Home

Vragen van de leden Van der Hoek (PvdA), Van Middelkoop (GPV), Hoekema (D66), Rijpstra (VVD) en Atsma (CDA) aan de staatssecretarissen van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over inschrijving van akten in de Friese taal in het Openbaar Register. (Ingezonden 18 november 1999)

Gepubliceerd op: 16-12-1999

Vragen van de leden Van der Hoek (PvdA), Van Middelkoop (GPV), Hoekema (D66), Rijpstra (VVD) en Atsma (CDA) aan de staatssecretarissen van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over inschrijving van akten in de Friese taal in het Openbaar Register. (Ingezonden 18 november 1999)

Gegevens

Identifier
ah-tk-19992000-417
Vergaderjaar
1999-2000
Download
Kenmerken