Home

Rechtbank Haarlem, 15-03-2010, BM5931, 167318-FA RK 10-794

Rechtbank Haarlem, 15-03-2010, BM5931, 167318-FA RK 10-794

Gegevens

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
15 maart 2010
Datum publicatie
27 mei 2010
ECLI
ECLI:NL:RBHAA:2010:BM5931
Zaaknummer
167318-FA RK 10-794
Relevante informatie
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen [Tekst geldig vanaf 01-01-2020] [Regeling ingetrokken per 2020-01-01], Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen [Tekst geldig vanaf 01-01-2020] [Regeling ingetrokken per 2020-01-01] art. 34a, Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen [Tekst geldig vanaf 01-01-2020] [Regeling ingetrokken per 2020-01-01] art. 34k, Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen [Tekst geldig vanaf 01-01-2020] [Regeling ingetrokken per 2020-01-01] art. 34p

Inhoudsindicatie

bopz: zelfbindingsmachtiging

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel

familie- en jeugdrecht

zelfbindingsmachtiging

zaak-/rekestnr.: 167318/FA RK 10-794

beschikking van de enkelvoudige kamer van 15 maart 2010,

betreffende

[naam],

geboren op [datum] 1952,

hierna: betrokkene,

wonende te [plaats],

advocaat: mr. M. Verkijk, kantoorhoudende te Haarlem.

1 Verloop van de procedure

1.1 Op 10 maart 2010 heeft de officier van justitie in dit arrondissement op grond van artikel 34i van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, hierna: Wet Bopz, een verzoek ingediend tot het verlenen van een zelfbindingsmachtiging tot het doen opnemen en doen verblijven en behandelen van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 34a van de Wet Bopz.

1.2 Bij voormeld verzoek bevinden zich de bescheiden zoals genoemd in artikel 34h Wet Bopz, alsmede het verzoek als bedoeld in arikel 34g, eerste lid Wet Bopz.

1.3 Op 15 maart 2010 is betrokkene gehoord, bijgestaan door haar advocaat mr. M. Verkijk. Ter zitting was tevens de behandeld psychiater van betrokkene aanwezig, de heer

[naam].

2 Beoordeling

2.1 Betrokkene heeft samen met haar behandelend psychiater een zelfbindingsverklaring zoals bedoeld in artikel 34b Wet Bopz opgesteld. Hierin zijn onder meer een achttal omstandigheden benoemd waaronder betrokkene wil worden opgenomen. Een combinatie van minstens twee van deze omstandigheden maakt het aannemelijk, zo staat in de verklaring tevens vermeld, dat het afwenden van verdere ontregeling zonder opname niet meer mogelijk is. Als duur van behandeling staat in de zelfbindingsverklaring van betrokkene maximaal zes weken vermeld.

2.2 Betrokkene heeft ter zitting aangegeven nog volledig achter de inhoud van de zelfbindingsverklaring te staan. Zij is er nog steeds erg trots op dat zij deze verklaring met haar psychiater heeft opgesteld. Zij bestrijdt echter dat er op dit moment sprake is van omstandigheden die tot opname zouden moeten leiden. De advocaat heeft naar voren gebracht dat aan alle wettelijke vereisten voor toewijzing van het verzoek is voldaan en dat voldoende aannemelijk is dat sprake is van in de zelfbindingsverklaring genoemde omstandigheden. Zij acht het daarom in het belang van haar cliënte dat het verzoek wordt toegewezen.

2.3 In de bijgevoegde verklaring van de psychiater, mevrouw [naam], die betrokkene op 8 maart 2010 heeft onderzocht en niet bij haar behandeling betrokken was, staat vermeld dat sprake is van een situatie zoals geformuleerd in de zelfbindingsverklaring van betrokkene. Met name is er sprake van ongewone uitgaven en het inkopen van meer eten dan gewoonlijk, alsmede het uitnodigen van eters en het kopen van cadeautjes; daarnaast worden er zorgen geuit door familie en hulpverleners, die door betrokkene worden gebagatelliseerd; haar zelfzorg is afgenomen zoals blijkt uit rapportage van haar directe familie (decorumverlies en een urine-lucht); tevens wordt bij onderzoek waargenomen dat zij tekenen vertoont van een beginnende ontremming (inadequaat lachen, afwerende grondhouding). De behandelaar acht opname noodzakelijk om verdere escalatie en gevaar af te wenden. Betrokkene is het hier niet mee eens, en weigert vrijwillige opname.

2.4 Uit de geneeskundige verklaring, de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat betrokkene lijdt aan een bipolaire stoornis. Verder blijkt hieruit genoegzaam dat de omstandigheden zoals beschreven in de zelfbindingsverklaring zich voordoen en dat betrokkene onvoldoende blijk geeft van de nodige bereidheid tot opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

2.5 Betrokkene heeft er in een wilsbekwame periode voor gekozen om opgenomen te worden indien sprake is van de in de zelfbindingsverklaring genoemde omstandigheden. Door opname van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis op het moment dat meergenoemde omstandigheden zich voordoen, kan de schade die deze omstandigheden veroorzaken aan haar persoonlijke relaties, alsmede de schade die ontstaat door het maken van schulden, worden voorkomen of beperkt. Toewijzing van het verzoek past daarom ook binnen de daaraan te stellen eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. Gelet op het bovenstaande zal het verzoek worden toegewezen.

3 Beslissing

De rechtbank:

Verleent een zelfbindingsmachtiging tot het doen opnemen, verblijven en behandelen van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van zes weken met ingang van 15 maart 2010.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.J. van Keken, rechter, en in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van D. Goedhart, griffier, op 15 maart 2010.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.