 mei 2021
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:4519
Formele relaties
Zaaknummer
21-003298-20

Inhoudsindicatie

Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van gekwalificeerde doodslag, diefstal in vereniging met geweld met de dood als gevolg en diefstal in vereniging door middel van een valse sleutel. Hij krijgt 18 jaren gevangenisstraf en TBS met verpleging van overheidswege opgelegd.

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003298-20

Uitspraak d.d.: 11 mei 2021

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 9 september 2020 met parketnummer

16-105179-19 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1983,

thans ingeschreven en verblijvende in P.I. [instantie]

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 15 april 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bewezenverklaring van het onder 1A primair, 1B en 2 tenlastegelegde en oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren met aftrek van voorarrest en een ongemaximeerde terbeschikkingstelling (hierna ook: TBS) met verpleging van overheidswege. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd om de vorderingen van de benadeelde partijen [naam benadeelde partij 1] , [naam benadeelde partij 2] en [naam benadeelde partij 3] deels toe te wijzen en voor het overige de benadeelde partijen niet-ontvankelijk te verklaren in hun vorderingen. De advocaat-generaal heeft ten aanzien van de toegewezen delen van de schadevergoedingen telkens gevorderd om deze te vermeerderen met de wettelijke rente en de schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen [naam benadeelde partij 4] en [naam benadeelde partij 5] heeft de advocaat-generaal gevorderd om deze vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. J.J. Lieftink, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De tenlastelegging

Overwegingen met betrekking tot het bewijs van feiten 1A en 1B

Standpunt advocaat-generaal

Standpunt verdediging

Overwegingen hof

Aantreffen lichaam

Doodsoorzaak

Onderzoek drinkglazen

Camerabeelden Rode Klif

Bankmutaties

Onder verdachten inbeslaggenomen goederen

Gesprekken voice recorder

Beoordeling verklaringen verdachte

Verklaringen verdachte

Verklaringen medeverdachte [naam medeverdachte]

Vrijspraak voorbedachte raad (1A primair)

Gekwalificeerde doodslag (1A subsidiair)

Scenario van verdachte

Medeplegen

Diefstal met geweld, de dood ten gevolge hebbende (1B)

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

en

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf en maatregel

Vorderingen van de benadeelde partijen

Standpunt van de advocaat-generaal

Standpunt van de verdediging

Oordeel van het hof

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING

Vordering van de benadeelde partij [naam benadeelde partij 1]

Vordering van de benadeelde partij [naam benadeelde partij 2]

Vordering van de benadeelde partij [naam benadeelde partij 3]

Vordering van de benadeelde partij [naam benadeelde partij 4] , zoon van [naam benadeelde partij 1]

Vordering van de benadeelde partij [naam benadeelde partij 5] , zoon van [naam benadeelde partij 1]