Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-04-2023, ECLI:NL:GHARL:2023:3365, 21-003085-21

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-04-2023, ECLI:NL:GHARL:2023:3365, 21-003085-21

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
21 april 2023
Datum publicatie
21 april 2023
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:3365
Zaaknummer
21-003085-21

Inhoudsindicatie

Afwijzing van de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Legaliteitsbeginsel. Artikel 7 EVRM. Artikel 15c lid 3 (oud) Sr. Artikel 6:1:18 lid 2 Sv. Bijzondere omstandigheden. Vrijheidsbeneming.

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003085-21

Uitspraak d.d.: 21 april 2023

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Nederland van 23 juni 2021 met parketnummer 18-146951-21, en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, VI-zaaknummer 99-000463-45, met parketnummer 08/952872-16 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1999,

wonende te [plaats 1] , [adres] ,

thans uit anderen hoofde verblijvende in P.I. [plaats 2] 1 te [plaats 2] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 7 april 2023 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep met veroordeling van de verdachte ter zake van hetgeen hem is tenlastegelegd tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 weken, met aftrek van voorarrest.

Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd de vordering van de benadeelde partij en de vordering herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling (hierna: v.i.) met 150 dagen toe te wijzen.

Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. C.J.J. Visser, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De tenlastelegging

Bewijsoverweging

Partiële vrijspraak geweldscomponent

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] (namens [naam bedrijf / benadeelde partij] )

Vordering herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.)

De vordering

Standpunt van de verdediging

De beoordeling van het hof

De procedure

Conclusie

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING

Vordering van de benadeelde partij [naam bedrijf / benadeelde partij]

Vordering herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling