Ga verder naar content

Gerechtshof Leeuwarden, 06-04-2001, ECLI:NL:GHLEE:2001:AB0980, 1332/98

Gerechtshof Leeuwarden, 06-04-2001, ECLI:NL:GHLEE:2001:AB0980, 1332/98

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
6 april 2001
ECLI
ECLI:NL:GHLEE:2001:AB0980
Zaaknummer
1332/98

Inhoudsindicatie

-

Uitspraak

BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

UITSPRAAK

Nr. 1332/98 6 april 2001

Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzoek van X te Z

tot kostenveroordeling van de Staat der Nederlanden in de door hem in verband met de behandeling van het beroep bij het gerechtshof inzake de aan hem opgelegde navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting voor het jaar 1991 gemaakte kosten.

Verzoeker is in beroep gekomen tegen de bovenvermelde aan hem door het hoofd van de eenheid ondernemingen van de belastingdienst te Groningen (hierna: de inspecteur) opgelegde navorderingsaanslag.

Bij schrijven van 24 augustus 2000 heeft verzoeker dat beroep ingetrokken, aangezien de inspecteur volledig aan zijn bezwaren tegemoet is gekomen.

Verzoeker heeft bij datzelfde schrijven verzocht de Staat der Nederlanden te veroordelen in de door hem terzake van deze procedure gemaakte kosten in verband met de behandeling van het beroep bij het hof.

De inspecteur heeft -daartoe in de gelegenheid gesteld- op dat verzoek gereageerd bij schrijven van 27 februari 2001.

Op grond van het bepaalde in artikel 5aa van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken vindt het hof grond met betrekking tot de onderwerpelijke procedure de Staat der Nederlanden te veroordelen tot een tegemoetkoming in de door verzoeker terzake van die procedure gemaakte kosten in verband met de behandeling van het beroep bij het hof, welke tegemoetkoming het hof op grond van het bepaalde in het Besluit proceskosten fiscale procedures bepaalt op f. 532,50.

Opmerking verdient in dit verband dat het hier betreft een zogenaamde samenhangende zaak met de zaak van Mw. A te Z, BK 1337/98, tegen de navorderingsaanslag inkomstenbelasting over het jaar 1991.

Het hof, uitspraak doende op het verzoek, veroordeelt de Staat der Nederlanden tot een tegemoetkoming in de door verzoeker in verband met het onderwerpelijke beroep bij het gerechtshof gemaakte kosten, te bepalen op f. 532,50.

Gedaan op 6 april 2001 door prof. mr Aardema, vice-president, lid van de eerste enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van de

griffier Lorist en ondertekend door voornoemde vice-president en door voornoemde griffier.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 april 2001 te Leeuwarden door mr Drion, raadsheer.

Op 11 april 2001 afschrift aangetekend verzonden aan beide partijen.

De griffier van het gerechtshof te Leeuwarden.