Home

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de staatssecretarissen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiën over de naleving van het convenant inzake de maximale huurgrens huursubsidie en de uitvoering van de Huursubsidiewet.(Ingezonden 3 juni 1999)

Gepubliceerd op: 22-07-1999

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de staatssecretarissen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiën over de naleving van het convenant inzake de maximale huurgrens huursubsidie en de uitvoering van de Huursubsidiewet.(Ingezonden 3 juni 1999)

Gegevens

Identifier
ah-tk-19981999-1743
Vergaderjaar
1998-1999
Download
Kenmerken