Home

Rechtbank Noord-Holland, 27-03-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:3702, 6754358 CV EXPL 18-2204

Rechtbank Noord-Holland, 27-03-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:3702, 6754358 CV EXPL 18-2204

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
27 maart 2019
Datum publicatie
16 mei 2019
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2019:3702
Zaaknummer
6754358 CV EXPL 18-2204

Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim. De kantonrechter overweegt dat Airhelp onvoldoende duidelijk heeft gemaakt op welke grond en voor welke vlucht zij compensatie vordert.

Uitspraak

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 6754358 \ CV EXPL 18-2204

Uitspraakdatum: 27 maart 2019

Vonnis in de zaak van:

Airhelp Limited, een rechtspersoon naar het recht van Hong Kong

gevestigd te Hong Kong

eiser

hierna te noemen: Airhelp

gemachtigde mr. H. Yildiz

tegen

De commanditaire vennootschap Transavia Airlines C.V.

gevestigd te Schiphol

gedaagde

hierna te noemen Transavia

gemachtigde mr. M. Reevers

1 Het procesverloop

1.1.

Airhelp heeft bij dagvaarding van 21 februari 2018 een vordering tegen Transavia ingesteld. Transavia heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Airhelp heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna Transavia een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

[passagier 1] en [passagier 2] (hierna de passagiers) hebben met Transavia een vervoerscontract gesloten op grond waarvan Transavia de passagiers dienden te vervoeren van Amsterdam-Schiphol Airport naar Alicante Airport (Spanje), vluchtnummers LJN KL2643 en HV 6145, op 9 januari 2017, hierna: de vlucht.

2.2.

Airhelp heeft compensatie van Transavia gevorderd in verband met verstoring van de vlucht.

2.3.

Transavia heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

Airhelp vordert dat Transavia bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:- € 800,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 9 januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening; - € 120,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 9 januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening; - de proceskosten.

3.2.

Airhelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). Airhelp stelt dat Transavia vanwege de verstoring van de vlucht gehouden is te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00 per passagier.

4 Het verweer

5 De beoordeling

6 De beslissing