Home

Hoge Raad, 22-02-2013, BY6183, 11/05367

Hoge Raad, 22-02-2013, BY6183, 11/05367

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
22 februari 2013
Datum publicatie
22 februari 2013
ECLI
ECLI:NL:HR:2013:BY6183
Formele relaties
  • Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY6183
  • In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2011:BW7109, Bekrachtiging/bevestiging
Zaaknummer
11/05367

Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Geding na verwijzing (HR 4 september 2009, LJN BH7854, NJ 2009, 398); bedrog door verzwijging bij totstandkoming overeenkomst, stelplicht.

Uitspraak

22 februari 2013

Eerste Kamer

11/05367

EE/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

ALTERNATIEVE BOUW EN ONTWIKKELINGSCOMBINATIE WATERINGSEVELD B.V.,

gevestigd te Delft,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. J.F. de Groot en mr. B.T.M. van der Wiel,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Verweerder 2],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. D. Rijpma.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Alternatieve B.V. en [verweerder] c.s.

1. Het geding

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het arrest in de zaak 07/12342, LJN BH7854, NJ 2009/398 van de Hoge Raad van 4 september 2009;

b. het arrest in de zaak 200.075.795/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 23 augustus 2011.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het tweede geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Alternatieve B.V. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] c.s. heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [verweerder] c.s. mede door mr. E. Nijhof, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping.

De advocaten van Alternatieve B.V. hebben bij brief van 21 december 2012 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Alternatieve B.V. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde [verweerder] c.s. begroot op € 365,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 22 februari 2013.