Home

Gerechtshof Den Haag, 14-08-2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3183, BK-12/00847

Gerechtshof Den Haag, 14-08-2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3183, BK-12/00847

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
14 augustus 2013
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2013:3183
Zaaknummer
BK-12/00847

Inhoudsindicatie

Belanghebbende is niet verschoonbaar te laat in beroep gekomen.

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Team Belastingrecht

meervoudige kamer

nummer BK-12/00847

Uitspraak d.d. 14 augustus 2013

in het geding tussen:

[X] te [Z], belanghebbende,

en

de directeur van de Belastingdienst/Rijnmond, de Inspecteur,

op het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van de rechtbank ‘s- Gravenhage (thans rechtbank Den Haag) 4 oktober 2012, nr. AWB 12/2348, betreffende de hierna vermelde aanslag en beschikking.

Aanslag, beschikking, bezwaar en geding in eerste aanleg

1.1. De Inspecteur heeft belanghebbende een aanslag in de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor het jaar 2008 ambtshalve naar een geschat belastbaar inkomen uit werk en woning opgelegd. Gelijktijdig heeft de Inspecteur een boetebeschikking, naar een te betalen bedrag van € 226, genomen.

1.2. Belanghebbende heeft tegen de aanslag en de boetebeschikking bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard, de aanslag ambtshalve verminderd en het bezwaar tegen de boetebeschikking afgewezen.

1.3. Belanghebbende heeft - zie de brief van 12 januari 2012 gericht aan de Inspecteur die deze brief op de voet van artikel 6:15 Algemene wet bestuursrecht aan de rechtbank heeft doorgezonden - beroep ingesteld tegen de uitspraak voor zover deze betrekking heeft op de verzuimboete. De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Loop van het geding in hoger beroep

Vaststaande feiten

Omschrijving geschil in hoger beroep en standpunten van partijen

Conclusies van partijen

Oordeel van de rechtbank

Beoordeling van het hoger beroep

Proceskosten

Beslissing