Home

Gerechtshof Den Haag, 27-01-2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:126, BK-15/00338

Gerechtshof Den Haag, 27-01-2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:126, BK-15/00338

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
27 januari 2016
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2016:126
Zaaknummer
BK-15/00338

Inhoudsindicatie

In hoger beroep is in geschil of de rechtbank het beroep van belanghebbende terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Team Belastingrecht

meervoudige kamer

nummer BK-15/00338

Uitspraak d.d. 27 januari 2016

in het geding tussen:

[X] te [Z], belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst, de Inspecteur,

op het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 22 april 2015, nummer SGR 14/9123, betreffende de hierna vermelde aanslag.

Aanslag, beschikking, bezwaar en geding in eerste aanleg

1.1.

De Inspecteur heeft aan belanghebbende een aanslag in de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) voor het jaar 2012 opgelegd waarbij het bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting is berekend op nihil.

1.2.

Belanghebbende heeft tegen de aanslag bezwaar gemaakt. Bij uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur de aanslag vastgesteld op nihil en belanghebbende een teruggaaf verleend van € 3.076 aan ingehouden loonheffing.

1.3.

Belanghebbende heeft hiertegen beroep bij de rechtbank ingesteld. Ter zake daarvan is € 45 griffierecht geheven.

1.4.

De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Loop van het geding in hoger beroep

Vaststaande feiten

Geschil in hoger beroep en standpunten van partijen

Conclusies van partijen

Oordeel van de rechtbank

"Beslissing

Overwegingen

Beoordeling van het hoger beroep

Proceskosten

Beslissing