Home

Gerechtshof Den Haag, 19-06-2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2527, BK-12/00510

Gerechtshof Den Haag, 19-06-2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2527, BK-12/00510

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
19 juni 2013
Datum publicatie
17 juli 2013
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2013:2527
Zaaknummer
BK-12/00510

Inhoudsindicatie

Verzoek om herziening niet-ontvankelijk.

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Team Belastingrecht

meervoudige kamer

nummer BK-12/00510

Uitspraak d.d. 19 juni 2013

in het geding tussen:

[X] te [Z], belanghebbende,

en

de directeur van de Belastingdienst Rijnmond, kantoor [P], de Inspecteur,

op het herzieningsverzoek van belanghebbende tegen de mondelinge uitspraak van het Hof

‘s-Gravenhage (thans: Hof Den Haag) van 22 mei 2012, nr. BK-11/00422, betreffende de hierna vermelde uitspraak.

Aanslag, beschikking, bezwaar en geding in eerste en tweede aanleg

1.1. Aan belanghebbende is voor het jaar 2007 ambtshalve een aanslag in de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van nihil, hetgeen heeft geresulteerd in een te betalen bedrag aan belasting van € 566. Bij afzonderlijke beschikking is een bedrag van € 75 heffingsrente in rekening gebracht.

1.2. De aanslag is, na daartegen door belanghebbende gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur gehandhaafd.

1.3. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep bij de rechtbank ingesteld. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

1.4. Belanghebbende is van de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Hof. In verband daarmee is door de griffier een griffierecht geheven van € 112. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend. Vervolgens heeft belanghebbende gerepliceerd, waarna de Inspecteur heeft gedupliceerd.

1.5. Het Gerechtshof heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Loop van het geding in het herzieningsverzoek

Vaststaande feiten

Omschrijving verzoek en standpunten van partijen

Conclusies van partijen

Oordeel van het Hof

Beoordeling van het herzieningsverzoek

Proceskosten en griffierecht

Beslissing