Home

Vragen van de leden Ten Hoeve (OSF), Benedictus (CDA), Schaap (VVD), Dölle (CDA), Van de Beeten (CDA), Franken (CDA), Bemelmans-Videc (CDA), Doek (CDA), Dupuis (VVD), Eigeman (PvdA), Meindertsma (PvdA), Leijnse (PvdA), Quik-Schuijt (SP), Ten Horn (SP), Schuurman (CU), De Boer (CU), Strik (GroenLinks), Laurier (GroenLinks), Holdijk (SGP), Schouw (D66), Engels (D66), Koffeman (Partij voor de Dieren) en Yildirim (Fractie Yildirim) op 3 juni 2010 meegedeeld aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de tekst van het Nederlandse paspoort.

Gepubliceerd op: 01-07-2010

Vragen van de leden Ten Hoeve (OSF), Benedictus (CDA), Schaap (VVD), Dölle (CDA), Van de Beeten (CDA), Franken (CDA), Bemelmans-Videc (CDA), Doek (CDA), Dupuis (VVD), Eigeman (PvdA), Meindertsma (PvdA), Leijnse (PvdA), Quik-Schuijt (SP), Ten Horn (SP), Schuurman (CU), De Boer (CU), Strik (GroenLinks), Laurier (GroenLinks), Holdijk (SGP), Schouw (D66), Engels (D66), Koffeman (Partij voor de Dieren) en Yildirim (Fractie Yildirim) op 3 juni 2010 meegedeeld aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de tekst van het Nederlandse paspoort.

Gegevens

Identifier
ah-ek-20092010-11
Vergaderjaar
2009-2010
Download
Kenmerken