Home

Rechtbank Limburg, 15-09-2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:7145, C/03/291073 / HA ZA 21-202

Rechtbank Limburg, 15-09-2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:7145, C/03/291073 / HA ZA 21-202

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
15 september 2021
Datum publicatie
23 september 2021
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2021:7145
Zaaknummer
C/03/291073 / HA ZA 21-202

Inhoudsindicatie

Vrijwaringsincident

Uitspraak

vonnis

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/291073 / HA ZA 21-202

Vonnis in incident bij vervroeging van 15 september 2021

in de zaak van

[eiser in de hoofdzaak, verweerder in het incident] ,

wonend te [woonplaats 1] ,

eiser in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

advocaat mr. L.E.I.K. Jaminon,

tegen

1 [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] ,

wonend te [woonplaats 2] ,

gedaagde in de hoofdzaak,

advocaat mr. C.R.N. de Boer,

2. [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2],

wonend te [woonplaats 3] ,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. F.R.A. Schaaf,

3. de vereniging

VERENIGING VAN EIGENAREN [naam appartementencomplex],

gevestigd en kantoorhoudend te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

gedaagde in de hoofdzaak,

advocaat mr. W.A.M. Rupert.

Partijen zullen hierna [eiser in de hoofdzaak, verweerder in het incident] , [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] , [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] en de VVE worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding met producties 1 t/m 26

-

de conclusie van antwoord aan de zijde van [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] met producties 1 en 2

-

de conclusie van antwoord aan de zijde van de VVE met één productie

-

de conclusie van antwoord tevens houdende de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring aan de zijde van [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] met producties 1 t/m 26

-

de incidentele conclusie van antwoord.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 Het geschil

in de hoofdzaak 2.1. [eiser in de hoofdzaak, verweerder in het incident] stelt ten gevolge van een lekkage schade te hebben geleden aan zijn twee commerciële ruimtes (te weten [adres 1] en [adres 2] ) die onderdeel uitmaken van appartementencomplex [naam appartementencomplex] . [eiser in de hoofdzaak, verweerder in het incident] stelt dat gedaagden aansprakelijk zijn voor de door hem geleden schade.

[eiser in de hoofdzaak, verweerder in het incident] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Gedaagden tezamen hoofdelijk, des de een betalend de ander zal zijn bevrijd, althans WE althans [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] althans [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] afzonderlijk, veroordeelt om binnen 7 dagen na het in dezen te wijzen vonnis althans binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans een in goede justitie te bepalen termijn, tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser te voldoen € 1.058,75 althans een in goede justitie te bepalen bedrag aan schadevergoeding bestaande uit kosten ter vaststelling van de schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 maart 2019 althans de dag der dagvaarding tot aan de dag

der algehele vergoeding.

II. Gedaagden tezamen hoofdelijk, des de een betalend de ander zal zijn bevrijd, althans WE althans [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] althans [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] afzonderlijk, veroordeelt om binnen 7 dagen na het in dezen te wijzen vonnis althans binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans een in goede justitie te bepalen termijn, tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser te voldoen € 314,60 althans een in goede justitie te bepalen bedrag aan schadevergoeding bestaande uit gemaakte kosten ter vaststelling van de schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 maart 2019 althans de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele vergoeding.

III. Gedaagden tezamen hoofdelijk, des de een betalend de ander zal zijn bevrijd,

althans WE althans [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] althans [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] afzonderlijk, veroordeelt om

binnen 7 dagen na het in dezen te wijzen vonnis althans binnen 7 dagen na

betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans een in goede justitie te bepalen

termijn, tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser te voldoen een bedrag van

€ 57.246,41 althans een in goede justitie te bepalen bedrag aan schadevergoeding

bestaande uit herstelkosten na waterschade, te vermeerderen met de wettelijke rente

vanaf 29 maart 2019 althans de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele

vergoeding.

IV. Gedaagden tezamen hoofdelijk, des de een betalend de ander zal zijn bevrijd, althans WE althans [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] althans [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] afzonderlijk, veroordeelt om binnen 7 dagen na het in dezen te wijzen vonnis althans binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans een in goede justitie te bepalen termijn, tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser te voldoen € 13.500,00 - bij veroordeling na maart 2021 te vermeerderen met € 500,00 per maand vanaf maart 2021 tot aan datum vonnis - althans een in goede justitie te

bepalen bedrag aan schadevergoeding bestaande uit gederfde huurinkomsten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 maart 2019 althans de dag der

dagvaarding tot aan de dag der algehele vergoeding.

V. Gedaagden tezamen hoofdelijk, des de een betalend de ander zal zijn bevrijd, althans VVE althans [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] althans [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] afzonderlijk, veroordeelt om binnen 7 dagen na het in dezen te wijzen vonnis althans binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser te voldoen € 2.515,59 althans een bedrag van € 1.496,20 althans een in goede justitie te bepalen bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen, met de wettelijke rente vanaf 29 maart 2019 althans de dag der dagvaarding tot aan de dag

der algehele vergoeding.

VI. Gedaagden tezamen hoofdelijk, des de een betalend de ander zal zijn bevrijd, althans WE althans [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] althans [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] afzonderlijk, veroordeelt in de kosten van deze procedure, inclusief het salaris en de verschotten van de advocaat van eiser, zulks te vermeerderen met de nakosten ad. € 157,00 zonder betekening, dan wel € 239,00 in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis. Mocht betaling hiervan niet uiterlijk binnen veertien dagen na het in dezen te wijzen vonnis plaatsvinden, dienen voornoemde (na)kosten te worden vermeerderd met de wettelijke rente sedert deze termijn tot en met de dag der algehele voldoening.

in het incident

2.2.

[gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] vordert dat haar wordt toegestaan [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] en de Vereniging van Eigenaren [naam appartementencomplex] in vrijwaring op te roepen. Ten aanzien van [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] stelt zij dat de schade (voornamelijk) is veroorzaakt door de gebrekkige riolering/badkamer van [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] , zodat [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] in de onderlinge verhouding het grootste deel van de schade voor zijn rekening dient te nemen. Ten aanzien van de VVE wordt gesteld dat indien in de hoofdprocedure komt vast te staan dat de afvoerverbinding van het toilet van [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] en/of de riolering van [gedaagde in de hoofdzaak sub 1] een gemeenschappelijke zaak betreft de VVE de schade voor haar rekening dient te nemen danwel dient bij te dragen aan de vergoeding van de schade. Daarnaast is [gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident sub 2] van mening dat de VVE onzorgvuldig heeft gehandeld door een trechter te verwijderen, zodat de VVE dient te worden veroordeeld voor het gedeelte van de schade dat is ontstaan na verwijdering van de trechter.

2.3.

[eiser in de hoofdzaak, verweerder in het incident] refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

3 De beoordeling in het incident

4 De beslissing