Home

Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 01-09-2014, ECLI:NL:ORBBACM:2014:33, 2011/52409 en 60564

Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 01-09-2014, ECLI:NL:ORBBACM:2014:33, 2011/52409 en 60564

Gegevens

Instantie
Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
1 september 2014
Datum publicatie
16 september 2019
ECLI
ECLI:NL:ORBBACM:2014:33
Zaaknummer
2011/52409 en 60564

Inhoudsindicatie

naheffingsaanslagen, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, vertrouwensbeginsel.

Uitspraak

Beschikking d.d. 1 september 2014, nr. 2011/52409 en 60564

DE RAAD VAN BEROEP VOOR BELASTINGZAKEN zitting houdende in Curaçao

inzake: [belanghebbende], gemachtigde [A],

tegen

[de Inspecteur]

1 Het procesverloop

Aan belanghebbende zijn met dagtekening 16 januari 2003 en 14 februari 2003 naheffingsaanslagen in de winstbelasting opgelegd voor de jaren 1998 en 1999. Daarbij zijn vergrijpboeten opgelegd.

1.1

Belanghebbende is in bezwaar gekomen tegen de naheffingsaanslagen. Bij uitspraken van 18 november 2005 heeft de inspecteur de naheffingsaanslagen en de boeten verminderd.

1.2

Belanghebbende is op 16 januari 2009 voor de tweede maal in bezwaar gekomen, nu tegen de uitspraken op bezwaar. Zij is op 2 november 2011 in beroep gekomen.

1.3

De Inspecteur heeft geen vertoogschrift ingediend.

1.4

Ter zitting van 28 maart 2014 te Willemstad zijn verschenen, namens belanghebbende, voornoemde gemachtigde vergezeld van [B], alsmede, namens de inspecteur, [C].

1.5

Beide partijen hebben een pleitnota voorgedragen en overgelegd.

2 De tussen partijen vaststaande feiten

Het volgende is op grond van de schriftelijke stukken en hetgeen ter zitting is gezegd, komen vast te staan. Het is tussen partijen niet in geschil of door een van de partijen gesteld en door de andere partij niet of onvoldoende tegengesproken.

2.1

Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld waarvan met dagtekening 27 juni 2002 een controlerapport is opgemaakt. De onderhavige naheffingsaanslagen zijn naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek opgelegd. Nadat tegen de naheffingsaanslagen bezwaar was gemaakt, is het controlerapport door de Stichting Belastingaccountantsbureau ter zake van een deel van de correcties aangepast. Daarvan is bij brief van 13 september 2007 aan de Inspecteur gerapporteerd.

2.2

Bij de uitspraken op bezwaar zijn de naheffingsaanslagen verminderd. De vergrijpboeten, die 25% van de nageheven belasting bedragen, zijn dienovereenkomstig verminderd.

2.3

Zowel de naheffingsaanslagen als de uitspraken op bezwaar waren niet voorzien van een rechtsmiddelverwijzing.

3. Geschil

Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de naheffingsaanslagen en de vergrijpboeten terecht zijn opgelegd.

4 De standpunten van partijen

4.1

Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, alsmede op hetgeen zij ter zitting hebben bijgebracht.

5 Beoordeling van het geschil

6.Beslissing