Home

Rechtbank Noord-Holland, 21-12-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:12001, 9583498 \ CV EXPL 21-8409

Rechtbank Noord-Holland, 21-12-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:12001, 9583498 \ CV EXPL 21-8409

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
21 december 2022
Datum publicatie
13 januari 2023
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:12001
Zaaknummer
9583498 \ CV EXPL 21-8409

Inhoudsindicatie

Luchtvaart. Onvoldoende buffer.

Uitspraak

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 9583498 \ CV EXPL 21-8409 (RH)

Uitspraakdatum: 21 december 2022

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de rechtspersoon naar buitenlands recht

AirHelp Germany GmbH

gevestigd te Berlijn (Duitsland)

eiser

hierna te noemen: AirHelp

gemachtigde: mr. D.E. Lof (Lof Legal Services)

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Deutsche Lufthansa A.G.

gevestigd te Keulen (Duitsland)

gedaagde

hierna te noemen: de vervoerder

gemachtigden: mr. E.A. Pluijm en mr. L.E. Schalk (Russell Advocaten)

1 Het procesverloop

1.1.

AirHelp heeft bij dagvaarding van 23 november 2021 een vordering tegen de vervoerder ingesteld. De vervoerder heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

AirHelp heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna de vervoerder een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

[betrokkene] (hierna: de passagier) heeft een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan de vervoerder de passagier op 22 januari 2020 diende te vervoeren van Changi International Airport, Singapore, naar Franz Josef Strauss Airport, München (Duitsland). Vanaf de luchthaven van München diende de vervoerder de passagier op 23 januari 2020 verder te vervoeren naar Amsterdam-Schiphol Airport, waar zij volgens de geplande aankomsttijd om 08:15 uur (lokale tijd) zou aankomen.

2.2.

De vlucht van Singapore naar München, met vluchtnummer: LH791 (hierna: de vlucht), is vertraagd uitgevoerd, waardoor de passagier de aansluitende vlucht naar de eindbestemming heeft gemist. De passagier is omgeboekt naar een alternatieve vlucht en op 23 januari 2020 om 11:29 uur (lokale tijd) aangekomen op de eindbestemming.

2.3.

De passagier heeft de gepretendeerde vordering middels cessie overgedragen aan AirHelp.

2.4.

AirHelp heeft compensatie van de vervoerder gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

De vervoerder heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

AirHelp vordert dat de vervoerder bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:- € 600,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van de vlucht tot aan de dag der algehele voldoening; - de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

AirHelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). AirHelp stelt dat de vervoerder vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is de compensatie te voldoen conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 600,00.

4 Het verweer

5 De beoordeling

6 De beslissing