Home

Rechtbank Breda, 11-04-2007, BA2951, 02-811344-06

Rechtbank Breda, 11-04-2007, BA2951, 02-811344-06

Gegevens

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
11 april 2007
Datum publicatie
16 april 2007
ECLI
ECLI:NL:RBBRE:2007:BA2951
Zaaknummer
02-811344-06

Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich op grote schaal bezig gehouden met hypotheekfraude waarbij hij argeloze slachtoffers in zijn plannen meesleepte en deze op hun eigen naam een forse hypotheek liet afsluiten. Verdachte bouwde geraffineerd een beeld op van een goed lopend bedrijf waarbij hij misbruik maakte van gefingeerde inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens zorgde hij voor vervalste bescheiden die de kredietwaardigheid van betrokkenen moest garanderen. Het voordeel van verdachte was gelegen in de gelden die hij middels een fictief bouwbedrijf en vervalste verbouwingsfacturen uit het aan de hypotheek verbonden bouwdepot wist te onttrekken. Na het incasseren van deze opbrengst bleven uiteindelijk de door hem misbruikte personen met een gigantische hypotheekschuld achter.

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Parketnummer: 02-811344-06

1 Partijen. Onderzoek van de zaak.

In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen:

[mededader]

geboren op [datum en plaats],

wonende te [adres],

thans verblijvende in de [Huis van bewaring]

heeft de meervoudige kamer van deze rechtbank het volgende vonnis gewezen.

De rechtbank heeft de gedingstukken gezien en de zaak onderzocht ter terechtzitting. Zij heeft de vordering van de officier van justitie gehoord en het verweer dat naar voren is gebracht door de bepaaldelijk gevolmachtigde raadsvrouw, mr. M.C. Beukers, advocaat te Breda.

1 De tenlastelegging.

De verdachte staat terecht, terzake dat

1.

hij op een of meer tijstip(pen) in of omstreeks de periode van 29 september

2003 tot en met 11 februari 2004 te Roosendaal en/of te Oud-Beijerland, en/of

te Amstelveen en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels,

Zwitserleven heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van (in

totaal) 205.000,00 Euro, (in welke geldlening een bouwdepot van 40.000,00

euro zat) voor de aankoop van het pand Pastoor van Akenstraat 112 te

Roosendaal, in elk geval van enig goed/geldbedrag,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid

ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader] en/of ten bewijze

van (te) verrichte(n) bouwwerkzaamheden (bij die hypotheekaanvraag) -onder

meer- overgelegd/aangeleverd

- twee, in elk geval één salarisspecificatie(s)/loonstro(o)k(en) op naam van

die van Ginneken en/of

- twee, in elk geval één werkgeversverklaring(en) (van Anderson Kline Smith

BV) en/of

- een taxatierapport en/of

- een factuur van Canisco Bouw B.V.,

waardoor Zwitserleven (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(proces-verbaal zaak 02)

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 29 september 2003 tot en met 11 februari

2004 te Roosendaal en/of Oud-Beijerland en/of Amstelveen en/of (elders) in

Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- één of meer loonstro(o)k(en)/salarisspecificatie(s) en/of

- één of meer werkgeversverklaring(en) en/of

- een factuur op naam van Canisco Bouwgrep BV,

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte en/of

zijn mededader(s) (telkens) valselijk

- die loonstro(o)k(en)/salarisspecificatie(s) op naam van [mededader] gezet

en/of op die loonstro(o)k(en)/salarisspecificatie(s) bedragen ingevuld

ter zake ontvangen/uitbetaald loon en/of

- op die werkgeversverklaring(en) de naam (en/of (adres)gegevens) van Anderson

Smith Kline BV als werkgever gezet en/of

- op die factuur een bedrag voor (vermeende), door Canisco Bouw Bv, verrichte

bouwwerkzaamheden ingevuld,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

tweede subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 29 september 2003 tot en met 11 februari

2004 te Roosendaal en/of Oud-Beijerland en/of Amstelveen en/of (elders) in

Nederland

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e)

loonstro(o)k(en) en/of werkgeversverklaring(en) en/of een factuur op naam van

Canisco Bouwgroep BV, - zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot

bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift (telkens) echt en

onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn

mededader(s) die loonstro(o)k(en) en/of die werkgeversverklaring(en) en/of die

factuur bij een hypotheekaanvraag hebben overgelegd en bestaande die valsheid

of vervalsing hierin dat de loonstro(o)k(en) op naam stonden van [mededader]

en/of dat op de loonstro(o)k(en) en/of de werkgeversverklaring(en) als

werkgever Anderson Kline Smith BV stond vermeld en/of dat op de factuur

fictieve bedragen voor (vermeende), door Canisco Bouw BV, verrichte

bouwwerkzaamheden stonden vermeld;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 30 januari

2004 tot en met 28 april 2005 te Roosendaal en/of te Oud-Beijerland en/of te

Utrecht en/of Rotterdam, en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, de Fortis Bank heeft bewogen tot de afgifte van (in totaal) een

(hypotheek)bedrag van 495.000,00 Euro (in welke geldlening een bouwdepot van

105.000 euro zat), bestemd voor de aankoop van het pand Boulevard 63 te

Roosendaal, in elk geval van enig geldbedrag/goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met[mededader]

ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader] en/of ten bewijze van (te)

verrichte(n) bouwwerkzaamheden (bij de hypotheekaanvraag) -onder meer-

overgelegd/aangeleverd

- aangiften inkomstenbel[mededader]de jare[mededader] en 2002 ten name van

[mededader]

en/of

- de balans- en resultatenrekening tot 1 juni 2003 en/of de bal[mededader]sultatenrekening(en) van [mededader]

over de jaren 2001 en 2002 en/of

- een begeleidende brief d.d. 23 december 2003 op briefpapier van Anderson

Kline Smith B.V. ondertekend met [mededader] en/of

- een taxatierapport van R.A.H.M.Godschalk van Godschalk Makelaars te

Roosendaal en/of

- drie nota's/facturen van Canisco Bouw B.V. inzake verbouwingskosten,

waardoor de Fortis Bank (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(zie proces-verbaal zaak 04)

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 30 januari 2004 tot en met 28 april 2005 te

Roosendaal en/of te Oud-Beijerland en/of Utrecht en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans alleen (telkens)

- [mededader]te(n) in[mededader]ting ten name van [mededader] over de jaren 2000, 2001 en/of

2002 en/of

- (een[mededader]resultatenrekening(en) van [mededader] over de jaren 2001 en/of 2002 en/of

- (een) factuur/facturen op naam van Canisco Bouw Bv ter zake

verbouwingswerkzaamheden,

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en/of in

strijd met de waarheid

- de winst uit onderneming en/of het inkomen van [mededader]

vermeld/opgegeven en/of

-[mededader]fers en/of bruto winst van [mededader] vermeld/opgegeven en/of

- bedragen ingevuld voor (vermeende), door Canisco Bouw Bv, verrichte

bouwwerkzaamheden,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

(zie proces-verbaal zaak 04)

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

tweede subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 30 januari 2004 tot en met 28 april 2005

0te Roosendaal en/of Oud-Beijerland en/of Utrecht en/of (elders) in Nederland

meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e) aangifte(n)

inkomstenbelasting en/of balans-en resulatenrekening(en) en/of

factuur/facturen op naam van Canisco Bouw BV - zijnde (telkens) een geschrift

dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift

(telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat

verdachte en/of zijn mededader(s) voormeld(e) geschrift(en) bij een

hyptheekaanvraag heeft/hebben overgelegd en bestaande die valsheid of

vervalsing hierin dat op de aangifte(n) inkomstenbelasting en/of balans- en

resultatenrekening(en) fictieve/onjuiste bedragen aan winst uit onderneming

en/of inkomen en/of jaarcijfers stonden vermeld en/of op de factuur/facturen

fictieve/onjuiste bedragen voor (vermeende), door Canisco Bouw BV verrichte

bouwwerkzaamheden stonden vermeld;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 04

december 2004 tot en met 21 januari 2005 te Arnhem en/of te Oud-Beijerland

en/of te Amsterdam en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels,

de ING Bank N.V. heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van

(in totaal) 428.000,00 Euro (in welke geldlening een bouwdepot van 65.000 Euro

zat in verband met een voorgenomen verbouwing) bestemd voor de aankoop van het

pand Sloetstraat 1-3 te Arnhem, in elk geval van enig geldbedrag/goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid

ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader] en/of O'Sushi en/of

ten bewijze van (te) verrichte(n) bouwwerkzaamheden en/of verbouwingskosten

(bij die hypotheekaanvraag) -onder meer- overgelegd/aangeleverd

- de jaarrekeningen over de jaren 2001, 2002 en 2003 van het bedrijf O'Sushi

en/of

- aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2001 en 2002 ten name van

[mededader] en/of

- een brief (accountantsverklaring) van Anderson Kline Smith B.V. en/of

- een factuur van Canisco Bouw B.V.,

waardoor de ING Bank N.V. (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(zie proces-verbaal zaak 07)

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 04 december 2004 tot en met 21 januari 2005

te Arnhem en/of te Oud-Beijerland en/of te Amsterdam en/of (elders) in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- (een) aangifte(n) inkomstenbelasting ten name van [mededader] over de

jaren 2001 en 2002 en/of

- de jaarcijfers en/of (een) balans en resultatenrekening(en) van het bedrijf

O'Sushi over de jaren 2001, 2002 en/of 2003 en/of

- een factuur op naam van Canisco Bouw BV,

(elk) zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig

feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte

en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid

- de winst uit onderneming en/of het inkomen van [mededader]

vermeld/opgegeven en/of

- de jaarcijfers en/of bruto winst van het bedrijf O'Sushi vermeld/opgegeven

en/of

- bedragen ingevuld voor, door Canisco Bouw BV, (vermeende) verrichte

werkzaamheden,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

tweede subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 4 december 2004 tot en met 21 januari 2005

te Arnhem en/of Oud-Beijerland en/of Amsterdam en/of (elders) in Nederland

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) aangifte(n)

inkomstenbelastig en/of factuur op naam van Canisco Bouw BV , - (elk) zijnde

(telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen

- als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat

gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) voormeld(e)

geschrift(en) bij de aanvraag van een hypothecaire lening heeft/hebben

overgelegd en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat op die

aangifte(n) fictieve/onjuiste inkomsten en/of winst uit ondernemening stonden

vermeld en/of op die factuur/facturen fictieve/onjuiste bedragen voor, door

Canisco Bouw Bv, (vermeende) verrichte bouwwerkzaamheden stonden vermeld;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12

augustus 2004 tot en met 18 oktober 2004, althans in elk geval in de periode

van 12 augustus 2004 tot en met 21 maart 2006 te Rotterdam en/of te

Oud-Beijerland en/of Heerlen en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels,

Obvion heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van (in totaal)

251.500,00 euro (in welke geldlening een bouwdepot van 60.000,00 euro zat)

bestemd voor de aankoop van het pand Churchillplein 124 te Rotterdam, in elk

geval van enig geldbedrag/goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid

ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader] en/of ten bewijze van

(te) verrichte(n) bouwwerkzaamheden en/of verbouwingskosten (bij die

hypotheekaanvraag) - onder meer- overgelegd/aangeleverd

- de jaarrekeningen over 2001, 2002 en 2003 van het bedrijf GOW en/of

- aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2001, 2002 en 2003 ten name van

[mededader] en/of

- een brief (accountantsverklaring) van Anderson Kline Smith B.V. en/of

- een factuur van Canisco Bouw B.V.,

waardoor Obvion (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(zie proces-verbaal zaak 13)

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 12 augustus 2004 tot en met 18 oktober

2004, althans in elk geval in de periode van 12 augustus 2004 tot en met 21

maart 2006 te Rotterdam en/of te Oud-Beijerland, en/of Heerlen en/of (elders)

in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- (een) aangifte(n) inkomstenbelasting over de jaren 2001, 2002 en/of 2003 ten

name van [mededader] en/of

- de jaarcijfers en/of (een) balans en resultatenrekening(en) over de jaren

2001, 2002 en/of 2003 van het bedrijf/de bedrijven GOW en/of Westeda en/of

- een factuur op naam van Canisco Bouw BV

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte en/of

zijn mededader(s) (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid

- de winst uit onderneming en/of het inkomen van [mededader]

vermeld/opgegeven en/of

- de jaarcijfers en/of bruto winst van het bedrijf/de bedrijven GOW en/of

Westeda vermeld/opgegeven en/of

- (een) bedrag(en) ingevuld voor, door Cansico Bouw Bv, (vermeende) verrichte

werkzaamheden,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

tweede subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 12 augustus 2004 tot en met 18 oktober 2004

te Rotterdam en/of te Oud-Beijerland en/of Heerlen en/of (elders) in Nederland

meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e)

jaarrekening(en) en/of aangifte(n) inkomstenbelasting en/of een factuur op

naam van Canisco Bouw Bv, - zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om

tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift (telkens) echt en

onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn

mededader(s) voormeld(e) geschrift(en) bij de aanvraag van een hypothecaire

lening heeft/hebben overgelegd en bestaande die valsheid of vervalsing hierin

dat op die jaarrekening(en) en/of aangifte(n) fictieve/onjuiste jaarcijfers

en/of winst uit onderneming en/of inkomsten stonden vermeld en/of

fictieve/onjuiste bedragen voor, door Canisco Bouw BV, (vermeende) verrichte

bouwwerkzaamheden stonden vermeld;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

5.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 januari 2006

tot en met 18 april 2006 te Barendracht en/of Utrecht en/of te Oud-Beijerland

en/of ((elders) in Nederland

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels,

de Rabobank te bewegen tot de afgifte van (in totaal) een (hypotheek)bedrag

van 1.100.000,00 euro (voor de financiering van de aankoop van het pand

Waddenring 42), in elk geval van enig goed/geldbedrag,

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

- een hypotheekaanvraag heeft ingediend bij de Rabobank en/of

- (daarbij) ten bewijze van de kredietwaardigheid van Du Pont en/of Ducofa BV

jaarrekeningen over de jaren 2002, 2003 en 2004 van Du Pont en/of Ducofa

Bouw BV heeft overgelegd en/of

- een offerte van het bedrijf Klaarbouw heeft overgelegd,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(zaak 22)

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 januari 2006

tot en met 18 april 2006 te Barendracht en/of Utrecht en/of te Oud-Beijerland

en/of ((elders) in Nederland

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels,

de ABN/AMRO bank te bewegen tot de afgifte van (in totaal) een

(hypotheek)bedrag van 1.100.000,00 euro (voor de financiering van de aankoop

van het pand Waddenring 42), in elk geval van enig goed/geldbedrag,

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

- een hypotheekaanvraag heeft ingediend bij de ABN/AMRO bank en/of

- (daarbij) ten bewijze van de kredietwaardigheid jaarrekeningen over de jaren

2002, 2003, 2004 en 2005 (in concept) van [mededader] en/of Talda Kruiden

heeft overgelegd en/of

- een offerte van het bedrijf Ducofa Bouw BV heeft overgelegd en/of

- een schrijven/accountantsverklaring van Slonkdijk Midden heeft overgelegd,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(zaak 22)

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 5 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 januari 2006

tot en met 18 april 2006 te Barendracht en/of Oud-Beijerland en/of (elders) in

Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

- (een) jaarrekening(en) van Ducofa Bouw bv en/of Talda Kruiden en/of

- een offerte van Klaarbouw bv en/of

- een offerte van Ducofa Bouw bv en/of

- een accountantsverklaring van Slonkdijk Midden bv,

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met

de waarheid (telkens)

- jaarcijfers en/of (bruto)winst van Ducofa Bouw bv en/of Taldakruiden

vermeld/opgegeven en/of

- op de offerte(s) (gefingeerde) bedragen voor (te) verrichte(n) werkzaamheden

door Klaarbouw en/of Ducofa bv en/of onjuiste adresgegevens van Klaarbouw

en/of Ducofa bv ingevuld en/of

- de accountantsverklaring ondertekend met de (verzonnen) naam Nieuwenhuizen

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

tweede subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 5 niet tot een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 januari 2006

tot en met 18 april 2006 te Barendrecht en/of Utrecht en/of Oud-Beijerland

en/of (elders) in Nederland

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e)

jaarrekening(en) en/ofeen offerte van Klaarbouw en/of een

accountanteverklaring, - zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot

bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift (telkens) echt en

onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn

mededader(s) (telkens) voormeld(e) geschrift(en) bij (een)

hyptheekaanvraag/aanvragen heeft/hebben overgelegd en bestaande die valsheid

of vervalsing hierin dat op die jaarrekening(en) fictieve/verzonnen

jaarcijfers en/of (bruto)winst stonden vermeld en/of op die offerte(s) (een)

fictief/fictieve bedrag(en) voor (te) verrichte(n) werkzaamheden stond(en)

vermeld;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

6.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 mei 2005

tot en met 6 mei 2006 te Rotterdam en/of Utrecht en/of Oud-Beijerland en/of

(elders) in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e)

- jaarrekening(en) van Westeda en/of

- een accountantsverklaring van Anderson Kline Smith BV en/of

- een brief/toelichting inzake financieringsaanvraag, (elk) zijnde een

geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen

- als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s)

dit/deze jaarrekening(en) en/of accountantsverklaring en/of toelichting inzake

financieringsaanvraag ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader]

en/of Westeda heeft/hebben overgelegd bij een krediet/financieringsaanvraag

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat

- op die jaarrekening(en) gefingeerde jaarcijfers en/of bruto winst stonden

vermeld en/of

- die jaarrekening(en) niet bij de Belastingdienst waren ingediend en/of

- de accountantsverklaring was ondertekend met een gefingeerde naam, althans

met de naam van een niet bij het Koninklijke Nederlands Instituut van register

accountants ingeschreven register accountant en/of

- die brief/toelichting was ondertekend met een valse/vervalste handtekening,

althans een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [mededader]

(zaak 20)

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 6 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 mei 2005

tot en met 6 mei 2006 te Rotterdam en/of Utrecht en/of Oud-Bijerland en/of

(eders) in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels,

de Rabobank heeft bewogen tot de afgifte van (in totaal) een lening/krediet

van 1.000.000,00 euro, in elk geval van enig goed/geldbedrag,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid

ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader] en/of Westeda (bij

die kredietaanvraag) -onder meer- overgelegd/aangeleverd

- jaarrekening(en) van Westeda en/of

- een accountantsverklaring van Anderson Kline Smith en/of

- een brief/toelichting inzake financieringsaanvraag en/of

- verzekeringsbewijs AXA en/of

- aangifte inkomstenbelasting,

waardoor de Rabobank (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

7.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 mei 2006

tot 9 oktober 2006 te Leeuwarden en/of Oud-Beijerland en/of (elders) in

Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

meermalen, althans eenmaal (telkens)

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e)

jaarrekening(en) van Satreco BV enof (een) brief/brieven van Ademknoord

Belastingadviseurs e Administratieconsulenten, - zijnde (telkens) een

geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat

geschrift (telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s)

voormeld(e) geschrift(en) ten bewijze van de kredietwaardigheid van Satreco

BV en/of [mededa[mededader] bij de aanvraag van een zakelijk krediet heeft/hebben

overgelegd/aangeleverd en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat

- op die jaarrekening(en) onjuiste/verzonnen jaarcijfers en/of (bruto)winst

en/of bedragen stonden vermeld en/of

- op de brief/brieven van Admenknoord Belastingadviseurs en

Administratieconsulenten onjuiste (adres/bedrijfs)gegevens en/of een

verkeerd/onjuist Kamer van Koophandelnummer stond(en) vermeld;

(zaak 33)

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 7 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 mei 2006

tot 9 oktober 2006 te Leeuwarden en/of Oud-Beijerland en/of (elders) in

Nederland

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans

eenmaal (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels,

de Friesland Bank te bewegen tot de afgifte van (in totaal) een geldbedrag

(zakelijk krediet) van 1.000.000,00 euro, in elk geval van enig

goed/geldbedrag,

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

- een kredietaanvraag heeft ingediend bij voormelde bank en/of

- zich heeft/hebben voorgedaan als directrice en/of controller/boekhouder van

Satreco BV

- ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededa[mededader] en/of Satreco BV (een)

jaarrekening(en) 2003, 2004 en 2005 heeft/hebben overgelegd/gefaxt en/of

(daarbij) begeleidende brief/brieven van Admenknoord Belastingadviseurs en

Administratieconsulenten heeft/hebben gevoegd,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(zaak 33)

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

8.

hij in of omstreeks de periode van 5 december 2005 tot en met 19 juli 2006 te

Amsterdam en/of Oud-Beijerland en/of (elders in Nederland)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e) factuur en/of

jaarrekening(en) en/of belastingaangifte(n), - zijnde (telkens) een geschrift

dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift

(telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s)

voormeld(e) geschrift(en) ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader]

en/o[mededader] bij een hypotheekaanvraag (voor het pand Chet

Bakerstraat 129) heeft/hebben overgelegd/aangeleverd

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat

- er op die factuur onjuiste/verzonnen (bedrijfs)gegevens van een bedrijf

Klaarbouw en/of onjuiste/verzonnen bedragen ter zake (vermeende)

bouwwerkzaamheden stonden vermeld en/of

- op die jaarrekening(en) onjuiste/verzonnen jaarcijfers stonden vermeld en/of

- op die belastingaangiften onjuiste/verzonnen bedragen aan inkomen stonden

vermeld;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 8 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 5 december 2005 tot en met 29 juli 2006 te

Amsterdam en/of Oud-Beijerland en/of (elders) in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels,

de ABN/AMRO bank heeft bewogen tot de afgifte van (in totaal) een

(hypotheek)bedrag van 306.250,00 euro (in welke geldlening een bouwdepot zat

opgenomen in verband met een voorgenomen verbouwing), in elk geval van enig

goed/geldbedrag,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid ten bewijze van de kredietwaardighei[mededader] en/of [mededader] en/of ten bewijze van (te) verrichte(n)

bouwwerkzaamheden en/of verbouwingskosten (bij die hypotheekaanvraag) -onder

meer- overgelegd/aangeleverd

- een of meerdere jaarrekening(en) van [mededader] en/of

- een of meer belastingaangifte(n) van voornoemde [mededader] en/of

- een factuur van Klaarbouw en/of

- een brief op naam van [mededader],

waardoor de ABN/AMRO bank (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

9.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus

2003 tot en met 01 september 2006, te Oud-Beijerland en/of Barendrecht en/of

Utrecht en/of Rotterdam en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,

immers heeft/hebben verdachte e/of zijn mededader(s) (telkens) een voorwerp,

te weten (een) (giraal/girale) geldbedrag(en) (in totaal 1.770.084,00 euro)

verworven, voorhanden gehad , overgedragen en/of omgezet, althans van dat/die

voorwerp(en) gebruik heeft/hebben gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s)

(telkens) wisten) dat bovenomschreven voorwerp(en) -onmiddellijk of

middellijk- afkomstig was uit enig misdrijf,

immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) een of meer

geld(bedragen (in de vorm van (een) hypothecaire lening(en) en/of (een)

zakelijk krediet(en)) verworven en/of voorhanden gehad, zoals vermeld in de

aangehechte en van de dagvaarding deel uitmakende bijlage;

(zaak 35)

art 420ter Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 9 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 augustus 2003

tot en met 01 mei 2006 te Oud-Beijerland en/of Barendracht en/of Utrecht en/of

Rotterdam en/of (elders), in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een of meer voorwerp(en), te weten (een) (griaal/girale) geldbedrag(en), heeft

verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans

van dat/die voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat

bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig

misdrijf;

art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

Rekening Tenaamgestelde Datum Omschrijving Bedrag rekening Begunstigde

106387251 [mededader] 28-04-05 Bouwdepot Willemsplein 509 zaak 23 € 85.696,20 8446285 Canisco - [mededader]

824464435 [mededader] (Hyp) 19-02-04 Fbn hyp Bgo [mededader] Zaak 4 € 53.550,00 8446285 Canisco - [mededader]

824464435 [mededader] (Hyp) 18-03-04 Fbn hyp Bgo [mededader] Zaak 4 € 21.420,00 8446285 Canisco - [mededader]

824464435 [mededader] (Hyp) 2-04-04 Fbn nyp Bgo [mededader] Zaak 4 € 29.750,00 8446285 Canisco - [mededader]

656913894 Gow, Wageningen 20-09-04 Krediet Sommering-Gow zaak 8 € 42.000,00 8446285 Canisco - [mededader]

656913894 Gow, Wageningen 30-09-04 Krediet Sommeiing-Gow zaak 8 € 10.950,00 8446285 Canisco - [mededader]

656913894 Gow, Wageningen 30-09-04 Krediet Sommeiing-Gow zaak 8 € 16.450,00 8446285 Canisco - [mededader]

656913894 Gow, Wageningen 7-10-04 Krediet Sommeling-Gow zaak 8 € 12.000,00 8446285 Canisco - [mededader]

656913894 Gow, Wageningen 14-10-04 Krediet Sommeling-Gow zaak 8 € 9.410,00 8446285 Canisco - [mededader]

676124879 [mededader] 5-01-05 [mededader] € 58.786,00 8446285 Canisco - [mededader]

676124879 [mededader] 25-01-05 [mededader] € 6.152,30 8446285 Canisco - [mededader]

108473813 Westeda BV i.o. 1-07-05 Krediet Canisco zaak 20 € 362.412,00 8446285 Canisco - [mededader]

92334417 Obvion NV B-09-04 Obvion bouwdepot Churchiliplein 42 zaak 11 € 35.848,75 8446285 Canisco - [mededader]

192334417 Obvion NV 25-10-04 Obvion NV zaak 13 € 46.897,90 8446285 Canisco - [mededader]

636721051 Quion 9 1-10-03 Bouwdepot Van Akenstraat 108 Zaak 1 € 20.116,95 8446285 Canisco - [mededader]

636721051 Quion 9 12-12-03 Bouwdepot Van Akenstraat 108 Zaak 1 € 16.093,56 8446285 Canisco - [mededader]

Krediet Sommeling-Gow 9-11-04 Robijn Immobilien bvba zaak 8 € 2.500,00 8446285 Canisco - [mededader]

Krediet Sommeling-Gow 9-11-04 Robijn Immobilien bvba zaak 8 € 40.000,00 8446285 Canisco - [mededader]

653751664 Notaris Schaap & Partners 11-04-05 Bouwdepot Willemsplein 509 zaak 10 € 35.291,55 8446285 Canisco - [mededader]

9556143 [mededader] Proiectontw 9-06-04 [mededader] Proiectontwikkling zaak 10 € 55.000,00 8446285 Canisco - [mededader]

9556143 [mededader] Pro iectontw 16-06-04 [mededader] Proiectontwikkling zaak 10 € 4.200,00 8446285 Canisco - [mededader]

9556143 [mededader] Proiectontw 12-07-04 [mededader] Proiectontwikkling zaak 10 € 13.000,00 8446285 Canisco - [mededader]

9556143 [mededader] Proiectontw 12-07-04 [mededader] Proiectontwikkling zaak 10 € 30.000,00 8446285 Canisco - [mededader]

4660869 Cable Express 7-10-05 Koop BMW zaak 28 € 42.000,00 88.78.456 Ekris Veenendaal BV

5485.78.869 [mededader] 10-4-06 [mededader] zaak 30 € 248.750,00 8,62E+08 [mededader] (Westda Bau GmbH)

1287451 Talda Kruiden 19-1-06 Talda Kruiden zaak 29 € 51.345,00 8,62E+08 [mededader] (Westla Bau GmbH)

4660869 Cable Express 7- 0-05 Cable Express Va Niinatten zaak 28 € 26.000,00 8,62E+08 [mededader] (Westda Bau GmbH)

4660869 Cabil Express 3-11-05 Cable Express Van Niinatten zaak 28 € 65.000,00 8,62E+08 [mededader] {Westdo Bau GmbH)

1250589 Ducofa 22-12-05 Niinatten Boutenslaan 6 zaak 21 € 24.502,00 1246243 Satreco BV

1250589 Ducofa 22-12-05 Nijnatten Boutenslaan 6 zaak 21 € 16.700,00 1246243 Satreco BV

4660869 Cable Express 14-2-06 Cable Express Van Niinatten zaak 28 € 18.150,00 06.21.709 Satreco BV

4660869 Cable Express 14-2-06 Cable Express Van Niinatten zaak 28 € 18.200,00 06.24.392 Elnapo BV

4660869 Cable Express zaak 28 € 1.250,00 4660869 Cabie Express

1287451 Talda Kruiden 21-2-06 Talda Kruiden zaak 29 € 60.250,00 06.24.392 Elnapo BV

4839982 OrchideënOpkweek BV 20-2-06 Krediet Wooning zaak 27 € 46.000,00 1250589 Ducofa

4839982 OrchideënOpkweek BV 20-2-06 Krediet Wooning zaak 27 € 46.506,00 1250589 Ducofa

4839982 OrchideënOpkweek BV 21-2-06 Krediet Wooning zaak 27 € 2.700,00 1250589 Ducofa

€ 95.206,00 1250589 Ducofa

Totaal € 1.770.084,21

Bijlage behorende bij dagvaarding feit 9

1 De geldigheid van de dagvaarding.

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de dagvaarding ten aanzien van hetgeen onder 9. is ten laste gelegd partieel nietig dient ter worden verklaard omdat hierin onvoldoende feitelijk is opgenomen op welke wijze het feit ten laste van verdachte kan worden gebracht.

De rechtbank gaat bij haar beoordeling van het verweer uit van de door de officier van justitie op voorhand aangekondigde beperking van het aantal zaken dat op de oorspronkelijke bijlage is vermeld, welke beperking is neergelegd in een aan het requisitoir gehecht overzicht.

Nu in de bij de dagvaarding geïnsereerde bijlage expliciet wordt aangegeven dat ten aanzien van de zaken 1, 4, 7, 13, 20 en 30 de begunstigde is geweest Canisco-[mededader] dan wel [mededader] (Westda Bau GmbH) en voorts zaak 28 de persoonlijk door verdachte gekochte auto betreft, is, mede gezien de inhoud van het proces-verbaal, duidelijk dat dit feit aan verdachte wordt gericht en welke relatie er tussen hem en de aangegeven bedragen volgens de officier van justitie bestaat.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de dagvaarding op dit onderdeel voldoende feitelijk omschreven is en ook overigens aan de eisen van artikel 261 van het wetboek van strafvordering voldoet. De dagvaarding is dus geldig, nu ook overigens niets is gebleken wat daaraan in de weg staat.

1 De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

1 De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. Zij kan dus in haar vordering worden ontvangen.

1 Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

1 De bewezenverklaring.

Door het onderzoek ter terechtzitting is naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1. primair

in de periode van 29 september 2003 tot en met 11 februari 2004 te Roosendaal , tezamen en in vereniging met een ander , met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Zwitserleven heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van (in totaal) 205.000,00 Euro, (in welke geldlening een bouwdepot van 40.000,00 euro zat) voor de aankoop van het pand Pastoor van Akenstraat 112 te Roosendaal, hebbende verdachte en zijn mededader met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader] en/of ten bewijze van verrichte bouwwerkzaamheden (bij die hypotheekaanvraag) -onder meer- overgelegd/aangeleverd

- twee salarisspecificatie-s-/loonstroken op naam van die [mededader] en één werkgeversverklaring (van Anderson Kline Smith BV) en een factuur van Canisco Bouw B.V.,

waardoor Zwitserleven werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

2. primair

in de periode van 30 januari 2004 tot en met

28 april 2005 te Utrecht , tezamen en in vereniging met een ander ,

met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Fortis Bank heeft bewogen tot de afgifte van (in totaal) een (hypotheek)bedrag van 495.000,00 Euro (in welke geldlening een bouwdepot van 105.000 euro zat), bestemd voor de aankoop van het pand Boulevard 63 te Roosendaal, hebbende verdachte en zijn mededader met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid ten bewijze van de kredietwaardigheid van M.J.H.[mededader] en/of ten bewijze van verrichte bouwwerkzaamheden (bij de hypotheekaanvraag) -onder meer- overgelegd/aangeleverd aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2000, 2001 en 2002 ten name van [mededader] en

de balans en resultatenrekening tot 1 juni 2003 en de b[mededader]sultatenrekening-en- van [mededader] over de jaren 2001 en 2002 en een begeleidende brief d.d. 23 december 2003 op briefpapier van Anderson Kline Smith B.V. ondertekend met J. [mededader] en drie nota's/facturen van Canisco Bouw B.V. inzake verbouwingskosten,

waardoor de Fortis Bank werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

3. primair

in de periode van 04 december 2004 tot en met 21 januari 2005 te Arnhem, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de ING Bank N.V. heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van (in totaal) 428.000,00 Euro (in welke geldlening een bouwdepot van 65.000 Euro zat in verband met een voorgenomen verbouwing) bestemd voor de aankoop van het pand Sloetstraat 1-3 te Arnhem, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader] en/of ten bewijze vanverrichte bouwwerkzaamheden en/of verbouwingskosten (bij die hypotheekaanvraag) -onder meer- overgelegd/aangeleverd de jaarrekeningen over de jaren 2001, 2002 en 2003 van het bedrijf O'Sushi en----- aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2001 en 2002 ten name van [mededader] en----- een brief (accountantsverklaring) van Anderson Kline Smith B.V. en een factuur van Canisco Bouw B.V.,

waardoor de ING Bank N.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

4. primair

in de periode van 12 augustus 2004 tot en met 18 oktober 2004te Rotterdam ,

tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich en een ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Obvion heeft bewogen tot de afgifte van een (hypotheek)bedrag van (in totaal) 251.500,00 euro (in welke geldlening een bouwdepot van 60.000,00 euro zat) bestemd voor de aankoop van het pand Churchillplein 124 te Rotterdam, hebbende verdachte en/of zijn mededader met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader] en/of ten bewijze van verrichte bouwwerkzaamheden en/of verbouwingskosten (bij die hypotheekaanvraag) - onder meer- overgelegd/aangeleverd de jaarrekeningen over 2001, 2002 en 2003 van het bedrijf GOW en aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2001, 2002 en 2003 ten name van [mededader] en een brief (accountantsverklaring) van Anderson Kline Smith B.V. en een factuur van Canisco Bouw B.V.,

waardoor Obvion werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

5. primair

in de periode van 6 januari 2006 tot en met 18 april 2006 te Barendrecht ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Rabobank te bewegen tot de afgifte van (in totaal) een (hypotheek)bedrag

van 1.100.000,00 euro (voor de financiering van de aankoop van het pand Waddenring 42), met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met zijn mededader,

een hypotheekaanvraag heeft ingediend bij de Rabobank en daarbij ten bewijze van de kredietwaardigheid van Du Pont en Ducofa BV jaarrekeningen over de jaren 2002, 2003 en 2004 van Ducofa Bouw BV heeft overgelegd en een offerte van het bedrijf Klaarbouw heeft overgelegd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

en in de periode van 6 januari 2006 tot en met 18 april 2006 te Barendrecht ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de ABN/AMRO bank te bewegen tot de afgifte van (in totaal) een (hypotheek)bedrag van 1.100.000,00 euro (voor de financiering van de aankoop van het pand Waddenring 42), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en--- listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met zijn mededader, een hypotheekaanvraag heeft ingediend bij de ABN/AMRO bank en daarbij ten bewijze van de kredietwaardigheid jaarrekeningen over de jaren 2002, 2003, 2004 en 2005 (in concept) van Talda Kruiden heeft overgelegd en een offerte van het bedrijf Ducofa Bouw BV heeft overgelegd en een schrijven/accountantsverklaring van Slonkdijk Midden heeft overgelegd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

6. primair

in de periode van 14 mei 2005 tot en met 6 mei 2006 te Rotterdam opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) jaarrekening(en) van Westeda en een accountantsverklaring van Anderson Kline Smith BV en een brief/toelichting inzake financieringsaanvraag, -elk- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte deze jaarrekening(en) en accountantsverklaring en toelichting inzake financieringsaanvraag ten bewijze van de kredietwaardigheid van [mededader] en/of Westeda heeft overgelegd bij een krediet/financieringsaanvraag en bestaande die valsheid hierin dat

- op die jaarrekening(en) gefingeerde jaarcijfers en/of bruto winst stonden vermeld en de accountantsverklaring was ondertekend met een gefingeerde naam, althans met de naam van een niet bij het Koninklijke Nederlands Instituut van register accountants ingeschreven register accountant en

- die brief/toelichting was ondertekend met een valse handtekening, althans een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van (mededader).

7. primair

in de periode van 01 mei 2006 tot 9 oktober 2006 te Leeuwarden tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse jaarrekening-en- van Satreco BV en brieven van Ademknoord Belastingadviseurs en Administratieconsulenten, - zijnde -telkens- een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift -telkens- echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en zijn mededader voormelde geschriften ten bewijze van de kredietwaardigheid van Satreco BV en/of [mededa[mededader] bij de aanvraag van een zakelijk krediet hebben overgelegd/aangeleverd en bestaande die valsheid hierin dat

- op die jaarrekening-en- onjuiste/verzonnen jaarcijfers en/of (bruto)winst en/of bedragen stonden vermeld en op de brieven van Admenknoord Belastingadviseurs en Administratieconsulenten onjuiste (adres/bedrijfs)gegevens en een verkeerd/onjuist Kamer van Koophandelnummer stond-en- vermeld.

8. primair

in de periode van 5 december 2005 tot en met 19 juli 2006 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) factuur en jaarrekeningen en belastingaangiften, zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen als ware dat geschrift telkens echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en zijn mededader voormelde geschriften ten bewijze van de kredietwaardigheid [mededader] bij een hypotheekaanvraag (voor het pand Chet Bakerstraat 129) hebben overgelegd/aangeleverd en bestaande die valsheid hierin dat

- er op die factuur onjuiste/verzonnen (bedrijfs)gegevens van een bedrijf Klaarbouw en onjuiste/verzonnen bedragen ter zake (vermeende) bouwwerkzaamheden stonden vermeld en op die jaarrekeningen onjuiste/verzonnen jaarcijfers stonden vermeld en op die belastingaangiften onjuiste/verzonnen bedragen aan inkomen stonden vermeld.

9. primair

op tijdstippen in de periode van 01 augustus 2003 tot en met 01 september 2006, in Nederland, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft verdachte telkens een voorwerp, te weten-een giraal geldbedrag- verworven, voorhanden gehad en/of omgezet, terwijl hij telkens wist dat bovenomschreven voorwerp onmiddellijk of middellijk- afkomstig was uit enig misdrijf, immers heeft hij, verdachte telkens geldbedragen (in de vorm van (een) hypothecaire lening(en) en/of (een) zakelijk krediet(en)) verworven en voorhanden gehad, zoals vermeld in de aangehechte en van de dagvaarding deel uitmakende bijlage:

Rekening Tenaamgestelde Datum Omschrijving Bedrag rekening Begunstigde

824464435 [mededader] (Hyp) 19-02-04 Fbn hyp Bgo [mededader] Zaak 4 € 53.550,00 8446285 Canisco - [mededader]

824464435 [mededader] (Hyp) 18-03-04 Fbn hyp Bgo [mededader] Zaak 4 € 21.420,00 8446285 Canisco - [mededader]

824464435 [mededader] (Hyp) 2-04-04 Fbn nyp Bgo [mededader] Zaak 4 € 29.750,00 8446285 Canisco - [mededader]

676124879 [mededader] 5-01-05 [mededader] € 58.786,00 8446285 Canisco - [mededader]

676124879 [mededader] 25-01-05 [mededader] € 6.152,30 8446285 Canisco - [mededader]

108473813 Westeda BV i.o. 1-07-05 Krediet Canisco zaak 20 € 362.412,00 8446285 Canisco - [mededader]

192334417 Obvion NV 25-10-04 Obvion NV zaak 13 € 46.897,90 8446285 Canisco - [mededader]

636721051 Quion 9 1-10-03 Bouwdepot Van Akenstraat 108 Zaak 1 € 20.116,95 8446285 Canisco - [mededader]

636721051 Quion 9 12-12-03 Bouwdepot Van Akenstraat 108 Zaak 1 € 16.093,56 8446285 Canisco - [mededader]

4660869 Cable Express 7-10-05 Koop BMW zaak 28 € 42.000,00 88.78.456 Ekris Veenendaal BV

5485.78.869 [mededader] 10-4-06 [mededader] zaak 30 € 248.750,00 8,62E+08 [mededader] (Westda Bau GmbH)

Bijlage behorende bij dagvaarding feit 9

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Hetgeen in de dagvaarding met de bijbehorende bijlage meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

2 Het bewijs.

De overtuiging van de rechtbank, dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en de omstandigheden die zijn vervat in de volgende bewijsmiddelen.

2.1 De bewijsmiddelen.

2.2 De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs.

1.

Door de raadsvrouw is in zijn algemeenheid ten aanzien van de ten laste gelegde feiten betoogd dat van de in het strafdossier opgenomen geschriften waaronder naam en/of handtekening onder de naam van verdachte vermeld staat, niet is komen vast te staan dat dit een stuk is van zijn hand en dat het daarbij tevens zijn handtekening betreft.

De rechtbank passeert dit betoog van de raadsvrouw nu immers ten laste van verdachte is bewezen verklaard dat hij:

- (onder meer) middels valse dan wel vervalste bescheiden oplichting heeft gepleegd;

- gebruik heeft gemaakt van valse dan wel vervalste bescheiden en

- uit misdrijf verkregen gelden heeft "wit gewassen".

Ten aanzien van al deze feiten geldt dat het voor een bewezenverklaring geenszins noodzakelijk is dat komt vast te staan dat verdachte zelf de hand heeft gehad in het creëren van de valsheid dan wel vervalsing. Het voldoet dat hij deze valse/vervalste bescheiden opzettelijk als zodanig heeft gebruikt bij de betreffende bewezenverklaarde feiten.

2.

Door de raadsvrouw wordt namens verdachte ten aanzien van de feiten 1 tot en met 8 aangevoerd dat de personen die, naast verdachte, als medepleger/medeverdachte bij deze feiten zijn betrokkenen:

a) onbetrouwbare verklaringen hebben afgelegd, immers zij hadden allen een eigen belang bij het plegen van de verweten handelingen en

b) allen zelfstandig in de gelegenheid zijn geweest om betreffende bescheiden eigenhandig te vervalsen dan wel valselijk op te maken.

ad a)

De enkele omstandigheid dat een bij de feiten betrokken ander een belang had bij het plegen hiervan is onvoldoende om zijn/haar verklaring als onbetrouwbaar te beschouwen.

Temeer niet nu nagenoeg alle betrokkenen onafhankelijk van elkaar verklaringen hebben afgelegd die consistent zijn en waaruit blijkt dat verdachte bij ieder afzonderlijk een nagenoeg zelfde werkwijze heeft toegepast. Ook hebben zij hun betrokkenheid niet ontkend.

ad b)

Wat hier van zij, de rechtbank verwijst naar hetgeen zij hiervoor reeds onder 1. heeft opgemerkt ten aanzien van de relevantie wie het stuk feitelijk heeft vervalst dan wel valselijk heeft opgemaakt.

De stelling die de raadsvrouw namens verdachte met betrekking tot feit 8 naar voren heeft gebracht dat anderen dan verdachte op diens computer stukken hebben opgemaakt of bewerkt is volstrekt niet aannemelijk gemaakt en, gezien in het licht van het gehele feitencomplex zoals dat uit de bewijsmiddelen naar voren komt, volstrekt ongeloofwaardig.

Voor zover de raadsvrouw namens verdachte het beeld heeft willen schetsen dat verdachte het slachtoffer is geworden van het crimineel handelen van de medebetrokkenen dan wel anderen wordt dit niet door de rechtbank gedeeld. De rechtbank wijst er op dat uit het strafdossier blijkt dat maar liefst in 33 zaken het vermoeden is gerezen dat verdachte is betrokken geweest bij frauduleus handelen. Een en ander heeft geleid tot de voorliggende dagvaarding waarin van deze 33 zaken er 8 aan verdachte zijn ten laste gelegd. Deze beperking is met name tot stand gekomen om reden van efficiëntie en opportuniteit.

Vervolgens stelt de rechtbank op grond van de bewijsmiddelen vast dat in alle -ten laste gelegde- feiten het initiatief is genomen door verdachte; dat alle betrokkenen door verdachte zijn "uitgezocht" en dat -voor zover er al een relatie is tussen enkele van deze betrokkenen- dit slechts het gevolg is van de omstandigheid dat verdachte deze personen juist op grond van hun onderlinge relatie bij zijn frauduleus handelen heeft betrokken.

In het verlengde hiervan heeft de raadsvrouw ten aanzien van de feiten 1, 2 en 7 namens verdachte nog betoogd dat het niet onaannemelijk is dat deze feiten zijn gepleegd door respectievelijk de medeverdachten [mededader] en [mededader], zonder medeweten of wel medeplegen van verdachte [mededader].

Hoewel deze stellingname reeds onder verwijzing naar de door de rechtbank gebezigde bewijsmiddelen kan worden gepasseerd merkt de rechtbank op dat een dergelijk standpunt van verdachte niet door enig bewijsmiddel wordt gesteund en, gelet op de rol van verdachte bij de feiten en de werkwijze van verdachte ten aanzien van deze personen, volstrekt verwerpelijk is te achten.

2.3 De overwegingen omtrent de keuze van de bewijsmiddelen.

Het door verdachte gepleegde frauduleus handelen heeft zich gekenmerkt door het gebruik van een in grote lijnen nagenoeg gelijk blijvende malafide werkwijze, constructie van ondernemingen en daarbij gebruikte bescheiden.

Gevolg is dat alle opgenomen bewijsmiddelen in onderlinge samenhang en verband moeten worden bezien.

2.4 De overwegingen omtrent de bewijsgaring.

Ten aanzien van feit 7 in de dagvaarding is door de raadsvrouw namens verdachte aangevoerd dat de verklaring van getuige/medeverdachte [mededader] is afgelegd onder ongeoorloofde druk van verbalisanten zodat het bewijs dat door middel van deze verklaring is verkregen niet kan meewerken aan de bewijsvoering voor dit feit.

Uit het proces-verbaal blijkt dat de betreffende verhoren zijn afgenomen op:

10 oktober 2006 van 09.45 uur tot 13.25 uur en van 13.50 uur tot 14.35 uur;

11 oktober 2006 van 09.30 uur tot 11.20; van 11.45 uur tot 14.30 uur en van 14.45 uur tot 15.50 uur;

25 oktober 2006 van 14.48 uur tot 15.40 uur.

Na afloop van de verhoren is door [mededader] de verklaring telkens ondertekend ter bevestiging van de juistheid van de verklaring.

Op geen enkele wijze is aannemelijk geworden dat [mededader] niet in vrijheid haar verklaringen heeft kunnen afleggen zodat dit verweer wordt verworpen.

Voorts kan de rechtbank dit verweer niet rijmen met de veronderstelling, door de raadsvrouw namens verdachte geopperd, dat hij niet kan uitsluiten dat [mededader] de betreffende stukken heeft opgemaakt en heeft gebruikt bij haar kredietaanvraag.

3 De strafbaarheid van het bewezene.

Het ten laste van verdachte bewezen verklaarde levert de volgende misdrijven op:

1. primair: Medeplegen van oplichting.

2. primair: Medeplegen van oplichting.

3. primair: Oplichting.

4. primair: Medeplegen van oplichting.

5. primair: Poging tot medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

6. primair: Opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift als bedoeld in artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst.

7. primair: Medeplegen van opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift als bedoeld in artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst.

8. primair: Medeplegen van opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift als bedoeld in artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst.

9. primair: Een gewoonte maken van witwassen.

4 De strafbaarheid van verdachte.

Verdachte is strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard, nu niet is gebleken van enige omstandigheid die zijn strafbaarheid zou opheffen.

5 De straf.

5.1 De algemene overwegingen omtrent de straf.

Op grond van de aard van het bewezene alsmede op grond van de omstandigheden waaronder dit is gepleegd en de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, die zij hierna zal bepalen.

5.2 De bijzondere overwegingen omtrent de straf.

De officier van justitie heeft na overleg met de rechtbank en de verdediging besloten om het aantal geldbedragen dat is vermeld in de bijlage, behorende bij het in de dagvaarding onder 9. ten laste gelegde feit, te beperken tot de bedragen zoals vermeld onder de zaaknummers 1, 4, 7, 13, 20, 28 en 30 zoals weergegeven in de bij het requisitoir overgelegd overzicht.

Nu dit niet is verwerkt in een vordering tot wijziging van de tenlastelegging zal de rechtbank in het requisitoir impliciet lezen dat de officier van justitie zich refereert aan een te dien aanzien door de rechtbank te bepalen partiële niet bewezen verklaring ter zake de vervallen bedragen.

Verdachte heeft, na forse veroordelingen in 2000 en 2001 voor vergelijkbare feiten, zich vanaf september 2003 wederom op grote schaal schuldig gemaakt aan frauduleus handelen.

Verdachte benaderde veelal via internet personen die hij vervolgens zodanig manipuleerde dat zij zich lieten overhalen om een onderneming in het leven te roepen. Verdachte nam vervolgens het initiatief en liet zich door de betrokken personen begeleiden bij het inschrijven van de onderneming -op hun naam- bij de Kamer van Koophandel. Op deze wijze bleef zijn naam buiten beeld maar hield hij het initiatief. Eenmanszaken werden door hem op een datum gelegen in het verleden ingeschreven met de mededeling dat de onderneming al langer (te weten drie jaar) actief was. Dit reeds met het oog op de later aan de banken te leveren jaarrekeningen. Als afleiding en teneinde het achterhalen van de waarheid te bemoeilijken werden aan enkele van die ondernemingen in de loop der tijd meerdere handelsnamen toegevoegd. Ten behoeve van zijn malafide praktijken had verdachte ook zelf verschillende ondernemingen op zijn naam staan, zoals bijvoorbeeld Dojo, Anderson Kline Smith en Canisco B.V. Deze ondernemingen werden gebruikt om naar derden toe de geloofwaardigheid in zijn handelen te vergroten.

De gegevens van de ondernemingen, zoals deze in het register van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen en zoals deze naar derden toe worden gebruikt, zijn veelal niet juist. Zo wordt als adres van de onderneming vaak het woonadres van verdachte zelf gebruikt, waarbij veelal aan het huisnummer een fictieve letter wordt toegevoegd, soms wordt een geheel niet bestaand adres gebruikt en soms worden, zonder toestemming, de adresgegevens van een telefoonservicebedrijf gebruikt.

Deze telefoonservicebedrijven kennen een telefoonnummer toe aan een bij hen aangemeld bedrijf. Op het moment dat iemand dat nummer belt, wordt er opgenomen met de naam van dat bedrijf. Op deze wijze heeft verdachte een schil om de bedrijven heen gebouwd waardoor hij nimmer rechtstreeks bereikbaar was, maar ook een schijnbestaan van die bedrijven opgebouwd.

Kenmerk van alle binnen deze strafzaak voorkomende ondernemingen is dat zij feitelijk geen handel hebben gedreven. Dit terwijl bij een aantal ondernemingen bij de Kamer van Koophandel wel werknemers waren opgevoerd. Uit het onderzoek naar de bankrekeningen van die bedrijven blijkt dat er veelal gewoon sprake is van een privé rekening. Ondernemers en ondernemingen zijn veelal ook niet bij de Belastingdienst bekend.

Na het creëren van voormelde constructies werd door verdachte bij een bank of kredietinstelling op naam van de andere persoon of diens onderneming een aanvraag voor een hypothecaire lening of krediet ingediend. Ter onderbouwing van de kredietwaardigheid van de aanvrager werden door verdachte jaarrekeningen van die ondernemingen ingediend met een begeleidend schrijven van een administratiekantoor. Die jaarrekeningen en de accountantsverklaringen waren valselijk opgemaakt. De jaarrekeningen hadden in enkele gevallen betrekking op jaren waarin de onderneming zelfs nog niet eens bestond. Dit paste echter bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel waarin, zoals eerder gezegd, was aangeven dat de onderneming al eerder actief was. Om de echtheid van de jaarrekeningen verder te onderbouwen werden ook afschriften van valse belastingaangiften overgelegd.

Voormelde accountantsverklaringen waren afkomstig van een van de door verdachte zelf in het leven geroepen administratiekantoren. De adresgegevens op de verklaring waren onjuist en ook de ondertekening klopte niet.

Het gevolg van bovenstaande was dat de door verdachte bij zijn handelen betrokken personen aansprakelijk werden voor forse hypotheekschulden terwijl zij hiervoor geen enkele financiële dekking hadden.

Dit alles moet naar het oordeel van de rechtbank echter nog steeds worden gezien als voorbereiding door verdachte op zijn uiteindelijke doel. Bij de afgesloten hypotheken was telkens sprake van een deel van het geleende bedrag dat was bedoeld voor verbouwingen. Dit deel werd vervolgens ten behoeve van de hypotheeknemer in een zogenaamd bouwdepot gestort onder conditie dat dit bedrag vrij zou komen tegen overlegging van facturen, betrekking hebbende op die verbouwing.

Vervolgens werden er bij de banken valse facturen ter zake van verbouwingen van een door verdachte in het leven geroepen bouwbedrijf, zoals Canisco, Ducofa en Klaarbouw ingediend terwijl deze verbouwingen helemaal niet hadden plaatsgevonden.

Op basis van deze valse facturen zijn door de banken gelden uit de verschillende bouwdepots overgemaakt. Soms rechtstreeks naar de rekening van Canisco, het bedrijf van verdachte, soms eerst naar de rekening van de aanvrager, waarna het geld kort daarop werd doorgesluisd naar een rekening van een bedrijf van verdachte.

Naast voormeld handelen ten aanzien van de hypothecaire leningen hield verdachte zich ook bezig met het aanvragen van kredieten. Ook hier weer op naam van de personen die hij bij zijn handelen wist te betrekken. Ook hier geldt weer dat verdachte zelf buiten schot bleef en het risico, dat geen betaling dan wel aflossing zou kunnen plaatsvinden bij gebreke van financiële dekking, bij anderen kwam te liggen. Ten behoeve van deze kredietaanvragen werden valse offertes en facturen van aangekochte goederen overgelegd. Op basis hiervan werden door de banken en kredietinstellingen (deel)betalingen gedaan die ook weer rechtstreeks naar de rekening van Canisco, het bedrijf van verdachte, werden overgemaakt dan wel na eerst op rekening van de aanvrager te zijn geplaatst, kort daarop doorgesluisd naar een rekening van een bedrijf van verdachte.

Nimmer is de illegale opbrengst (rechtstreeks) ten goede gekomen aan de andere betrokkenen. Deze onttrekkingen aan de ten onrechte verkregen bouwdepots en de (deel)betalingen van de kredieten leverden voor verdachte de illegale opbrengsten op waar hij uiteindelijk het oog op had.

In alle gevallen hield verdachte het initiatief en deed hij het woord bij de diverse banken en instellingen. In een enkel geval heeft verdachte zich bij de bank of instelling gepresenteerd onder een valse naam. De banken en kredietinstellingen zijn op basis van deze valse bescheiden over gegaan tot het verstrekken van hypotheken en kredieten.

De rechtbank verwerpt het beeld dat uit de aanvang van het pleidooi van de raadsvrouw naar voren zou kunnen komen dat de betreffende banken en kredietinstellingen wel erg makkelijk de aanvragen van verdachte hebben gehonoreerd. Uit het strafdossier blijkt -zoals hier voor ook reeds geschetst- van een door verdachte vooropgezet doel waarbij hij zich grondig heeft voorbereid en heeft gezorgd voor afdekking van zijn eigen naam en persoon en de door hem gebruikte ondernemingen en zeer zorgvuldig een valse façade heeft opgebouwd waardoor de banken werden misleid.

Verdachte heeft er voor gekozen om gedurende het gehele strafrechtelijk onderzoek een beroep te doen op zijn recht om geen antwoord te geven op vragen. Ook op eenvoudige vragen, die in geen enkele vorm belastend voor hem zouden kunnen zijn, heeft hij geen antwoord willen gegeven. Hij heeft er voorts ook voor gekozen om geen verantwoording te willen afleggen ter terechtzitting over de ernstige aan hem gerichte beschuldigingen. Dit alles is een vrije keus van verdachte die hem niet kan worden tegengeworpen.

Wel laat de rechtbank in negatieve zin voor verdachte in de strafmaat meewegen dat hij andere betrokkenen heeft opgeroepen om ook te zwijgen en belastend materiaal te vernietigen met de kennelijke strekking om de waarheid te verbergen.

Binnen het complex van handelen door verdachte komt naar voren dat hij op niets ontziende wijze misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van personen met wie hij eerst een persoonlijke -en vaak ook emotionele- band had opgebouwd. Verdachte heeft niet geschroomd om met meerdere vrouwen een (liefdes)relatie aan te gaan met naar het zich laat aanzien vooropgezette doel om zichzelf via hen te verrijken. Voorts is verdachte er niet voor teruggeschrokken om ook een tweetal kinderen en een ex-relatie van deze vrouwen bij zijn malafide handelen te betrekken.

Hieraan doet niet af dat ook deze betrokkenen een (strafrechtelijk) verwijt valt te maken. Dit staat echter in schrille tegenstelling tot hetgeen aan verdachte wordt verweten.

Niet alleen zijn deze personen financieel zwaar getroffen. Enkelen zijn reeds failliet verklaard en allen zijn achtergebleven met een forse betalingsachterstand die door de banken alsnog zal worden opgeëist. Hun financiële mogelijkheden en daarmee hun levensomstandigheden zullen in ieder geval de komende jaren schraal en marginaal zijn. Ook mentaal zijn deze personen ernstig getroffen. Een van de betrokkenen heeft zich tengevolge van dit alles onder psychiatrische behandeling moeten stellen en hun vertrouwen in andere mensen is ernstig geschokt.

Van dit alles heeft verdachte zich niet alleen niets aangetrokken maar gelet op zijn handelwijze heeft hij welbewust deze mensen het onafwendbare financiële risico laten lopen om zichzelf buiten schot te houden.

In het verlengde van zijn frauduleus handelen heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal witwassen van gelden. Hierdoor werd de herkomst van de gelden versluierd.

Eerdere veroordelingen wegens soortgelijke feiten hebben geen enkel positief effect gehad.

Ook het feit dat verdachte nog in een proeftijd liep was voor hem kennelijk geen beletsel door te gaan met het plegen van strafbare feiten. Verdachte is er zelfs niet voor teruggeschrokken om nog tijdens zijn detentie misbruik te maken van zijn toenmalige relatie ([mededader]) door haar valse bescheiden te laten opmaken en gebruiken waardoor hij in staat werd gesteld eerder -onder toepassing van elektronisch toezicht- de gevangenis te verlaten.

De eis van de officier van justitie is wellicht in het licht van hetgeen voor soortgelijke feiten wordt opgelegd passend, echter het grote aantal feiten en de bijzondere omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd, waarbij zeer zwaar weegt de wijze waarop verdachte telkens welbewust misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van medemensen, het leed dat hij hen heeft aangedaan en het financiële nadeel dat zij nog lang zullen ondergaan, hebben de rechtbank doen besluiten hiervan in substantiële zin ten nadele van verdachte af te wijken.

6 De overwegingen omtrent het beslag.

6.1 De overwegingen omtrent de verbeurdverklaring.

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor verbeurdverklaring.

Gebleken is dat de voorwerpen aan verdachte toebehoren of die verdachte geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden en die geheel of grotendeels door middel van de strafbare feiten zijn verkregen.

De feiten zijn begaan met betrekking tot de voorwerpen dan wel begaan of voorbereid met behulp van de voorwerpen dan wel zijn de voorwerpen tot het begaan van de misdrijven zijn vervaardigd of bestemd.

6.2 De overwegingen omtrent de onttrekking aan het verkeer.

Het hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerp is vatbaar voor onttrekking aan het verkeer.

Gebleken is dat dit voorwerp bij het onderzoek naar de tenlastegelegde feiten, is aangetroffen, terwijl dit voorwerp kan dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel tot de belemmering van de opsporing daarvan.

Dit voorwerp behoort aan verdachte toe en is van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en/of het algemeen belang.

7 De overwegingen omtrent de vordering van de benadeelde partij.

De benadeelde partij Fortis Bank Nederland N.V., Blaak 555 te Rotterdam heeft schadevergoeding gevorderd tot een bedrag van € 144.174,-- ter zake van hetgeen onder 2. is bewezen verklaard. Bij gebreke van ontbreken van onderliggende, de vordering nader verklarende bescheiden, is de vordering niet van zo eenvoudige aard dat die vordering zich leent voor behandeling in dit strafgeding. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering en de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

8 De toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing berust op de artikelen 10(oud), 10, 27, 33, 33a, 36b, 36d, 45(oud), 45, 47, 57, 225, 326(oud), 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing.

RECHTDOENDE beslist de rechtbank als volgt.

Zij verklaart de dagvaarding geldig.

Zij verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 7 is omschreven.

Zij verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Zij verklaart het bewezen verklaarde strafbaar.

Zij verstaat dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de onder 9 vermelde strafbare feiten.

Zij verklaart de verdachte deswege strafbaar.

Zij veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren.

Zij bepaalt dat de tijd door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht in mindering zal worden gebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf.

Zij verklaart verbeurd de hieronder omschreven voorwerpen:

Volgnr. Voorwerpen

1 1.00 STK Personenauto 85-NN-JB

BMW 520 sedan automaat Kl:zwart

5 1.00 STK Visacard DRESDNER BANK

kaartnummer 4135852910008543

6 1.00 STK Mastercard DRESDNER BANK

kaartnummer 5483392910017744

7 1.00 STK Giropas POSTBANK

rekeningnummer 1246243

8 1.00 STK Chippas POSTBANK

rekeningnummer 1246243

8 Geld € 3350,--

9 1.00 STK Bankpas ABN-AMRO wereldpas

rekeningnummer 562353143

10 1.00 STK Bankpas ING-BANK wereldpas

rekeningnummer 680624392

16 1.00 STK overschrijvings/tennaamste…formulier

19 1.00 STK Bankpas DRESDNER BANK

rekeningnummer 0861539100

22 1.00 STK factuur American Express

23 1.00 STK balletjespistool uit Hongkong

24 1.00 STK Bankpas ING-BANK wereldpas

rekeningnummer 680621709

30 1.00 STK Computer laptop

41 2.00 STK Papieren(brief satrec….

42 1.00 STK diverse papieren

43 1.00 STK Koffer LOUIS VUITTON

44 1.00 STK Aktetas LOUIS VUITTON

45 1.00 STK diverse papieren

46 1.00 STK Papier met briefhoofd Westda B

50 1.00 STK bordje WESTDA GMBH

52 1.00 STK overeenkomst secretares…..

53 1.00 STK briefje met bedragen

60 1.00 STK visitekaartje J. Donker

64 1.00 STK Favoritekaart Hooland C

67 1.00 STK Papier - diverse bescheiden

77 1.00 STK Handelsregisteraanvraag

78 1.00 STK Papier - afspraak met dhr Kirsch

79 1.00 STK Papier- Afspraak met Frieslandbank

80 1.00 STK Brief Commerzbank reser….

81 1.00 STK vrijblijvend Koopkontrakt

82 1.00 STK Papier - concept aangifte inkomstenb…

84 1.00 STK Brief jaarrekening Satr…

85 1.00 STK Brief Frieslandbank, vr……

86 1.00 STK Brief

H03-08100-001/010 brief van belastingadvi….

87 1.00 STK Brief

H03-08100-001/011 brief van belastingadvi….

88 1.00 STK Brief

H03-08100-001/012 brief van belastingadvi….

89 1.00 STK Tekening - geknipte tekeningen

90 1.00 STK Papier - afschr. zakelijke giror…

91 1.00 STK Bankafschrift Dresdnerbank

94 1.00 STK brief v/e spaarrek. Dui….

95 1.00 STK Dossier Westda Bau Duit…

96 1.00 STK Brief spaarbank Deutsch….

97 1.00 STK Papier - overname lease contract

99 1.00 STK Bankafschrift v/d Dresdnerbank

100 1.00 STK Brief gerechtsdeurwaarder

103 1.00 STK Papier - register van aandeelhouders

105 1.00 STK Papier - buitenechtelijke ontbinding

119 1.00 STK Papier - eneco energie

122 1.00 STK Brief kasstroomoverziening

125 1.00 STK Papier - satreco machtiging RDW

126 1.00 STK Compactdisc-rom Avas Lonen

137 1.00 STK verkoopbrochure woning

139 1.00 STK koopovereenkomst B&O

140 1.00 STK Brief - brieven rekening courant

142 1.00 STK Papier - contracten waddenring 4…

143 1.00 STK taxatierapport waddenri…

146 1.00 STK Brief - brieven betr. taxatiera

147 1.00 STK GBA uittreksel mevr. Ta……

148 1.00 STK fax met koopovereenkomst

149 1.00 STK offerte huwelijksreis

153 1.00 STK Brief - uitreiking Friesl…

H03-08100-004/002

154 1.00 STK Brief - uitreiking Friesl…

H03-08100-004/003

155 1.00 STK Brief - uitreiking bankpas

165 1.00 STK Papier betreft aangaan lening

167 1.00 STK Brief - koopakte opgemaak…

168 1.00 STK koopakte Waddenring 42

172 1.00 STK Brief aanvraag hypotheek…

173 1.00 STK Brief Momtana Car Center

174 1.00 STK kvk uittreksel Montana

178 1.00 STK register van aandeelhouders

Elnapo Holding

186 1.00 STK Brief Jorg Molder

187 1.00 STK Bankafschrift Dresdnerbank

188 1.00 STK rekeningafschrift zakel…

190 1.00 STK Brief Notariskantoor va……

191 1.00 STK Papier met briefhoofd Rudolf Mulde…

192 1.00 STK Koopakte Voordijk 371 a

193 1.00 STK Brief aan Dresdnerbank

194 1.00 STK Papier - verlenging huurovereenkomst…

208 1.00 STK Diskette met toegangscodes…

209 1.00 STK Papier - rekening Friesland Bank

212 1.00 STK Envelop gericht aan Don….

213 1.00 STK Envelop met bescheiden

215 1.00 STK Brief Anderson Kline, i….

216 2.00 STK Aktes oprichting BV S

Zij bepaalt dat de benadeelde partij in de vordering niet-ontvankelijk is en dat de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht. (BP.25)

Zij verwijst de verdachte in de kosten die de benadeelde partij ter zake van rechtsbijstand heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. Kooijman, voorzitter, mr. Volkers en mr. Brouwer, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier mr. Joosen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 11 april 2007.