Home

Hoge Raad, 29-11-2013, ECLI:NL:HR:2013:1459, 13/02208

Hoge Raad, 29-11-2013, ECLI:NL:HR:2013:1459, 13/02208

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
29 november 2013
ECLI
ECLI:NL:HR:2013:1459
Zaaknummer
13/02208

Inhoudsindicatie

HR: 81.1 RO.

Uitspraak

29 november 2013

Nr. 13/02208

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X1] te [Z] en [X2] te [Z] (hierna: belanghebbenden) tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 26 maart 2013, nrs. 11/4956 AOW en 11/4957 AOW, op het hoger beroep van belanghebbenden tegen een uitspraak van de Rechtbank Haarlem (nrs. 11/201 en 11/877) betreffende een besluit van de Sociale verzekeringsbank (hierna: de SVB) ingevolge de Algemene Ouderdomswet.

1 Geding in cassatie

Belanghebbenden hebben tegen de uitspraak van de Centrale Raad beroep in cassatie ingesteld en daarbij een aantal klachten aangevoerd.

De SVB heeft een verweerschrift ingediend.

2 Beoordeling van de klachten

De klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4 Beslissing