Home

Rechtbank Limburg, 23-01-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:579, C/03/230486 / KG ZA 17-9

Rechtbank Limburg, 23-01-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:579, C/03/230486 / KG ZA 17-9

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
23 januari 2017
Datum publicatie
24 januari 2017
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2017:579
Zaaknummer
C/03/230486 / KG ZA 17-9

Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Retentierecht. Kort geding. Leaseovereenkomst vliegtuig. Eigenaar vordert van onderhoudsbedrijf de Technical Records terug, na beëindiging leaseovereenkomst wegens wanbetaling. Onderhoud vliegtuig en registratie daarvan in de Technical Records zijn nauw met elkaar verbonden. Voldoende verband tussen vordering tot betaling kosten onderhoud en de Technical Records. Terughoudendheid bij oordeel dat uitoefening retentierecht naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat onderhoud ondanks uitblijven betaling is voortgezet, is onvoldoende voor dat oordeel. Onvoldoende onderbouwd dat Technical Records geen economische waarde hebben. Niet uit te sluiten dat executoriale titel kan worden verkregen. Zekerheidsstelling behoeft niet te worden aanvaard.

Uitspraak

vonnis

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/230486 / KG ZA 17-9

Vonnis in kort geding van 23 januari 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MASS JET LEASE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. G.A. Smit te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAMCO AIRCRAFT MAINTENANCE B.V.,

gevestigd te Beek,

gedaagde,

advocaat mr. J.A. Huijgen te Den Haag.

Partijen zullen hierna Mass Jet Lease en Samco genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding,

-

de brief van Mass Jet Lease van 11 januari 2017, met producties 1 tot en met 10,

-

de brief van Mass Jet Lease van 17 januari 2017, met productie 11,

-

de brief van Samco van 17 januari 2017, met productie 1,

-

de mondelinge behandeling op 19 januari 2017,

-

de pleitnota van Mass Jet Lease,

-

de pleitnota van Samco.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Mass Jet Lease heeft bij overeenkomst van 28 mei 2014 aan Denim Air ACMI B.V. (hierna: Denim Air) een vliegtuig van het type Fokker 100 MSN 11505 PH-MJP geleaset. Denim Air heeft het vliegtuig en de bijbehorende logboeken en documentatie, waaronder de zogenoemde Technical Records, in onderhoud gegeven aan Samco. Denim Air en Samco hebben hun afspraken voor het onderhoud van het vliegtuig en de Technical Records in afzonderlijke overeenkomsten vastgelegd.

2.2.

De Technical Records zijn documenten en/of logboeken waarin de onderhoudsgeschiedenis van een vliegtuig worden geregistreerd. De documenten bevatten overzichten en bewijzen van alle relevante werkzaamheden, zoals inspecties, onderhoudstaken, modificaties en vervanging van onderdelen, gedurende de levensduur van het vliegtuig. De Technical Records zijn noodzakelijk om aan de bevoegde luchtvaartautoriteiten te kunnen aantonen dat het vliegtuig luchtwaardig is en om aldus een bewijs van luchtwaardigheid te verkrijgen en behouden.

2.3.

De financiële positie van Denim Air is op enig moment verslechterd. Nadat een aanzienlijke achterstand was ontstaan in de betaling van de leasetermijnen, heeft Mass Jet Lease in november 2016 besloten de leaseovereenkomst met Denim Air te beëindigen. Het vliegtuig heeft zij inmiddels weer in haar bezit. De Technical Records bevinden zich nog bij Samco. De vliegvergunning van Denim Air is in november 2016 ingetrokken.

2.4.

Samco heeft Mass Jet Lease een overzicht doen toekomen, gedateerd op 22 november 2016, waarop is vermeld wat zij aan Denim Air heeft gefactureerd in de periode van 1 oktober 2015 tot en met 15 november 2016 en welk bedrag nog open staat. Volgens het overzicht is in totaal een bedrag van € 234.733,85 onbetaald gebleven.

2.5.

Samco weigert de Technical Records af te geven aan Mass Jet Lease met een beroep op een retentierecht.

2.6.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 10 januari 2017 is Denim Air in staat van faillissement verklaard.

3 Het geschil

3.1.

Mass Jet Lease vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter Samco zal gebieden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de Technical Records aan haar af te geven, zonder enige tegenprestatie, althans tegen betaling van € 21.080,- exclusief btw of een ander bedrag, althans tegen zekerheidsstelling door middel van een bankgarantie voor een bedrag van € 305.500,- of een ander bedrag, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat Samco geen gehoor geeft aan het gebod, met kosten.

3.2.

Samco voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing