Home

Rechtbank Oost-Brabant, 19-06-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:2958, 01/865141-16

Rechtbank Oost-Brabant, 19-06-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:2958, 01/865141-16

Gegevens

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
19 juni 2018
Datum publicatie
20 juni 2018
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2018:2958
Formele relaties
  • Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2019:3030
Zaaknummer
01/865141-16

Inhoudsindicatie

Bewezen is verklaard dat verdachte zijn ex-vriendin heeft afgeperst waarbij hij haar heeft ontvoerd. Daarnaast heeft verdachte zijn ex-vriendin en zijn moeder heeft bedreigd en mishandeld. Verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Daarnaast wordt een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van 136 dagen ten uitvoer gelegd en wordt een voorwaardelijke invrijheidstelling van verdachte van 621 dagen herroepen.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummers: 01/865141-16 en 01/860203-18 (ter terechtzitting gevoegd) Parketnummer vordering: 01/845846-10V.I. zaaknummer: 99-000174-24

Datum uitspraak: 19 juni 2018

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte ] ,

geboren te [geboortegegevens] ,

thans gedetineerd te P.I. Vught, Nieuw Vosseveld 2 HvB Arrestanten, Lunettenlaan 501, Vught

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 5 juni 2018.

Op deze zitting heeft de rechtbank de tegen verdachte, onder de hiervoor genoemde parketnummers, aanhangig gemaakte zaken gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vorderingen van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte/veroordeelde naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak met parketnummer 01/865141-16 is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 4 mei 2018 en de zaak met parketnummer 01/860203-18 is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 23 mei 2018.

Aan verdachte is op de dagvaarding met parketnummer 01/865141-16 ten laste gelegd dat:

1. hij op of omstreeks 10 oktober 2016 te [plaats] , gemeente [naam gemeente] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangeefster ] heeft gedwongen tot de afgifte van autopapieren en/of een autosleutel, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [aangeefster ] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, en/of tot het aangaan van een schuld,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond dat die [aangeefster ] krachtig werd vastgepakt en/of in/tegen het gezicht werd geslagen en/of aan haar haren en/of arm uit de woning [adres] te [plaats] werd getrokken en/of in een personenauto werd geduwd en/of daarbij die Van Bergen dreigend en/of dwingend werd gezegd dat ze in die personenauto moest stappen en/of, rijdende in die personenauto, naar die [aangeefster ] een of meer slaande bewegingen werden gemaakt en/of tegen die [aangeefster ] dreigend werd gezegd dat ze autopapieren moest afgeven en/of moest zeggen waar haar woonadres was, en/of de handtas van die [aangeefster ] werd afgepakt en doorzocht, en/of dreigend en agressief naar die [aangeefster ] werd gescholden, en/of, gekomen bij/in de woning van die [aangeefster ] te [plaats 3] , de woning is doorzocht en/of kasten/laden zijn opengetrokken en/of die [aangeefster ] dwingend en/of dreigend is gedicteerd dat die [aangeefster ] een schuldbekentenis ten bedrage van 15.000 euro ten gunste van hem, verdachte, moest schrijven;

(artikel 317 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op of omstreeks 10 oktober 2016 te [plaats] , gemeente [naam gemeente] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [aangeefster ] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en / of beroofd gehouden, door tezamen en in vereniging met die ander(en), althans alleen voornoemde [aangeefster ] opzettelijk en wederrechtelijk krachtig vast te pakken en/of in/tegen het gezicht te slaan en/of aan haar haren en/of arm uit de woning [adres] te [plaats] te trekken en/of in een personenauto te duwen en/of daarbij tegen die [aangeefster ] dreigend en/of dwingend te zeggen dat ze in die personenauto moest stappen en/of met die auto naar de woning van die [aangeefster ] te [plaats 3] te rijden en/of die [aangeefster ] te beletten om onderweg uit te stappen;

(artikel 282 Wetboek van Strafrecht)

3.

hij op of omstreeks 10 oktober 2016 te [plaats] , [naam gemeente] , zijn moeder, [slachtoffer 2]

, heeft mishandeld door die [slachtoffer 2] met kracht vast te pakken bij haar bovenarmen en/of (vervolgens) met kracht tegen een muur aan te gooien en/of op de grond te gooien;

4.

hij op of omstreeks 16 april 2017 te [naam gemeente] , [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door via de telefoon zijn, verdachtes, dochter [naam dochter] , zulks terwijl die telefoon op luidspreker stond en/of het telefoongesprek daardoor voor die in de onmiddellijke nabijheid van die telefoon aanwezige [slachtoffer 3] (zijnde de moeder van die [naam dochter] ) hoorbaar was, over die [slachtoffer 3] dreigend de woorden toe te voegen "dus jullie willen dat jullie mam niet meer zien dan of zo, wil je mama kwijt dan" en/of "als ik buiten was geweest was ik naar de deur gekomen en had ik het afgemaakt" en/of "als zij dat zo wil dan schiet ik ze dood" en/of "want als jullie zo door blijven gaan dan laat ik dat doen", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

Aan verdachte is op de dagvaarding met parketnummer 01/860203-18 ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 23 september 2017 te [plaats 2] , gemeente [gemeente 2] , [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door via de telefoon van [naam] , in elk geval via een telefoon, zulks

terwijl die telefoon op luidspreker stond en/of het telefoongesprek daardoor

voor die in de onmiddellijke nabijheid van die telefoon aanwezige [slachtoffer 3]

hoorbaar was, die [slachtoffer 3] dreigend de woorden toe te voegen "als je nog een

keer aangifte doet, dan zweer ik op mijn kinderen, dan schiet ik je kapot. Ik

zweer dat op mijn kinderen. Je gaat eraan", althans woorden van gelijke

dreigende aard of strekking;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De vordering na voorwaardelijke veroordeling.

De vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.

De formele voorvragen.

Bewijs.

De bewezenverklaring.

De strafbaarheid van de feiten en van verdachte.

Oplegging van straf.

De vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Motivering van de beslissing na voorwaardelijke veroordeling 01/845846-10.

Beslag.De rechtbank is van oordeel dat het in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerp vatbaar is voor verbeurdverklaring, omdat - zoals blijkt uit het onderzoek ter terechtzitting - dit een voorwerp is met behulp van welke de feiten 1 en 2 zijn begaan of voorbereid en dit voorwerp ten tijde van het begaan van de feiten aan verdachte toebehoorde.

Toepasselijke wetsartikelen.

DE UITSPRAAK

feit 1:afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen feit 2:medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven of beroofd houden

T.a.v. 01/865141-16 feit 1, feit 2, feit 3, feit 4 en 01/860203-18:Gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht

Beslissing na voorwaardelijke veroordeling: Last tot tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bijvonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 22 april 2016,gewezen onder parketnummer 01/845846-10, te weten: gevangenisstraf voor de duur van 136 dagen.