Home

Rechtbank Amsterdam, 28-09-2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5757, 13/751739-21

Rechtbank Amsterdam, 28-09-2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5757, 13/751739-21

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28 september 2021
Datum publicatie
12 oktober 2021
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2021:5757
Zaaknummer
13/751739-21

Inhoudsindicatie

EAB vervolging België, criminele organisatie en illegale handel in verdovende middelen. Art. 6 OLW, terugkeergarantie. Art. 9 OLW. Art. 11 OLW, detentiegarantie. Overlevering toegestaan.

Uitspraak

Parketnummer: 13/751739-21

RK nummer: 21/4126

Datum uitspraak: 28 september 2021

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 21 juli 2021 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 29 juni 2021 door de onderzoeksrechter bij de rechtbank in eerste aanleg Oost Vlaanderen, afdeling Gent (België) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1988,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres:

[adres] ,

gedetineerd in [detentieplaats] ,

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

1 Procesgang

Zitting 2 september 2021

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 2 september 2021. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. M. Diependaal. De opgeëiste persoon is bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. S.M. Hof, advocaat te Amsterdam.

De rechtbank heeft de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 22, eerste lid, OLW uitspraak moet doen met dertig dagen verlengd omdat zij die verlenging nodig heeft om over de verzochte overlevering te beslissen..

De rechtbank heeft de behandeling van de vordering voor bepaalde tijd geschorst, te weten tot de zitting van 23 september 2021, in afwachting van aanvullende informatie over de mogelijke overname van de Belgische strafvervolging door Nederland.

Zitting 23 september 2021

De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting met instemming van partijen in gewijzigde samenstelling hervat op de openbare zitting van 23 september 2021 in de stand waarin het zich bevond op het moment van de schorsing op 2 september 2021. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie, mr. M. Westerman. De opgeëiste persoon is bijgestaan door zijn raadsvrouw.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van een bevel tot aanhouding bij verstek, gedateerd 29 juni 2021.

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van een door de justitiële autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat ingesteld strafrechtelijk onderzoek ter zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schuldig heeft gemaakt aan naar Belgisch recht strafbare feiten.

Deze feiten zijn omschreven in onderdeel e) van het EAB. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel is als bijlage aan deze uitspraak gehecht.

4 Strafbaarheid

5 De garantie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, OLW

6 Artikel 9 van de OLW

7 Art. 11 OLW; Detentieomstandigheden

8 Slotsom

9 Toepasselijke wetsartikelen

10 Beslissing