Home

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:381, 19/5913

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:381, 19/5913

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
31 januari 2022
Datum publicatie
8 maart 2022
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:381
Formele relaties
Zaaknummer
19/5913

Inhoudsindicatie

voor deze uitspraak is geen samenvatting gemaakt

Uitspraak

Belastingrecht, meervoudige kamer

Locatie: Breda

Zaaknummers: BRE 19/5913

uitspraak van 31 januari 2022

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in het geding tussen

[belanghebbende], gevestigd te [vestigingsplaats],

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

de inspecteur.

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De inspecteur heeft aan belanghebbende een aanslag vennootschapsbelasting 2015 (hierna: de aanslag) opgelegd. Gelijktijdig is aan belanghebbende een verliesverrekeningsbeschikking en een beschikking belastingrente afgegeven.

1.2.

Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag en de belastingrentebeschikking.

1.3.

De inspecteur heeft uitspraken op bezwaar gedaan en het bezwaar ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbende heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. De griffier heeft van belanghebbende griffierecht geheven van € 345.

1.5.

De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.6.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 december 2021 te Breda. Voor de aldaar verschenen personen en het verhandelde ter zitting, wordt verwezen naar het proces-verbaal van de zitting, waarvan een afschrift tegelijk met een afschrift van deze uitspraak aan partijen wordt gezonden.

2 Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast.

2.1.

Belanghebbende hield vanaf 31 december 2008 alle aandelen in [projects] (hierna: Projects). Projects droeg aanvankelijk de naam [naam 1].

2.2.

Vanaf 1 januari 2009 vormen belanghebbende en Projects een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (hierna: de fiscale eenheid).

2.3.

Op het voegingstijdstip 1 januari 2009 bedragen de in totaal nog te verrekenen verliezen van Projects € 718.974 (hierna: de voorvoegingsverliezen van Projects). De voorvoegingsverliezen van Projects worden gevormd door verliezen die deze vennootschap in 2006 en 2007 heeft geleden.

2.4.

Belanghebbende hield vanaf 28 december 2011 alle aandelen in [Concepts] (hierna: Concepts). Concepts droeg aanvankelijk de naam [naam 2].

2.5.

Concepts is met ingang van 1 januari 2012 gevoegd in de fiscale eenheid.

2.6.

Op het voegingstijdstip 1 januari 2012 bedragen de in totaal nog te verrekenen verliezen van Concepts € 971 (hierna: de voorvoegingsverliezen van Concepts). De voorvoegingsverliezen van Concepts worden gevormd door verliezen die deze vennootschap in de jaren 2006 tot en met 2011 heeft geleden.

2.7.

Op 12 augustus 2014 zijn zowel Projects als Concepts failliet verklaard. In het kader van de faillissementsprocedures zijn de activa van beide dochtervennootschappen onder de fiscale boekwaarde verkocht.

2.8.

Ultimo 2014 bedragen de in totaal nog te verrekenen verliezen van de fiscale eenheid € 1.300.930 (hierna: de verliezen van de fiscale eenheid). De verliezen van de fiscale eenheid zijn afkomstig uit de jaren 2009, 2010 en 2012 tot en met 2014.

2.9.

Het faillissement van Concepts is op 3 september 2015 beëindigd door het verbindend worden van de uitdelingslijst. Op diezelfde datum is Concepts ontbonden en opgehouden te bestaan. Op het moment van ontbinding bedragen de nog te verrekenen voorvoegingsverliezen van Concepts nog steeds € 971 (zie onder 2.6.).

2.10.

Het faillissement van Projects is op 22 september 2015 beëindigd wegens een gebrek aan baten. Op diezelfde datum is Projects ontbonden en opgehouden te bestaan. Op het moment van ontbinding bedragen de nog te verrekenen voorvoegingsverliezen van Projects € 663.161. In het jaar 2011 is € 55.813 aan voorvoegingsverliezen van Projects verrekend met de belastbare winst van de fiscale eenheid.

2.11.

Belanghebbende heeft op 16 januari 2017 met betrekking tot het jaar 2015 aangifte vennootschapsbelasting gedaan naar een belastbare winst en belastbaar bedrag van

-/- € 10.367. Bij het doen van deze aangifte is ervan uitgegaan dat het faillissement en de hierop volgende ontbinding van Concepts en Projects voor belanghebbende niet tot belastbare winst hebben geleid.

2.12.

De inspecteur heeft op 10 augustus 2019 de aanslag opgelegd naar een belastbare winst van € 1.506.235 en een belastbaar bedrag van € 205.305. De verliezen van de fiscale eenheid zijn volledig verrekend. In de aanslag ligt derhalve een verliesverrekeningsbeschikking van € 1.300.930 besloten. De gelijktijdig aan belanghebbende afgegeven beschikking belastingrente bedraagt € 10.665.

2.13.

De verhoging bij aanslag van de aangegeven belastbare winst met € 1.516.602 heeft te maken met het faillissement van Concepts en Projects en de hierop volgende ontbinding van deze vennootschappen. Bij berekening van deze correctie heeft de inspecteur rekening gehouden met een belaste vrijval van schulden van Concepts en Projects (€ 125.050 respectievelijk € 1.668.349), het salaris dat uit de faillissementsboedel van Concepts aan de curatoren is voldaan (€ 6.934) en het boekverlies dat geleden is als gevolg van de (gedwongen) verkoop van de activa van Concepts en Projects (zie onder 2.7.) (€ 70.665 en € 199.198). De inspecteur is er derhalve vanuit gegaan dat het faillissement respectievelijk de ontbinding van Concepts en Projects voor belanghebbende, per saldo, heeft geleid tot een belastbare winst van € 47.4511 respectievelijk € 1.469.151.2

3 Geschil

3.1.

Het geschil betreft de hoogte van het belastbare bedrag, meer specifiek het antwoord op de vraag of de voorvoegingsverliezen van Concepts en Projects verrekend kunnen worden met de door de fiscale eenheid in het jaar 2015 behaalde belastbare winst.

3.2.

Het bedrag van de in de aanslag begrepen belastbare winst van € 1.506.235 is niet in geschil.

3.3.

Belanghebbende concludeert tot vermindering van de aanslag tot een berekend naar een belastbaar bedrag van nihil en vernietiging van de beschikking belastingrente. De inspecteur concludeert tot handhaving van de aanslag, verliesverrekeningsbeschikking en beschikking belastingrente.

4 Beoordeling van het geschil

5 Griffierecht en proceskosten

6 Beslissing