Home

Rechtbank Noord-Nederland, 12-01-2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:33, AWB LEE - 19 _ 609

Rechtbank Noord-Nederland, 12-01-2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:33, AWB LEE - 19 _ 609

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12 januari 2022
Datum publicatie
7 februari 2022
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2022:33
Formele relaties
Zaaknummer
AWB LEE - 19 _ 609

Inhoudsindicatie

De rechtbank oordeelt dat de verordening op grond waarvan de gemeente Noardeast-Fryslân aan eiseres een aanslag in de precariobelasting voor het jaar 2017 opgelegde daar geen grondslag voor bood, omdat voor het jaar 2017 geen tarief was vastgesteld. De rechtbank vernietigt daarom de aanslag precariobelasting.

Uitspraak

Zittingsplaats Groningen

Bestuursrecht

zaaknummer: LEE 19/609

uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 12 januari 2022 in de zaak tussen

(gemachtigde: mr. [naam gemachtigde eiseres] ),

en

(gemachtigde: mr. [naam gemachtigde verweerder] ).

Procesverloop

Verweerder heeft voor het jaar 2017 met dagtekening 31 juli 2017 aan eiseres een aanslag opgelegd in de precariobelasting ten bedrage van € 683.490.

Bij uitspraak op bezwaar van 3 januari 2019 heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 2 december 2021. Namens eiseres was aanwezig [vertegenwoordiger eiseres] en haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door [vertegenwoordiger verweerder] .

Overwegingen

Feiten

1.1.

De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland (inmiddels opgegaan in de gemeente Noardeast-Fryslân) heeft per 1 juli 2015 een precariobelasting ingevoerd. De gemeenteraad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland heeft daartoe op 18 juni 2015 de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van kabels en leidingen (hierna: de Verordening) vastgesteld.

1.2.

De Verordening luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“Artikel 2 Belastbaar feit

Artikel 3 Belastingplicht

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

Artikel 7 Belastingtijdvak

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

Beslissing

Rechtsmiddel