Home

Rechtbank Noord-Holland, 14-02-2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1207, HAA 22/1285

Rechtbank Noord-Holland, 14-02-2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1207, HAA 22/1285

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
14 februari 2023
Datum publicatie
16 februari 2023
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:1207
Zaaknummer
HAA 22/1285

Inhoudsindicatie

WIA – Beroep ongegrond

Weigering WIA-uitkering terecht. Besluit berust op zorgvuldig medisch en arbeidskundig onderzoek. Beroep ongegrond.

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Inloopteam bestuursrecht

zaaknummer: HAA 22/1285

[eiseres] , uit [plaats 1] , eiseres,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, het UWV.

Inleiding

Het UWV heeft de aanvraag van eiseres om aan haar een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) toe te kennen, afgewezen, omdat haar mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 31,07%.

In bezwaar is het UWV bij dit besluit gebleven. De mate van arbeidsongeschiktheid is daarbij wel gewijzigd naar 33,35%.

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiseres tegen deze beslissing op bezwaar (het bestreden besluit).

Het UWV heeft op het beroep gereageerd met een verweerschrift.

De rechtbank heeft eiseres op 15 december 2022 per e-mail in de gelegenheid gesteld medische informatie in te brengen om haar standpunt te onderbouwen. Eiseres heeft hier van afgezien.

Met stilzwijgende toestemming van partijen is een zitting achterwege gebleven. De rechtbank heeft het onderzoek gesloten.

Wat ging aan deze procedure vooraf

1. Eiseres heeft voor het laatst gewerkt als supervisor (op [plaats 2] ) voor gemiddeld 39,04 uur per week. Op 31 oktober 2019 heeft eiseres zich ziekgemeld voor dit werk vanwege lichamelijke klachten, waarna haar dienstverband is verbroken. Het UWV heeft eiseres vervolgens ziekengeld op grond van de Ziektewet toegekend.

2. In het kader van de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWb) heeft het UWV een medisch en arbeidskundig onderzoek verricht. Op grond van de resultaten van dat onderzoek heeft het UWV beslist dat eiseres ongeschikt is voor haar eigen werk, maar nog wel andere functies kan verrichten, waarmee zij meer dan 65% kan verdienen van het loon dat zij verdiende als supervisor. Het ziekengeld is daarop gestopt. Eiseres heeft daar bezwaar tegen gemaakt. In het kader van dat bezwaar heeft het UWV opnieuw medisch en arbeidskundig onderzoek verricht. Uit dat onderzoek volgde dat eiseres nog steeds ongeschikt is voor haar eigen werk, maar dat er ook geen voorbeeldfuncties meer konden worden geduid, die eiseres met haar beperkingen zou kunnen verrichten en waarmee zij meer dan 65% zou kunnen verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij ziek werd. Daarom heeft het UWV het bezwaar van eiseres gegrond verklaard en het ziekengeld voortgezet.

3. Eiseres heeft op 12 augustus 2021 een aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet WIA gedaan. Het UWV heeft na medisch en arbeidskundig onderzoek de besluiten genomen die in de inleiding zijn genoemd.

Wat vindt het UWV

Wat vindt eiseres

Wat vindt de rechtbank

Conclusie en gevolgen

Beslissing

Informatie over hoger beroep