Home

Rechtbank Limburg, 30-11-2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10167, 03.146738.20

Rechtbank Limburg, 30-11-2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10167, 03.146738.20

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
30 november 2022
Datum publicatie
19 december 2022
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2022:10167
Zaaknummer
03.146738.20

Inhoudsindicatie

De verdachte had samen met zijn partner in de gezamenlijke woning vuurwapens, munitie, softdrugs, harddrugs en illegaal vuurwerk voorhanden.

Uitspraak

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer : 03.146738.20

tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 november 2022

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens] 1981,

wonende te [adres 1] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. A.A.Th.X. Vonken, advocaat kantoorhoudende te Maastricht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 16 november 2022. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

De strafzaak van de verdachte is gelijktijdig, doch niet gevoegd, behandeld met de strafzaak tegen [medeverdachte] . Deze strafzaak is bekend onder parketnummer 03.146737.20.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Feit 1: op 11 januari 2020, samen met een ander, in zijn woning te Born een hoeveelheid amfetamine en MDMA aanwezig heeft gehad, dan wel dat hij daarbij opzettelijk behulpzaam is geweest;

Feit 2: op 11 januari 2020, samen met een ander, in zijn woning en auto te Born een hoeveelheid hennep en hasjiesj aanwezig heeft gehad, dan wel dat hij daarbij opzettelijk behulpzaam is geweest;

Feit 3: op 11 januari 2020, samen met een ander, in zijn woning te Born pepperspray en verschillende soorten wapens en munitie voorhanden heeft gehad, dan wel dat hij daarbij opzettelijk behulpzaam is geweest;

Feit 4: op 11 januari 2020, samen met een ander, in zijn woning te Born een veerdrukwapen in de vorm van een geweer, dat sprekende gelijkenis vertoonde met een (echt) vuurwapen, voorhanden heeft gehad, dan wel dat hij daarbij opzettelijk behulpzaam is geweest;

Feit 5: op 11 januari 2020, samen met een ander, in zijn woning te Born professioneel vuurwerk voorhanden heeft gehad, dan wel dat hij daarbij opzettelijk behulpzaam is geweest.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle aan de verdachte ten laste gelegde feiten in de primaire variant. Zij acht de feiten bewijsbaar op grond van de bekennende verklaring van de verdachte, in combinatie met de door de politie bij de doorzoeking van de woning en de auto gevonden drugs, wapens, munitie en vuurwerk en de onderzoeken die naar deze goederen zijn verricht.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van de bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, met dien verstande dat voor de feiten 1, 3, 4 en 5 niet bewezen kan worden dat hij deze in vereniging met de medeverdachte heeft gepleegd. De verdachte heeft deze feiten alleen gepleegd.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

De rechtbank zal volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu de verdachte de ten laste gelegde feiten 1 t/m 5, in de primaire variant, ter terechtzitting duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit.

De rechtbank acht de feiten, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring, wettig en overtuigend bewezen, op grond van:

-

de bekennende verklaring van de verdachte afgelegd ter terechtzitting van 16 november 2022;

-

het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 13 januari 2020, p. 45-46 van de doornummering;

-

het proces-verbaal van bevindingen doorzoeken voortuigen plaats delict d.d. 20 januari 2020, p. 43 van de doornummering;

-

lijst van inbeslaggenomen goederen, p. 51-52 van de doornummering.

Medeplegen van de feiten 1, 3, 4 en 5?

De verdachte heeft bekend dat de gevonden harddrugs, softdrugs, wapens, munitie en vuurwerk in zijn woning en auto van hem waren, en dat hij wist dat het verboden was om deze voorwerpen voorhanden te hebben. De aangetroffen softdrugs waren van de verdachte en de medeverdachte samen. Van de aanwezigheid van de harddrugs, wapens, munitie en vuurwerk wist de medeverdachte niets, zo benadrukt de verdachte.

De rechtbank overweegt dat uit de plaats waar de verboden voorwerpen zijn aangetroffen volgt dat het niet anders kan zijn dan dat ook de partner van de verdachte, de [medeverdachte] , wetenschap had van alle drugs, wapens, munitie en vuurwerk, en dat deze zich in hun gezamenlijke machtssfeer bevonden. Het betrof de gemeenschappelijke woning, en uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is niet gebleken dat er ruimtes waren waar [medeverdachte] geen toegang toe had. Vrijwel alle goederen lagen bovendien in het zicht. Gelet hierop komt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van alle ten laste feiten medeplegen bewezen is.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

1. primair:

op 11 januari 2020 te Born, gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander, in een woning gelegen aan [adres 2] opzettelijk aanwezig heeft gehad

279,77 gram amfetamine,

7 pillen mdma,

838,63 gram amfetamine en

491,57 gram amfetamine,

zijnde amfetamine en mdma telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2 primair:

op 11 januari 2020 te Born, gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander, in een woning gelegen aan [adres 2] en in een auto met [kenteken]

opzettelijk aanwezig heeft gehad

52 gram hennep en

20,5 gram hasjiesj,

hasjiesj en hennep telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;

3 primair:

op 11 januari 2020 te Born, gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander, in een woning gelegen aan [adres 2]

een hoeveelheid wapens en munitie van categorie II en categorie III, te weten:

-een semi-automatisch gaspistool (zoraki),

-25 knalpatronen,

-een busje pepperspray,

-63 kogelpatronen,

-een slugpatroon,

-een semi automatisch enkelloops kogelgeweer (anschutz),

-een semi automatisch pistool (mauser),

-144 kogelpatronen (hollow points) en

-493, althans een hoeveelheid, patronen

voorhanden heeft gehad;

4 primair:

op 11 januari 2020 te Born, gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander, in een woning gelegen aan [adres 2] een wapen van categorie I onder 7 van de Wet Wapens en Munitie te weten een door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen voorwerp dat een ernstige bedreiging van personen kon vormen en dat zodanig op een wapen geleek dat deze voor bedreiging of afdreiging geschikt was, namelijk een veerdrukwapen in de vorm van een geweer, voorhanden heeft gehad;

5 primair:

op 11 januari 2020 te Born, gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander, al dan niet opzettelijk, als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis,

professioneel vuurwerk voorhanden heeft gehad, immers heeft hij in een woning gelegen aan [adres 2]

-30 Shells (mortierbommen),

-7 Vuurpijlen (signaalraketten en lawinepijlen,

-56 Bangers (knalvuurwerk) met meer dan 6 gram NEM en knalvuurwerk zonder opschriften en langer dan 55 mm en

-1 romeinse kaars

voorhanden gehad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

5 De strafbaarheid van de verdachte

6 De straf

7 Het beslag

8 De wettelijke voorschriften

9 De beslissing