Home

Gerechtshof Den Haag, 26-11-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3148, 22-001465-18

Gerechtshof Den Haag, 26-11-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3148, 22-001465-18

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
26 november 2019
Datum publicatie
27 november 2019
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2019:3148
Zaaknummer
22-001465-18

Inhoudsindicatie

Phishing en computervredebreuk. De verdachte heeft zich samen met anderen gedurende 9 maanden schuldig gemaakt aan (gerichte) phishing van zijn medestudenten en werknemers van een transportbedrijf en een ziekenhuis. Uitgebreide strafmotivering, waarbij het hof ook ingaat op de strafwaardigheid van dergelijke feiten in het algemeen.

Uitspraak

Rolnummer: 22-001465-18

Parketnummer: 10-680026-16

Datum uitspraak: 26 november 2019

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 22 maart 2018 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 12 november 2019.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 5 en 8 tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 eerste cumulatief/alternatief ten laste gelegde veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar onder algemene en bijzondere voorwaarden, alsmede tot een geldboete ter hoogte van € 1.500,00, subsidiair 25 dagen hechtenis, te betalen in 10 termijnen van € 150,00, en tot een taakstraf voor de duur van 240 uren met aftrek, subsidiair 120 dagen hechtenis. Voorts zijn beslissingen genomen ten aanzien van de vorderingen van benadeelde partijen en de in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, een en ander zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep Het hoger beroep door de officier van justitie is blijkens de appelakte van 5 april 2018 onbeperkt ingesteld.

Uit het in de appelmemorie d.d. 17 april 2018 en ter terechtzitting d.d. 12 november 2019 ingenomen standpunt van het openbaar ministerie blijkt dat het openbaar ministerie geen bezwaar heeft tegen de vrijspraken van het onder de feiten 5 en 8 tweede cumulatief/alternatief tenlastegelegde. Ook het hof ziet geen aanleiding om de betreffende feiten in behandeling te nemen. Het hof zal derhalve toepassing geven aan het bepaalde in artikel 416, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en het door de officier van justitie ingestelde hoger beroep voor wat betreft de vrijspraken van het onder de feiten 5 en 8 tweede cumulatief/alternatief ten laste niet-ontvankelijk verklaren.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voor zover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van dit hof onderworpen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - ten laste gelegd dat:

1. Zaak "[SLACHTOFFER 1]")

hij in of omstreeks de periode van 22 januari 2016 tot en met 27 januari 2016 te Rotterdam en/of Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (de/een ouder(s) van) [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8], althans één of meer andere perso(o)n(en)/student(en), heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en), in elk geval enig goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

een of meerdere (valse) mail(s) (voorkomend als zijnde deze mail(s)) echt en/of onvervalst en afkomstig was/waren van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1]) verzonden naar (ondere andere) [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8], althans één of meer andere perso(o)n(en)/student(en), met daarin (onder andere) de melding:

dat een eerder verzonden mail niet correct was en waarin (vervolgens) werd verzocht om voor 25 januari 2016 handmatig het verschuldigde collegegeld (à 390,20 euro) over te maken naar bankrekeningnummer ([BANKREKENINGNUMMER]) ten name van [slachtoffer 1] , (niet zijnde het bankrekeningnummer van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1]),

waardoor (de/een ouder(s) van) voornoemde [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8], althans één of meer andere perso(o)n(en)/student(en), (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2. ( Zaak "[SLACHTOFFER 1]")

hij in of omstreeks de periode van 22 januari 2016 tot en met 27 januari 2016 te Rotterdam en/of Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtels, een groot aantal (ongeveer 90) althans één of meerdere student(en) van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] te bewegen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en), in elke geval enig goed,

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met één of meer van zijn mededader(s), althans alleen, (telkens)

een of meerdere (valse) mail(s) (voorkomend als zijnde deze mail(s) echt en/of onvervalst en afkomstig was/waren van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1]) heeft/hebben verzonden naar een groot aantal (ongeveer 100), althans één of meerdere student(en) van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1], althans één of meer andere perso(o)n(en)/student(en), met daarin (onder andere) de melding:

dat een eerder verzonden mail niet correct was en waarin (vervolgens) werd verzocht om voor 25 januari 2016 handmatig het verschuldigde collegegeld (à 390,20) over te maken naar bankrekeningnummer ([BANKREKENINGNUMMER]) ten name van [slachtoffer 1] , (niet zijnde het bankrekeningnummer van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1]),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf bij een groot aantal (ongeveer 90) personen niet is voltooid;

3. ( Zaak "[SLACHTOFFER 9]")

hij in of omstreeks de periode van 24 april 2015 tot en met 31 mei 2015 te Venlo en/of Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk en wederrechtelijk in één of meer geautomatiseerde werken voor opslag en/of verwerking van gegevens, te weten een website/webserver en/of een netwerk en/of een online personeelszaken zelfservice website, toebehorende aan [SLACHTOFFER 9] en/of [SLACHTOFFER 10] en/of één of meerdere computer(s) toebehorende aan [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16] (zijnde medewerker(s) van [SLACHTOFFER 9]), althans een deel daarvan, is binnengedrongen, waarbij hij, verdachte en/of zijn mededader(s), toegang tot dat/die werk(en) heeft/hebben verworven met hulp van valse signalen en/of valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) (met gebruikmaking van de gebruiker(s)na(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s),tot welk gebruik hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) niet gerechtigd was/waren) ingelogd in het personeelszakensysteem van [SLACHTOFFER 9] (in beheer bij [SLACHTOFFER 10]) en/of daar een/de bankrekeningnummer(s) van die [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16] gewijzigd in bankrekeningnummer(s) van (een) derde(n);

4. ( Zaak "[SLACHTOFFER 9]")

hij in of omstreeks de periode van 24 april 2015 tot en met 31 mei 2015 te Venlo en/of Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [SLACHTOFFER 9] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en) (in totaal ongeveer 23.572,08), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

één of meerdere bankrekeningnummer(s) in het personeelszakensysteem van [SLACHTOFFER 9] (en welk systeem in beheer is bij [SLACHTOFFER 10]) van [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16] en/of één of meer andere perso(o)n(en)/medewerker(s) van [SLACHTOFFER 9], gewijzigd in (een) bankrekeningnummer(s) van derde(n),

waardoor (vervolgens) [SLACHTOFFER 9] het salaris en/of gratificatie(s), althans één of meerdere geldbedrag(en) heeft overgemaakt naar één of meerdere bankrekening(en) van (die) derde(n) (niet zijnde medewerkers van [SLACHTOFFER 9]),

waardoor voornoemde [SLACHTOFFER 9] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

6. ( Zaak "[SLACHTOFFER 17]")

hij in of omstreeks de periode van 14 juni 2015 tot en met 31 augustus 2015 te Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk in één of meer geautomatiseerde werken voor opslag en/of verwerking van gegevens, te weten het computersysteem waarop staat een online personeelszakensysteem ([personeelszakensysteem]) en/of hosting platform, toebehorende aan het [slachtoffer 17] ([SLACHTOFFER 17]) en/of [SLACHTOFFER 10] en/of één of meerdere computer(s) toebehorende aan [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] en/of één of meer andere perso(o)n(en)/medewerker(s) van het [slachtoffer 17],

althans een deel daarvan, is binnengedrongen, waarbij hij, verdachte en/of zijn mededader(s), toegang tot dat/die werk(en) heeft/hebben verworven met hulp van valse signalen en/of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) één of meerdere (valse) e-mail(s) (voorkomend als zijnde deze mail(s) afkomstig was/waren van [SLACHTOFFER 17] en/of [SLACHTOFFER 10]) verstuurd naar het/de e-mailadres(sen) in gebruik bij voornoemde [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] en/of één of meer ander perso(o)n(en)/medewerker(s) van [SLACHTOFFER 17], waarin vermeld stond dat er een taak klaar stond in het (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" (welk systeem wordt beheerd door [SLACHTOFFER 10]) en/of

(waardoor) (vervolgens) die [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] en/of één of meer andere perso(o)n(en)/medewerker(s) van het [slachtoffer 17], met behulp van zijn/haar/hun gebruikersna(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s) heeft/hebben ingelogd op een nagebootst en/of vals (online) personeelszakemsysteem "[personeelszakensysteem]" van zogenaamd [SLACHTOFFER 17] en/of [SLACHTOFFER 10] (als zijnde dit (online) personeelssysteem echt en/of onvervalst) waarna (vervolgens)

hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (met gebruikmaking van de aldus verkregen gebruiker(s)na(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s)) zich meermalen, althans éénmaal, toegang heeft/hebben verworven tot - voornoemd (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" en/of - de accounts op "[personeelszakensysteem]" van voornoemde [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] en/of één of meer andere perso(o)n(en)/medewerker(s) van het [slachtoffer 17];

7. ( Zaak "[SLACHTOFFER 17]")

hij in of omstreeks de periode van 14 juni 2015 tot en met 31 augustus 2015 te Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, het [slachtoffer 17] ([SLACHTOFFER 17]) te bewegen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en) (salaris(sen) en/of gratificatie(s) en/of vakantiegeld), in elk geval enig goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met één of meer van zijn mededader(s), althans alleen, (telkens)

één of meerdere (valse) e-mail(s) (voorkomend als zijnde deze mail(s) afkomstig was/waren van [SLACHTOFFER 17]) verzonden naar [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] (zijnde medewerkers van [SLACHTOFFER 17]) waarin stond vermeld dat er een taak klaar stond in het (online) personeelssysteem "[personeelszakensysteem]" (van [SLACHTOFFER 17]) (waardoor) (vervolgens)

voornoemde [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] met zijn/haar/hun gebruikersna(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s) heeft/hebben ingelogd op een nagebootst en/of vals (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" van zogenaamd [SLACHTOFFER 17] en/of [SLACHTOFFER 10] (als zijnde dit personeelszakensysteem echt en/of onvervalst) (waarna) (vervolgens)

hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) een/de bankrekeningnummer(s) waarop het salaris(sen)/gratificatie(s)/vakantiegeld zou/zouden worden uitbetaald, (met behulp van de (valselijk) verkregen gebruikersna(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s)) van voornoemde [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28], in het echte/onvervalste (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" (in beheer bij [SLACHTOFFER 10]) heeft/hebben gewijzigd in (een) bankrekeningnummer(s) van derde(n),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

8. ( Zaak "Jammer")

hij op of omstreeks 25 januari 2016 te Dordrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een technisch hulpmiddel, te weten een (draagbare) multiband/1-, 2-, 3-, 4-band GSM/UMTS/GPS/LTE jammer, dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is/zijn voor het opzettelijk vernielen en/of beschadigen en/of onbruikbaar maken en/of veroorzaken van een stoornis in de gang en/of in de werking van een geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, heeft vervaardigd, verkocht, verworven, ingevoerd, verspreid of anderszins ter beschikking heeft gesteld of voorhanden heeft gehad, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350a, eerste lid, of 350c werd gepleegd.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd, behoudens ten aanzien van de opgelegde straf en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 dagen, alsmede tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaren en tot een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof zich daarmee niet geheel verenigt, in die zin dat het hof de bewijsmiddelen met het oog op de beslissingen ten aanzien van het beslag aanvult.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1. Zaak "[SLACHTOFFER 1]")

hij in of omstreeks de periode van 22 januari 2016 tot en met 27 januari 2016 te Rotterdam en/of Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens)

door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

(de/een ouder(s) van) [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8], althans één of meer andere perso(o)n(en)/student(en),

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

een of meerdere (valse) e-mail(s) (voorkomend als zijnde deze e-mail(s)) echt en/of onvervalst en afkomstig was/waren van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1]) verzonden naar (ondere andere) [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8], althans één of meer en andere perso(o)n(en)/student(en), met daarin (onder andere) de melding: dat een eerder verzonden mail niet correct was en waarin (vervolgens) werd verzocht om voor 25 januari 2016 handmatig het verschuldigde collegegeld (à 390,20 euro) over te maken naar bankrekeningnummer ([BANKREKENINGNUMMER]) ten name van [slachtoffer 1] , (niet zijnde het bankrekeningnummer van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1]),

waardoor (de/een ouder(s) van) voornoemde [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8], althans één of meer andere perso(o)n(en)/student(en), (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2. ( Zaak "[SLACHTOFFER 1]")

hij in of omstreeks de periode van 22 januari 2016 tot en met 27 januari 2016 te Rotterdam en/of Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtels,

een groot aantal (ongeveer 90) althans één of meerdere student(en) van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] te bewegen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en), in elke geval enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met één of meer van zijn mededader(s), althans alleen, (telkens)

een of meerdere (valse) e-mail(s) (voorkomend als zijnde deze e-mail(s) echt en/of onvervalst en afkomstig was/waren van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1]) heeft/hebben verzonden naar een groot aantal (ongeveer 100), althans één of meerdere student(en) van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1], althans één of meer andere perso(o)n(en)/student(en), met daarin (onder andere) de melding: dat een eerder verzonden mail niet correct was en waarin (vervolgens) werd verzocht om voor 25 januari 2016 handmatig het verschuldigde collegegeld (à 390,20) over te maken naar bankrekeningnummer ([BANKREKENINGNUMMER]) ten name van [slachtoffer 1] , (niet zijnde het bankrekeningnummer van het [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1]),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf bij een groot aantal (ongeveer 90) personen niet is voltooid;

3. ( Zaak "[SLACHTOFFER 9]")

hij in of omstreeks de periode van 24 april 2015 tot en met 31 mei 2015 te Venlo en/of Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk in één of meer geautomatiseerde werken voor opslag en/of verwerking van gegevens, te weten een website/webserver en/of een netwerk en/of een online personeelszaken zelfservice website, toebehorende aan [SLACHTOFFER 9] en/of [SLACHTOFFER 10] en/of één of meerdere computer(s) toebehorende aan [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16] (zijnde medewerker(s) van [SLACHTOFFER 9]), althans een deel daarvan, is binnengedrongen,

waarbij hij, verdachte en/of zijn mededader(s), toegang tot dat/die werk(en) heeft/hebben verworven met hulp van valse signalen en/of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) (met gebruikmaking van de gebruiker(s)na(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s),tot welk gebruik hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) niet gerechtigd was/waren) ingelogd in het personeelszakensysteem van [SLACHTOFFER 9] (in beheer bij [SLACHTOFFER 10]) en/of daar een/de bankrekeningnummer(s) van die [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16] gewijzigd in bankrekeningnummer(s) van (een) derde(n);

4. ( Zaak "[SLACHTOFFER 9]")

hij in of omstreeks de periode van 24 april 2015 tot en met 31 mei 2015 te Venlo en/of Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[SLACHTOFFER 9] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en) (in totaal ongeveer 23.572,08), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

één of meerdere bankrekeningnummer(s) in het personeelszakensysteem van [SLACHTOFFER 9] (en welk systeem in beheer is bij [SLACHTOFFER 10]) van [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16] en/of één of meer andere perso(o)n(en)/medewerker(s) van [SLACHTOFFER 9], gewijzigd in (een) bankrekeningnummer(s) van derde(n), waardoor (vervolgens) [SLACHTOFFER 9] het salaris en/of gratificatie(s), althans één of meerdere geldbedrag(en) heeft overgemaakt naar één of meerdere bankrekening(en) van (die) derde(n) (niet zijnde medewerkers van [SLACHTOFFER 9]),

waardoor voornoemde [SLACHTOFFER 9] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

6. ( Zaak "[SLACHTOFFER 17]")

hij in of omstreeks de periode van 14 juni 2015 tot en met 31 augustus 2015 te Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk en wederrechtelijk in één of meer geautomatiseerde werken voor opslag en/of verwerking van gegevens, te weten het computersysteem waarop staat een online personeelszakensysteem ([personeelszakensysteem]) en/of hosting platform, toebehorende aan het [slachtoffer 17] ([SLACHTOFFER 17]) en/of [SLACHTOFFER 10] en/of één of meerdere computer(s) toebehorende aan [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] en/of één of meer andere perso(o)n(en)/medewerker(s) van het [slachtoffer 17], althans een deel daarvan, is binnengedrongen,

waarbij hij, verdachte en/of zijn mededader(s), toegang tot dat/die werk(en) heeft/hebben verworven met hulp van valse signalen en/of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) één of meerdere (valse) e-mail(s) (voorkomend als zijnde deze e-mail(s) afkomstig was/waren van [SLACHTOFFER 17] en/of [SLACHTOFFER 10]) verstuurd naar het/de e-mailadres(sen) in gebruik bij voornoemde [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] en/of één of meer ander perso(o)n(en)/medewerker(s) van [SLACHTOFFER 17], waarin vermeld stond dat er een taak klaar stond in het (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" (welk systeem wordt beheerd door [SLACHTOFFER 10]) en/of

(waardoor) (vervolgens) die [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] en/of één of meer andere perso(o)n(en)/medewerker(s) van het [slachtoffer 17], met behulp van zijn/haar/hun gebruikersna(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s) heeft/hebben ingelogd op een nagebootst en/of vals (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" van zogenaamd [SLACHTOFFER 17] en/of [SLACHTOFFER 10] (als zijnde dit (online) personeelszakensysteem echt en/of onvervalst) waarna (vervolgens) hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (met gebruikmaking van de aldus verkregen gebruiker(s)na(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s)) zich meermalen, althans éénmaal, toegang heeft/hebben verworven tot - voornoemd (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" en/of - de accounts op "[personeelszakensysteem]" van voornoemde [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] en/of één of meer andere perso(o)n(en)/medewerker(s) van het [slachtoffer 17];

7. ( Zaak "[SLACHTOFFER 17]")

hij in of omstreeks de periode van 14 juni 2015 tot en met 31 augustus 2015 te Dordrecht en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal,ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

het [slachtoffer 17] ([SLACHTOFFER 17]) te bewegen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en) (salaris(sen) en/of gratificatie(s) en/of vakantiegeld), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met één of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

(telkens) één of meerdere (valse) e-mail(s) (voorkomend als zijnde deze e-mail(s) afkomstig was/waren van [SLACHTOFFER 17]) verzonden naar [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] (zijnde medewerkers van [SLACHTOFFER 17]) waarin stond vermeld dat er een taak klaar stond in het (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" (van [SLACHTOFFER 17])

(waardoor) (vervolgens) voornoemde [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] met zijn/haar/hun gebruikersna(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s) heeft/hebben ingelogd op een nagebootst en/of vals (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" van zogenaamd [SLACHTOFFER 17] en/of [SLACHTOFFER 10] (als zijnde dit personeelszakensysteem echt en/of onvervalst)

(waarna) (vervolgens) hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) een/de bankrekeningnummer(s) waarop de salaris(sen)/gratificatie(s)/vakantiegeld zou/zouden worden uitbetaald, (met behulp van de (valselijk) verkregen gebruikersna(a)m(en)/dienstnummer(s) en/of password(s)) van voornoemde [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28], in het echte/onvervalste (online) personeelszakensysteem "[personeelszakensysteem]" (in beheer bij [SLACHTOFFER 10]) heeft/hebben gewijzigd in (een) bankrekeningnummer(s) van derde(n),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

8. ( Zaak "Jammer")

hij op of omstreeks 25 januari 2016 te Dordrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een technisch hulpmiddel, te weten een (draagbare) multiband/1-, 2-, 3-, 4-band GSM/UMTS/GPS/LTE jammer, dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is/zijn voor het opzettelijk vernielen en/of beschadigen en/of onbruikbaar maken en/of veroorzaken van een stoornis in de gang en/of in de werking van een geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, heeft vervaardigd, verkocht, verworven, ingevoerd, verspreid of anderszins ter beschikking heeft gesteld of voorhanden heeft gehad, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350a, eerste lid, of 350c werd gepleegd.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 en 4 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen vanoplichting, meermalen gepleegd.

medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd.

medeplegen vancomputervredebreuk, meermalen gepleegd.

BESLISSING

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4]

Vordering van de benadeelde partij [SLACHTOFFER 9]